Михайло Грушевський
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Михайло Грушевський

Професор історії, організатор української науки, політичний діяч і публіцист.
29.09.186625.11.1934
Російська Федерація, Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Велика, Мала і Біла Русь» (вид. 1917) Істор. Стаття 1917
«Життя окрім роботи я собі й помислити не можу»: Вибрані листи Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської (1890–1892 рр.) Істор. Спогади 2016
«Козаки» в Галичинї 1605 р. Істор. Стаття 1904
«Люди в пенезах» Істор. Стаття 1905
«Малороссійскія пѣсни» Максимовича і століття української наукової праці Публ. Стаття 1927
«Похвала В. кн. Витовту», кілька уваг про склад найдавнїйшої русько-литовської літописи Істор. Стаття 1895
«Статут друкований» Істор. Не визначено 1895
1825–1925 Істор. Стаття 1925
250 літ Істор. Стаття 1904
3 політичного життя Старої України Публ. Стаття 1918
Abrégé de l'histoire de l'Ukraine (фр.) Істор. Праця 1920
Abrégé de l'histoire de l'Ukraine (франц.) Істор. Праця 1920
Aus der Geschichte des ukrainischen Volkes (нім.) Істор. Не визначено 1905
Die ukrainische Frage in historischer Entwicklung (нім.) Істор. Не визначено 1915
Ein Ueberblick der Geschichte der Ukraina (нім.) Істор. Не визначено 1914
Erstes Decennium wissenschaftlicher Thätigkeit der Sevčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg (нім.) Наук. Рецензія 1905
History of Ukraine-Rus'. Volume 1. From Prehistory to the Eleventh Century (англ.) Істор. Праця 1997
Pro domo Публ. Не визначено 1907
Sojusz szwedsko-ukraiński w r. 1708. Істор. Стаття 1912
Szlachta ukraińska na przełomie XVI i XVII w. (пол.) Істор. Нарис 1912
The historical evolution of the Ukrainian problem (англ.) Публ. Праця 1915
Автобіографія (1926) Істор. Спогади 1980
Автобіографія Михайла Грушевського, 1914—1919 Істор. Спогади 1920
Аграрне питаннє Публ. Не визначено 1906
Академічний Дім Публ. Не визначено 1905
Анти [Áνται, Antes], уривок з істориї України-Руси Істор. Стаття 1898
Анти [Реферат] Істор. Не визначено 1899
Антракт Публ. Не визначено 1908
Аристарх Крижановський. Некрольоґ Істор. Не визначено 1905
Архив скарбу коронного в Варшаві. Замітка археографічна Істор. Не визначено 1895
Архивъ юго-западной Россіи, издаваемый Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Часть восьмая, томъ I Істор. Не визначено 1893
Архивъ юго-западной Россіи, издаваемый Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Часть восьмая, томъ II Істор. Не визначено 1894
Байда-Вишневецький в поезії й історії Істор. Стаття 1909
Барская околичная шляхта до XVIII в. Этнографическій очеркь (рос.) Істор. Стаття 1892
Барское староство, исторические очерки (XV-XVIII в.) (рос.) Істор. Праця 1894
Бех-Аль-Джугур Худ. Оповідання
Бех-Аль-Джугур (вид. 1901) Худ. Оповідання 1901
Богдан Бучинський, посмертна згадка Істор. Спогади 1907
Богданові роковини Публ. Стаття 1907
Бронзові мечі з Турецького повіту (Галичина) Істор. Не визначено 1900
В огні і бурі Публ. Стаття 1918
В сімдесяті роковини Кирило-методіївської справи Публ. Стаття 1917
В сорок восьмі роковини Шевченка Істор. Стаття 1909
В справі «Академічного Дому» Істор. Не визначено 1902
В справі руських шкіл і руського театру Публ. Не визначено 1905
В столітні роковини Герцена Істор. Не визначено 1912
В. Васілєвский (Некрольог) Істор. Не визначено 1899
В.І. Серґєєвіч. Посмертна згадка Істор. Спогади 1911
Важна хвиля Публ. Стаття 2002
Варіянти до «Богданової могили» Шевченка Наук. Не визначено 1903
Василь Доманицький. †28.VIII.1910 Істор. Не визначено 1910
Велика хвиля Публ. Стаття 2002
Велика хвиля (вид. 1917) Публ. Не визначено 1917
Велика, Мала і Біла Русь Публ. Стаття 1917
Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби Істор. Спогади 2016
Вивід прав України Наук. Не визначено
Виговський і Мазепа Істор. Стаття 1909
Виїмки з жерел до історії України-Руси (до половини XI віка) Істор. Документ 1895
Від редакції Істор. Не визначено 1912
Вільна Україна Істор. Нарис 1918
Возлюбленникови муз і грацій [В.М. Лисенко] Істор. Не визначено 1912
Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности Істор. Стаття 1909
Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности (вид. 1909) Істор. Не визначено 1909
Володимир Антонович, основні ідеї його творчості і діяльности Істор. Стаття 1909
Володимир Лесевич — Іван Рудченко. Некрольоґічні замітки Істор. Стаття 1905
Волынский вопрос 1097-1102 г. (рос.) Істор. Нарис 1891
Вопросъ дня Публ. Не визначено 1906
Вороги «русскаго народа» Публ. Не визначено 1907
Впливи чеського національного руху XIV–XV в. в українськім життю і творчості, як проблема досліду: кілька заміток і дезідерат Істор. Нарис 1925
Вражіння оптиміста Публ. Не визначено 1907
Всесвітня історія Істор. Праця 1920
Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 2 Істор. Праця 1920
Встревоженный муравейникъ (рос.) Публ. Не визначено 1906
Вступна стаття до розвідки М.С. Грушевського «Степ і море в історії України. Кілька слів щодо пляну і перспектив сього досліду» Наук. Стаття 2016
Вступне слово [до тому LXIX Записок НТШ] Публ. Не визначено 1906
Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 р. Істор. Стаття 1894
Галицьке боярство XII—XVIII в. Істор. Стаття 1897
Галичина і Україна Публ. Не визначено 1906
Ганебній памяти!... Публ. Не визначено 1906
Гетьман Богданко Істор. Нарис 1897
Гетьманське гнїздо: урочища і перекази села Суботова зібрані в рр. 1897-9 Істор. Стаття 1909
Гончариха Істор. Не визначено 1896
Господарство польського магната на Задніпров'ї перед Хмельниччиною Істор. Стаття 1908
Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII віці Істор. Стаття 1892
Дальші розкопки в с. Чехах Істор. Не визначено 1895
Данило Мордовець. Некрологічна замітка Істор. Стаття 1905
Два документи з внутрішньої істориї в. кн. Литовського XVI в. Істор. Стаття 1896
Два селянські контракти купна-продажі з початку XVI в. Істор. Стаття 1902
Два ювилеї Публ. Не визначено 1911
Движеніе политической и общественной украинской мысли в XIX столѣтіи (рос.) Істор. Стаття 1906
Дезертирам українства Публ. Стаття 2002
Державний герб України Публ. Стаття 2002
Для ювілею Івана Котляревського Публ. Стаття 1893
До біографії митрополита Онисифора Дївочки Істор. Стаття 1906
До Болоховщини: Губинське городище Істор. Стаття 1896
До істориї «руського обряда» в старій Польщі Істор. Не визначено 1899
До історії Переяславської Ради 1654 року Істор. Стаття 2002
До наших читачів Публ. Не визначено 1907
До наших читачів Публ. Не визначено 1908
До наших читачів в Галичині Публ. Не визначено 1906
До наших читачів в Росії Публ. Не визначено 1907
До некрольоґу Остапа Терлецького Істор. Стаття 1902
До питання про правно-державне становище київських князів XV в. Дві грамоти в. кн. Казимира з часів київського князя Олелька Істор. Документ 1899
До питання про розселеннє Вятичів. Кілька заміток з приводу новійших праць Істор. Стаття 1910
До портрета Мазепи Істор. Стаття 1909
До рецензії д. Липинського [на книжку Аркаса «Історія України»] Істор. Не визначено 1908
До справи хронольогічної звязи в Галицько-волинській літописи. Кілька заміток до статї Б. Барвінського Істор. Стаття 1903
До справоздання з другого засідання Українського Наукового Товариства в Київі Публ. Не визначено 1907
Дозвіл кор. Жиґимонта митнику Петрашку на передажу с. Крогульця камінецькому намістнику Григорію 1509 р. Істор. Документ 1896
Документ 1586 р. про козацький промисел Істор. Документ 1897
Дорогою віків Публ. Не визначено 1906
Др. Остап Терлецький. Некрольогічна замітка Істор. Стаття 1902
Драгоманов М. П. Посмертна згадка Істор. Не визначено 1895
Дрібничка до генеальогії Шевченка Істор. Не визначено 1895
Друга руська артистична вистава у Львові Публ. Не визначено 1900
Духовна Україна (Збірка творів) Істор. Не визначено 1994
Единство или распаденіе? (рос.) Публ. Стаття 1906
Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи в сучасних студіях Східної Європи Істор. Стаття 1904
Еще о грамотахъ кн. Льва Галицкаго. (По поводу статьи проф. Линниченка) (рос.) Істор. Рецензія 1904
Жерела до історії України-Руси. Том 01. Описи королівщин в землях руських XVI віку. Том 1. Люстрації земель Галицької і Перемиської Істор. Документ 1895
Жерела до історії України-Руси. Том 02. Описи королівщин в землях руських XVI віку. Том 2. Люстрації земель Перемиської і Сяноцької Істор. Документ 1897
