Довідка » Бібліотека » Авторське право і Авторське ліво
додати сторінку до вибраного 

Авторське право та авторське ліво
Copyright & Copyleft  


 

Питання авторського права є наріжним каменем усіх нині діючих електронних бібліотек по всьому світу. Бібліотекарі е-бібліотек, автори, видавці та інші власники майнових авторських прав мають різні погляди на питання чи є е-бібліотека повним аналогом зичайної бібліотеки з стелажами паперових книг, чи є е-бібліотека добром або злом для людей загалом та авторів зокрема, чи приносять е-бібліотеки авторам збитки або ж, навпаки, підживлюють інтерес до їхніх творінь збільшуючи обсяги продажів. Безперечно тільки одне — ніхто достеменно не зумів довести своєї позиції так, щоб не залишалося заперечень проти аргументів противників чи поборників, а також зважаючи на нетикет (неписані правила етикету в Інтернеті), який декларує Інтернет вільною зоною, кожна з е-бібліотек самостійно визначає своє ставлення до питання авторського права. Визначаємо його і ми.


 

Відречення / Disclaimer


 

Усі матеріали, які захищаються авторським правом, викладені у е-бібліотеці «Чтиво» виключно з метою ознайомлення або навчальною метою і не можуть використовуватися з комерційною метою без погодження з відповідними власниками авторських прав. 

 

Адміністрація е-бібліотеки «Чтиво» не несе відповідальності за викладений у е-бібліотеці «Чтиво» будь-який вміст, у тому числі художні, наукові, публіцистичні та інші твори, їхній зміст, точність та/або цілісність.

 

Будь-який вміст, що порушує чиєсь авторське право, якщо такий є у бібліотеці, вилучається командою з е-бібліотеки «Чтиво» на прохання власника авторських прав або іншої особи, якщо така особа має право вимоги щодо вилучення матеріалів.

 

Е-бібліотека «Чтиво» рада співпрацювати з авторами та перекладачами літературних творів, готова надавати їм найширше сприяння та підтримку в межах своїх можливостей.


  

Авторське право і «Чтиво»


 

Е-бібліотека «Чтиво» створена і діє з культурно-просвітницькою метою — надання якомога більшій кількості людей доступу до творів українських авторів, шедеврів світового письменства українською мовою, наукової літератури українською мовою, а також наукової й публіцистичної літератури з українознавства та української історії. Е-бібліотека діє на ентузіазмі її команди та небайдужих людей.

 

З іншого боку, ми розуміємо бажання та потребу авторів, перекладачів та видавців отримувати прибуток від плодів своєї праці, а тому, на прохання власника авторських прав вилучаємо з бібліотеки твори. Та ми сподіваємось на розуміння авторами потреби у вільному доступі до україномовної літератури, оскільки ці книги найчастіше виходили й виходять малими накладами, тож мало кому доступні. Окрім того, за проведеними дослідженнями, наявність текстів у вільному доступі в Інтернеті не зменшує обсяги продаж паперових книг, а за деякими даними навіть збільшує, популяризуючи їх. Зверніть увагу також і на те, що вилучення матеріалу з е-бібліотеки «Чтиво» не є тотожним вилученню матеріалу з усього Інтернету. Тож чи не краще знайти якийсь компроміс, що був би вигідний і авторам, і читачам?!!

 

Однак, якщо Ви вважаєте, що якийсь з викладених тут творів або будь-яких інших матеріалів (зображення тощо) порушують належне Вам авторське право, будь ласка, сповістіть про це команду е-бібліотеки «Чтиво». Обов'язково подайте гіперпосилання на твір, а також вкажіть підстави на яких Ви просите вилучити матеріал з бібліотеки (Ви є автором, перекладачем, видавцем тощо).

 

Для фізичних осіб (авторів, перекладачів) достатньою для вилучення матеріалу з е-бібліотеки «Чтиво» підставою є відсутність сумніву щодо особи, яка звертається. На звернення автора/перекладача твору або їх спадкоємців матеріал невідкладно вилучається з бібліотеки. Відсутність сумніву важлива для запобігання задоволення вимог шахраїв, які пишуть від імені автора/перекладача і переслідують власні цілі.

 

Якщо право вимоги вилучення матеріалу належить видавництву, то зв'яжіться з нами е-поштою з відповідним проханням. При цьому слід вказати гіперпосилання на сторінку відповідного твору в «Чтиві». Якщо твір вже видавався видавництвом, він буде невідкладно вилучений.


Одночасно звертаємо увагу, що:

- комерційні книги після 2014 року видання не викладаються у бібліотеці;
- при виявленні комерційних видань після 2018 року, вони вилучаються.
Вищевказане не стосується випадків їх додавання авторами, перекладачами, укладачами тощо або якщо вони офіційно є у публічному доступі. Також просимо з розумінням поставитися до того, що окремі твори можуть бути необачно додані.

 

В будь-якому випадку, ми б просили авторів, перекладачів та інших власників авторських прав залишити доступ до наявних у бібліотеці творів, оскільки читання літератури найбільше сприяє освіті та особистісному росту молодого покоління, а відтак і української нації в цілому. Ми завжди відкриті до співпраці та діалогу з власниками авторських прав для досягнення нашої спільної мети — донесення україномовної літератури до читача.