Авторський колектив
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Авторський колектив

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Ukraine – Land in der Zerreißprobe?» (нім.) Публ. Есей 2015
Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde / Буковина. Загальне краєзнавство (нім./укр.) (пер. Андрій Квасецький, Ф.С. Андрієць) Істор. Праця 1899
Taras Ševčenko. 1814-1861. A Symposium (англ.) Наук. Не визначено 1961
АБВ. Збройний конфлікт в термінах Навч. Не визначено 2019
Англійсько-українсько-французький словник зовнішніх зв'язків, стратегії та безпеки Навч. Посібник 2006
Археология Украинской ССР. Том 1. Первобытная археология (рос.) Істор. Праця 1985
Археология Украинской ССР. Том 2. Скифо-сарматская и античная археология (рос.) Істор. Праця
Археология Украинской ССР. Том 3. Раннеславянский и древнерусский периоды (рос.) Істор. Праця 1986
Архивы раскрывают тайны… (рос.) Істор. Не визначено 1991
Атлас. Географія України. 8-9 класи Навч. Альбом 2003
Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування) Наук. Праця 2016
Бій під Крутами в національній пам’яті. Збірник документів і матеріалів Істор. Праця 2013
Визначник рослин України Наук. Довідник 1965
Вступ до приватного права Навч. Не визначено 2019
Державне управління в Україні: централізація і децентралізація Наук. Праця 1997
Державне управління: теорія і практика Наук. Праця 1998
Донбас в етнополітичному вимірі Наук. Праця 2014
Епідеміологія Навч. Посібник 1993
Епоха Рісорджіменто в історії та культурі Італії Істор. Праця 2018
Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права Навч. Посібник 2001
Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної Істор. Праця 2020
Жуличі. Василь Пачовський: збірник історико-краєзнавчих праць і літературно-художніх творів Істор. Нарис 2012
Закарпаття в етнополітичному вимірі Наук. Не визначено
Збірник задач з математики для учнів 6-их класів Навч. Посібник 2016
Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова Наук. Стаття 1971
Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга читання для здобувачів освіти основної школи. Частина 1 Навч. Посібник 2020
Інклюзивний сільський розвиток в Україні Наук. Праця 2020
Історія політичної думки Навч. Словник 2015
Історія політичної думки України Навч. Посібник 2017
Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. Том 2: XX ‒ початок XXI ст. Навч. Підручник 2017
Історія світової культури (вид. 2010) Навч. Посібник 2010
Історія України: ХІХ – XXI ст. Практикум Істор. Посібник 2014
Історія України. Курс лекцій Істор. Посібник 2000
Картопля. Том 1 Наук. Праця 2002
Картопля. Том 2 Наук. Праця 2003
Картопля. Том 3 Наук. Праця 2007
Киев. Энциклопедический справочник. Изд. 3-е (рос.) Істор. Довідник 1986
Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія Наук. Праця 2001
Коментар до Конституції України Наук. Праця 1996
Конституційне право України Навч. Підручник 1999
Короткий астрономічний календар. 1986 Наук. Не визначено 1985
Корпоратизація аграрного сектора економіки України Наук. Дисертація 2020
Культурний простір бессарабських болгар Наук. Праця 2018
Літературно-меморіальний музей М. Т. Рильського (Путівник) Наук. Довідник 1970
Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні Наук. Праця 2020
Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі Істор. Праця 2020
Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 2: Торговельна політика: перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, один шлях» Наук. Праця 2020
Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 4: Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців: досвід і перспективи Наук. Праця 2020
Музей історичних коштовностей УРСР Мис. Альбом 1984
Насильство над цивільним населенням. Вінницька область. Документи органів держбезпеки. 1941-1944 Істор. Праця 2020
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) Навч. Словник 2015
Основи демократiї Навч. Посібник 2002
Пам'ятки історії та культури міста Покров Істор. Праця 2020
Перший український король Істор. Посібник 2020
Південноруське село IX—XIII ст. (Нові пам'ятки матеріальної культури) Істор. Не визначено 1997
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз Наук. Праця 2019
Поздние неандертальцы Крыма. Заскальная VI (Колосовская). Слои III и IIIа (рос.) Істор. Праця 2018
Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи. Том 1 Навч. Посібник 2016
Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи. Том 2 Навч. Посібник 2017
Політологія: енциклопедичний словник Навч. Словник 2014
Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації Навч. Словник 2014
Політологія: сучасні терміни і поняття (4-те вид.) Навч. Словник 2015
Попередні підсумки демографичного перепису 1920 р. по Київщині (вид. 1922) Істор. Довідник 1922
Правління князів: походи й реформи Істор. Посібник 2020
Правознавство (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Навч. Підручник 2019
Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п‟ятого покоління Наук. Праця 2020
Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України Наук. Праця 2017
Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики України Наук. Праця 2019
Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами Наук. Праця 2004
Селянський рух на Україні. Середина XVIII — перша чверть XIX ст. Збірник документів і матеріалів Істор. Документ 1978
Словник-довідник Європейського Союзу Наук. Довідник 2001
Служити Європі. Популярно про установи Європейського Союзу Наук. Довідник 2000
Стійкість державних фінансів України у довгостроковій перспективі Наук. Праця 2020
Стратегії мемуарної та мандрівної літератур західноукраїнських письменників другої половини ХІХ ‒ першої половини ХХ століття Істор. Праця 2020
Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України Наук. Праця 2019
Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України Наук. Праця 2020
Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. Том 2: Матеріали до бібліографії Істор. Довідник 2016
Теорія фінансів Навч. Не визначено 2010
Термінологічний словник з гербології. 1152 терміни Навч. Словник 2008
Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення Істор. Праця 2018
Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми Наук. Стаття 2007
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право Наук. Праця 2014
Українська революція і державність (1917–1921 рр.): Науково-бібліографічне видання Істор. Довідник 2018
Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Том 1 Навч. Словник 2007
Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Том 2 Навч. Словник 2007
Українсько-французько-англійський словник зовнішніх зв'язків, стратегії та безпеки Навч. Словник 2006
Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти Наук. Праця 2015
Устрій Української Держави Істор. Документ 1920
Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України Наук. Праця 2019
Формування «розумної спеціалізації» в економіці України Наук. Праця 2020
Херсонська ЦБС в ретроспективі часу та сьогодення Істор. Праця 2021
Чернівці: Історія і сучасність Істор. Праця 2008