Жерела до історії України-Руси. Том 03. Описи королівщин в землях руських XVI віку. Том 3. Люстрації земель Холмської, Белзької й Львівської Істор. Документ 1900
Жерела до історії України-Руси. Том 07. Описи королівщин в землях руських XVI віку. Том 4. Люстрація 1570 р. Істор. Не визначено 1903
З біжучої хвилі Публ. Не визначено 1906
З біжучої хвилі [2] Публ. Не визначено 1906
З біжучої хвилі. «Самоотверженіе Малороссіянъ» Публ. Не визначено 1906
З біжучої хвилі. Новий кордон Публ. Не визначено 1906
З біжучої хвилі. Перша річниця російської конституції Публ. Не визначено 1906
З біжучої хвилі. Після Думи Публ. Не визначено 1906
З біжучої хвилі. Польсько-українські мотиви Публ. Не визначено 1906
З біжучої хвилі. Російська Дума і національне питаннє Публ. Не визначено 1906
З державної думи (З вражінь і помічень) Публ. Не визначено 1906
З житя і письменства (Нова «пря» про українсько-руську книжну мову) Публ. Не визначено 1899
З історії релігійної думки на Україні Істор. Праця 1992
З історії релігійної думки на Україні (вид. 1925) Істор. Праця 1925
З історії фабулістики XVIII ст. Істор. Стаття 1992
З нагоди 150-ої книги «Записок» Публ. Стаття 1929
З облоги Белза в 1352 р. Істор. Стаття 1906
З політичного життя Старої України Істор. Стаття 1918
З починів українського соціялістичного руху. Мих. Драгоманов і женевський соціялістичний гурток Істор. Праця 1922
З соціяльно-національних концепцій Антоновича Істор. Стаття 1928
З старого і нового Публ. Не визначено 1917
З’їзд українських правників Публ. Стаття 2002
За український маслак. [В справі Холмщини] Публ. Не визначено 1907
Заборона українського слова в Росії Публ. Документ 1916
Завязаннє статистичної комісії Наук. Тов. ім. Шевченка Істор. Не визначено 1906
Запись руська 1473 р. [Данила Дамбоговича] Істор. Не визначено 1895
Запомога письменникам Публ. Не визначено 1894
Звенигород галицький Істор. Нарис 1899
Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства Істор. Стаття 1904
Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства (вид. 2014) Наук. Стаття 1903
Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії Східнього Словянства (вид. 1904) Істор. Стаття 1903
Звідки пішло українство і до чого воно йде Публ. Нарис 1917
Знесенє указу 1876 р. Публ. Не визначено 1905
Из польско-украинских отношений Галиции (рос.) Публ. Нарис 1907
История украинского казачества до соединения с московским государством. Том 1 (рос.) Істор. Праця 1913
История украинского казачества до соединения с московским государством. Том 2 (рос.) Істор. Праця 1914
Із чужих літератур. Літературна спадщина Альфонса Доде Наук. Нарис 1899
Ізидор Шараневич. Некрольоґ Істор. Не визначено 1902
Ілюстрована історія України Істор. Праця 1913
Ілюстрована історія України (вид. 1921) Істор. Праця 1921
Ілюстрована історія України (вид. 1967) Істор. Праця
Ілюстрована історія України з додатком нового періоду історії України за роки від 1914 до 1919 Істор. Праця 1920
Істория одної ночи Істор. Оповідання 1896
Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик Істор. Праця
Історія України-Руси. Том I. До початку XI віка (вид. 1898) Істор. Праця 1898
Історія України-Руси. Том I. До початку XI віка (вид. 1904) Істор. Праця 1904
Історія України-Руси. Том I. До початку XI віка (репр. вид. 1991) Істор. Праця
Історія України-Руси. Том II. XI-XII вік (репр. вид. 1992) Істор. Праця 1907
Історія України-Руси. Том II. XI-XIII вік (вид. 1899) Істор. Праця 1899
Історія України-Руси. Том II. XI-XIII вік (вид. 1905) Істор. Праця 1905
Історія України-Руси. Том III. До року 1340 (вид. 1900) Істор. Праця 1900
Історія України-Руси. Том III. До року 1340 (вид. 1905) Істор. Праця 1905
Історія України-Руси. Том III. До року 1340 (репр. вид. 1993) Істор. Праця 1905
Історія України-Руси. Том IV. XIV-XVI віки - відносини політичні Істор. Праця 1907
Історія України-Руси. Том IV. XIV-XVI віки - відносини політичні (репр. вид. 1993) Істор. Праця 1907
Історія України-Руси. Том IX. Книга 1. Роки 1650-1654 (репр. вид. 1996) Істор. Праця
Історія України-Руси. Том IX. Книга 2. Роки 1654-1657 (репр. вид. 1997) Істор. Праця
Історія України-Руси. Том IX. Половина 1 (Хмельниччини роки 1650—1653) Істор. Праця 1928
Історія України-Руси. Том V. Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. (вид. 1905) Істор. Праця 1905
Історія України-Руси. Том V. Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. (репр. вид. 1994) Істор. Праця
Історія України-Руси. Том VI. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків (репр. вид. 1995) Істор. Праця 1996
Історія України-Руси. Том VII. Козацькі часи - до року 1625 (репр. вид. 1995) Істор. Праця
Історія України-Руси. Том VIII (репр. вид. 1956) Істор. Праця 1956
Історія України-Руси. Том VIII. Частина 2. Початки Хмельниччини (1638-1648) Істор. Праця 1922
Історія України-Руси. Том VIII. Частина 3. Хмельниччина в розцвіті (1648-1650) Істор. Праця 1922
Історія України-Руси. Том X. Від смерти Хмельницького до Гадяцької умови (репр. вид. 1958) Істор. Праця 1913
Історія України-Руси. Том XI. Покажчик імен Істор. Праця
Історія української літератури. Том 1 Наук. Праця 1993
Історія української літератури. Том 2 Наук. Праця 1993
Історія української літератури. Том 3 Наук. Праця 1993
Історія української літератури. Том 5. Книга 1 Наук. Праця 1995
Історія української літератури. Том 5. Книга 2 Наук. Праця 1995
Історія української літератури. Том 6 Наук. Праця 1995
Іще до «Чуда св. Климента папи римського» Істор. Стаття 1905
Київський каштелян і козаки Істор. Стаття 1895
Кіевская Русь. Том 1 (рос.) Істор. Праця 1911
Кілька грамот Володислава Опольського Істор. Документ 1903
Кілька документів до істориї сільського духовенства в Галичині XVII—XVIII в. Істор. Документ 1903
Кілька документів з житя Забужської Руси XVI в. Істор. Документ 1899
Кілька духовних віршів з Галичини Істор. Стаття 1896
Кілька заміток до «Чуда сьв. Климента, папи римського» Істор. Стаття 1902
Кілька київських документів XV—XVI в. Істор. Документ 1896
Кн. Ян-Тадеуш Любомірський. (Некрольог) Істор. Не визначено 1908
Ковтки «київського типа» у сучасних Кавказців Істор. Стаття 1900
Козаки в 1470-х рр. Істор. Стаття 1903
Коли сфабрикована грамота Любарта луцькій катедрі? Критична замітка Істор. Рецензія 1906
Конецъ гетто! Публ. Не визначено 1906
Конституційне питаннє і українство в Росії Публ. Не визначено 1905
Королівський дозвіл на викуп Камінецького староства 1456 р. Істор. Документ 1897
Костомаров і Новітня Україна. В сорокові роковини Публ. Стаття 1925
Крашаночка Публ. Не визначено 1907
Кров Публ. Не визначено 1908
Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці Істор. Праця 1919
Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці (вид. 1912) Істор. Праця 1912
Культурно-національний рух на Україні в другій половині XVI віку Істор. Нарис 1908
Къ вопросу о Болоховѣ (рос.) Істор. Стаття 1893
Къ польско-украинскимъ отношеніямъ Галиціи (рос.) Істор. Стаття 1905
Къ польско-украинскимъ отношеніямъ Галиціи. I-IV Публ. Не визначено 1905
Лист від М. Грушевського [у відповідь на запросини до Америки] (2 вересня 1919 р.) Публ. Стаття 1919
Лист Володимирської громади з 1324 р. (Факсімілє листу й печатки) Істор. Документ 1906
Лист кор. Стефана Батория до калги з р. 1577 Істор. Документ 1901
Лист М. Грушевського до Мирослава Січинського з 1919 року Істор. Спогади 1919
Лист проф. М. Грушевського до канадських українців Істор. Документ 1919
Листи з-над Полтви. Лист другий Публ. Не визначено 1899
Листи з-над Полтви. Лист перший Публ. Не визначено 1899
Листи з-над Полтви. Лист третій Публ. Не визначено 1899
Листи М. Грушевського до Е. Фариняка (за час від 28.I.1922 до 12.II.1927) Істор. Спогади
Листи М. Грушевського до М. Коцюбинського Істор. Спогади 2005
Листи М. Січинського до М. Грушевського Істор. Спогади 2010
Листи Михайла Грушевського до Аркадія Лященка Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського до Олафа Брока Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського до Т. Починка Істор. Спогади
Листи Михайла Грушевського з рукописного відділу Інституту російської літератури РАН Істор. Спогади 2018
Листи Ю.Й. Сіцінського до М.С. Грушевського Істор. Спогади 2011
Листування М.Грушевського з М.Марром Істор. Спогади 2014
Листування Михайла Грушевського. Том 1 Істор. Документ
Листування Михайла Грушевського. Том 2 Істор. Документ
Листування Михайла Грушевського. Том 4. Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори Істор. Спогади 2008
Листування Михайла, Марії та Катерини Грушевських Істор. Спогади 2008
Листування Михайла, Марії та Катерини Грушевських. Книга друга Істор. Спогади 2016
Львовское ученое общество имени Шевченка и его вклады въ изученіе Южной Руси Істор. Стаття 1904
Маленьке бажання Публ. Не визначено 1907
Матвій Симонів (Номис). Некрольогічна Нар. Стаття 1901
Материяли до істориї козацьких рухів 1590-х рр. Істор. Документ 1899
Матеріали до історії Коліївщини Істор. Документ 1904
Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західньої України. Серія друга (ч. 81—132) (1531—1574) Істор. Документ 1906
Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західньої України. Серія перша (ч. 1-80) (1361—1530) Істор. Документ 1905
Матеріали до історії суспільно-полїтичних й економічних відносин Західньої України. Частина 1 Істор. Не визначено 1906
Матеріяли до історії Коліївщини. IV. Оповіданнє очевидця про смерть Гонти Істор. Не визначено 1907
Меморіал Петербурської Академії в справі свободи української мови в Росії Істор. Не визначено 1905
Метрика Самбірська, подробиці з істориї відносин релігійних Істор. Стаття 1896
Микола Гулак. Посмертні згадки (з портретом) Публ. Не визначено 1899
Микола Дашкевич. 1852 — 20.1.1908 Істор. Не визначено 1908
Микола Нєкрасов Істор. Не визначено 1903
Митрофан Дикарів. (Некрольогічна звістка) Істор. Не визначено 1900
Мих. Сухомлінов — Ів. Жданов. Некрольогічна замітка Істор. Не визначено 1902
Місія Драгоманова Істор. Стаття 1926
Молотівське срібло [Реферат] Істор. Не визначено 1899
Молотовське срібло Істор. Не визначено 1897
Молотовське срібло. Археольогічна замітка Істор. Стаття 1898
Монах ворожбитом Істор. Стаття 1902
На всеукраїнський з'їзд! Публ. Не визначено 1917
На переломі Істор. Стаття 2002
На порозі нової України: гадкі і мрії Публ. Не визначено 1918
На порозї столїтя Публ. Не визначено 1901
На спомин Миколи Костомарова (7 цвітня 1885 р.) Публ. Не визначено 1907
На українські теми. «Конецъ рутенства!» Публ. Не визначено 1907
На українські теми. «Мазепинство» і «Богданівство» Публ. Не визначено 1912
На українські теми. «Малі діла» Публ. Не визначено 1909
На українські теми. «О любви къ отечеству и народной гордости» Публ. Не визначено 1907
На українські теми. В великий четвер Публ. Не визначено 1910
На українські теми. В російськім диліжансї Публ. Стаття 1910
На українські теми. В славянських обіймах Публ. Не визначено 1911
На українські теми. Видавнича криза Публ. Не визначено 1909
На українські теми. Відлученє Холмщини Публ. Не визначено 1912
На українські теми. Гимн вдячности Публ. Не визначено 1910
На українські теми. Грім — та не з тучі... Публ. Не визначено 1907
На українські теми. Гріхи наші Публ. Не визначено 1907
На українські теми. Два роки галицької політики Публ. Не визначено 1909
На українські теми. Ера фінансово-економічна Публ. Не визначено 1910
На українські теми. З новорічних думок Публ. Не визначено 1910
На українські теми. Замість новорічної Публ. Не визначено 1911
На українські теми. Іще про наше культурне житє Публ. Не визначено 1911
На українські теми. Крячуть ворони... Публ. Не визначено 1907
На українські теми. Маленька жертва Публ. Не визначено 1910
На українські теми. На новий рік Публ. Не визначено 1909
На українські теми. Над свіжою могилою Публ. Не визначено 1910
На українські теми. Не пора Публ. Не визначено 1908
На українські теми. Недооцінюваннє Публ. Не визначено 1911
На українські теми. По виборах Публ. Не визначено 1911
На українські теми. Похорони унії Публ. Не визначено 1910
На українські теми. При кінці року Публ. Не визначено 1907
На українські теми. Слово на малодушних Публ. Не визначено 1910
На українські теми. Українство і всесловянство Публ. Стаття 1908
На українські теми. Фабрикація сепаратизма Публ. Не визначено 1911
На українські теми. Ще одна повість про те, як посварив ся Іван Іванович з Іваном Никифоровичем Публ. Не визначено 1908
На українські теми. Ще про культуру і критику Публ. Не визначено 1908
Наданє маґдебурського права містечку Дідову (в Київщині), 1596 р. Істор. Документ 1898
Наданнє Оришевському Копистерина та Гайсина Істор. Стаття 1895
Наталія Кобринська Наук. Нарис 1900
Наукова хроніка [Пятидесятиліття київської археографічної комісії] Істор. Не визначено 1894
Науково-дослідча катедра історії України Істор. Стаття 1926
Національный вопросъ и автономія (вид.) (рос.) Публ. Не визначено 1907
Національный вопросъ и автономія (рос.) Публ. Не визначено 1906
Наша газета Публ. Не визначено 1907
Наша полїтика Публ. Нарис 1911
Наши требованія (рос.) Публ. Не визначено 1906
Наші Товариства. І. Наукове Товариство імени Шевченка Наук. Нарис 1900
Не даймо ся! Публ. Не визначено 1905
Недуга д-ра Івана Франка Істор. Не визначено 1908
Незаплачене київське подимне Істор. Стаття 1903
Неробочий Грицько Кривий: волинський образок з початку 18-го віку. Худ. Нарис 1898
Нестор і літопис Істор. Стаття 1898
Німецька дісертация про Хмельнищину Істор. Не визначено 1898
Нова Дума й українці Публ. Не визначено 1907
Новий поділ України Публ. Стаття 2002
Новини археольогічні [1894] Істор. Не визначено 1894
Новини росийської літератури: Л. Толстой, Чехов, Боборикін, Мамін Сибиряк й иньші «сибиряки», Потапенко, Микулич, Горкій, ювилей Бєлїнского Істор. Не визначено 1898
Нові конструкції початків словянського і українсько-руського житя Істор. Стаття 1911
Нові розвідки з істориї давньої Руси Істор. Рецензія 1897
Нові розправи про внутрішній устрій в. кн. Литовського Істор. Рецензія 1896
Нововидані памятки давного письменства руського Істор. Рецензія 1895
Новое знамя націоналистовъ (рос.) Публ. Стаття 1912
О зрѣлости и незрѣлости (рос.) Публ. Не визначено 1906
О нъкоторыхъ формахъ шляхетскаго землевладѣнія въ Югозападной Руси [автореферат] Істор. Не визначено 1895
Оголошення універсалу і українська маніфестація Публ. Стаття 2002
Оден з Ніжинців. [І. О. Затиркевич] Істор. Стаття 1912
Одна з українських колекцій Істор. Стаття 1906
Олександр Пипін (некрольоґ) Істор. Спогади 1904
Олексій Андрієвський. Некрольогічна замітка Істор. Не визначено 1902
Описи Перемишльського староства 1494—7 р. Істор. Документ 1897
Описи Ратенського староства з 1500—1512 р. Істор. Документ 1898
Опись Львівського замку р. 1495 Істор. Документ 1896
Опись Подільських замків 1494 р. Істор. Стаття 1895
Организація старостинскаго и околичнаго управленія въ Барскомъ староствѣ XVIII в. [автореферат] Істор. Не визначено 1895
Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки (рос.) Публ. Стаття 1907
Останні випуски праці проф. Жуковича про релїґійні відносини XVII в. Істор. Рецензія 1913
Отвертий лист до гр. кат. ординаріатів і духовенства Істор. Не визначено 1905
Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV ст. (рос.) Істор. Праця 1891
Очерк истории украинского народа (вид. 1990) (рос.) Істор. Праця 1990
Очищення огнем Публ. Стаття 1918
П. Литвинова-Бартош (Некрольоґ) Істор. Не визначено 1904
П'ятдесять літ «Исторических пѣсен Малорусскаго народа» Антоновича і Драгоманова Публ. Стаття 1924
Пам'яти Володимира Антоновича Публ. Стаття 1908
Памяти Володимира Антоновича Істор. Не визначено 1908
Памяти Євгена Голубінского Істор. Не визначено 1912
Памяти Никандра Молчановського Істор. Стаття 1907
Памяти Олександра Кониського Істор. Не визначено 1901
Памяти Олександра Лазаревського Істор. Стаття 1902
Памяти Олексїя Маркевича Істор. Стаття 1903
Памяти Павла Житецького Істор. Не визначено 1911
Памяти Федора Вовка. † 29 червня 1918 р. Істор. Спогади 1918
Памятник Шевченку Істор. Не визначено
Передмова до «Записки Гендльовіка про банатських Запорожців» Істор. Не визначено 1911
Передмова до «Три листи Волод. Антоновича до Антонія Мйодушевського» Істор. Не визначено 1909
Переднє слово [про творчість Антона Чехова] до перекладу М. Грушевської «Мужики» Істор. Не визначено 1898
Пересування культурно-національного центру на схід: козаччина, як чергова рушійна сила національного українського активу Істор. Стаття 1992
Перешкода Худ. Оповідання 2009
Перспективи і вимоги української науки Істор. Стаття 1926
Перша редакція «Иродової мороки» Куліша Наук. Стаття 1927
Перші видання «Енеїди» Котляревського Наук. Стаття 1898
Петро Голубовський. Некрольог Істор. Не визначено 1907
Петро Лашкарьов. (Некрольоґ) Істор. Не визначено 1900
Петро Лебединцев. — Іван Малишевський (Некрольог) Істор. Не визначено 1897
Печатка з Ступницї під Самбором Істор. Стаття 1899
Печатка м. Константина з Звенигорода Істор. Не визначено 1898
Печатки з околиць Галича Істор. Стаття 1900
По вопросу объ организаціи управленія и суда въ Подольской землѣ въ XIV и XV вв. [автореферат] Істор. Не визначено 1894
По світу. З подорожних вражінь Істор. Спогади 1908
Позорной памяти... (рос.) Публ. Не визначено 1906
Поклик [Комітету незалежної України] (26 липня 1919 р.) Публ. Стаття 1919
Польський законопрект автономії й Українці Публ. Не визначено 1907
Порайонне історичне дослідження України і обслідування Київського вузла Істор. Стаття 1926
Портрет Хмельницького з вид. 1683 р. (до портрету) Істор. Не визначено 1898
Посмертні згадки (А. Скальковський, Е. Кунік, В. Ястребов) Істор. Не визначено 1899
Похоронне поле в с. Чехах. Археольогічна розвідка Істор. Не визначено 1899
Похоронне поле каменного віку в с. Чехах (пов. Брідський) Істор. Не визначено 1895
Початки громадянства (ґенетична соціолоґія) Наук. Праця 1921
Предок Хим. Оповідання 1909
Предок (збірка) Худ. Не визначено
Призабута справа Публ. Не визначено 1911
Примітки до істориї козачини з поводу книжки: «Бесіди про часи козацькі на Україні, Чернівці, 1898» Істор. Не визначено 1898
Примітки до тексту Галицько-волинської лїтописи Істор. Не визначено 1895
Причинки до істориї роду Бибельских, зібрані арцибіскупом Яном Прохніцким Істор. Не визначено 1902
Про батька козацького Богдана Хмельницького Істор. Нарис 1919
Про батька козацького Богдана Хмельницького (вид. 1909) Істор. Не визначено 1909
Про гербові знаки України Публ. Стаття 2002
Про мову Публ. Не визначено 1907
Про монетну українську одиницю Публ. Стаття 2002
Про старі часи на Україні. Коротка історія України (вид. 1916) Істор. Праця 1916
Про старі часи на Україні. Коротка історія України (вид. 1919) Істор. Праця 1919
Про українську історіографію XVIII ст. Істор. Стаття 1992
Про українську мову і українську справу (вид. 1907) Публ. Стаття 1907
Про українську мову і українську школу (вид. 1913) Публ. Не визначено 1913
Про українську мову і українську школу (вид. 1918) Публ. Не визначено 1918
Про українську мову і українську школу (вид. 1991) Публ. Праця 1991
Програма Української Демократично-Радикальної Партії Істор. Не визначено 1906
Проект української конституції Публ. Стаття 2002
Промова біля Центральної Ради під час похорону крутянців Публ. Нарис 1918
Реальна політика на галицькім грунті Публ. Не визначено 1909
Реєст наукових і літературних праць (1885-1904) Істор. Довідник 1904
Рец. на: Dr. Antoni J. Opowiadania historyczne, serya siodma. Lwow, 1891 Істор. Рецензія 1891
Рец. на: Dr. L. Finkel. Okopy świętej Trójcy, dwa epizody z dziejów Polski. We Lwowie, 1889 Істор. Рецензія 1891
Рец. на: Антоновичъ В.Б. Раскопки въ странѣ Древлянъ (Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые императорскою археологическою коммиссіею, №11, Древности Юго-Западного края). СПб. 1893 Істор. Рецензія 1894
Рожне поле Істор. Не визначено 1907
Розвиток українських досліджень у XIX столітті і вияви у них основних питань українознавства Істор. Нарис 1914
Розвідки й материяли до істориї України-Руси. I Істор. Не визначено 1896
Розвідки й материяли до істориї України-Руси. II Істор. Не визначено 1897
Розвідки й материяли до істориї України-Руси. III Істор. Не визначено 1900
Розвідки й материяли до істориї України-Руси. IV Істор. Не визначено 1902
Розвідки й материяли до істориї України-Руси. V Істор. Не визначено 1905
Роковини 20/7 листопада 1917 Публ. Стаття 1918
Рулїковский — В. Лущкевич. (Некрольоґічна згадка) Істор. Стаття 1900
Рятуймо Російську Федерацію Публ. Стаття 2002
Самовидец Руины и его позднейшие отражения (рос.) Істор. Стаття 1932
Самовидець руїни та його пізніші відображення Істор. Стаття 1992
Світова війна і революція. Українська Народна Республіка Публ. Стаття 1919
Свято єднання Публ. Не визначено 1912
Секретна місия Українця в Берлинї р. 1791 Істор. Не визначено 1896
Слобода Полтава в 1630 р. Істор. Не визначено 1895
Слово на малодушних Публ. Не визначено 1910
Смерть Толстого Істор. Не визначено 1910
Соціяльно-традиційні підоснови Кулішевої творчости Наук. Стаття 1927
Спірні питання староруської етнографії Істор. Стаття 1904
Спогади минулого (селянство в революції) Істор. Стаття 2002
Спомини Істор. Спогади
Справа українських катедр і наші наукові потреби Публ. Стаття 1907
Справа українсько-руського унїверситету у Львові Публ. Не визначено 1899
Степ і море в історії України Істор. Стаття 1992
Сторінка з істориї сільського духовенства по самбірським актам XVI в. [Реферат] Істор. Не визначено 1899
Сторінка з істориї українсько-руського сільського духовенства (по самбірським актам XVI в.) Істор. Стаття 1900
Студії з економічної історії України Істор. Нарис 1907
Сулимине військо в 1654 році Істор. Стаття 1929
Сучасна вірша про неволю Вишневецького Істор. Стаття 1912
Сьпіванник з початку XVIII в. Істор. Не визначено 1897
Тадей Рильський. Некрольоґічна замітка Істор. Не визначено 1902
Твори у 50 томах. Зміст надрукованих томів Істор. Довідник 2002
Твори: у 50 т. Том 01 Істор. Не визначено 2002
Твори: у 50 т. Том 02 Істор. Не визначено 2005
Твори: у 50 т. Том 03 Публ. Не визначено 2005
Твори: у 50 т. Том 04. Книга 1 Істор. Не визначено 2007
Твори: у 50 т. Том 04. Книга 2 Істор. Не визначено 2013
Твори: у 50 т. Том 05 Істор. Не визначено 2003
Твори: у 50 т. Том 06 Істор. Не визначено 2004
Твори: у 50 т. Том 07 Істор. Не визначено 2005
Твори: у 50 т. Том 08 Істор. Не визначено 2007
Твори: у 50 т. Том 09 Істор. Не визначено 2009
Твори: у 50 т. Том 10. Книга 1 Істор. Не визначено 2015
Твори: у 50 т. Том 10. Книга 2 Істор. Рецензія 2015
Твори: у 50 т. Том 11 Наук. Не визначено 2008
Твори: у 50 т. Том 12 Худ. Не визначено 2011
Твори: у 50 т. Том 13 Наук. Не визначено 2012
Твори: у 50 т. Том 14 Істор. Рецензія 2008
Твори: у 50 т. Том 16 Істор. Рецензія 2012
Твори: у 50 т. Том 22 Істор. Не визначено 2015
Твори: у 50 т. Том 23 Істор. Праця 2014
У українських послів Російської Думи Публ. Не визначено 1906
Украина и украинство (рос.) Публ. Стаття 1912
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Том 1 (рос.) Істор. Праця 1914
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Том 2 (рос.) Істор. Праця 1916
Украинскій Пьемонтъ (рос.) Істор. Не визначено 1906
Украинство в Россіи, его запросы и нужды (рос.) Публ. Не визначено 1906
Украинцы (рос.) Істор. Стаття 1910
Україна дійде до свого Публ. Стаття 2002
Українство і питання дня в Росії Публ. Не визначено 1905
Українська історіографія і Микола Костомаров. Памяти М. Костомарова в двадцять пяті роковини його смерти. († 7/IV-1885) Істор. Стаття 1910
Українська маніфестація в Київі Публ. Стаття 2002
Українська шляхта в Галичині на переломі XVI і XVII в. Істор. Стаття 1938
Українське наукове товариство в Києві й його наукове видавництво Публ. Стаття 1908
Українські кафедри Публ. Не визначено 1906
Українсько-руське літературне відродженнє в історичнім розвою українсько-руського народу Публ. Не визначено 1898
Ф. Леонтович — В. Ключевский — Д. Самоквасов (некрольоґічні замітки) Істор. Спогади 1911
Фрази і факти Публ. Не визначено 1905
Фразы и факты (рос.) Публ. Не визначено 1905
Хмельницький і хмельнищина Істор. Нарис 1901
Хмельницький і Хмельнищина (вид. 1898) Істор. Нарис 1898
Хотинська війна (збірка) Істор. Праця
Хронольоґія подій Галицько-волинської лїтописи Істор. Нарис
Хто такi украiнцi i чого вони хочуть (збірка) Публ. Нарис 1918
Чехов Антін. † 2(15)/VІІ 1904 Істор. Стаття 1904
Чи було між руськими племенами племя Хорватів? [Реферат] Істор. Не визначено 1899
Чи маємо автентичні грамоти кн. Льва? Істор. Стаття 1902
Чи не спроможемось? Публ. Не визначено 1907
Чого прийшли німці на Україну? Публ. Не визначено 1918
Чорна пляма Істор. Стаття 2002
Чотири листи М. Грушевського до В. Антоновича Істор. Спогади 1992
Шведсько-український союз 1708 р. Істор. Стаття
Шевченків день Публ. Не визначено 1907
Ще до портрета Мазепи Істор. Не визначено 1910
Що воно? Публ. Стаття 2002
Що зробити з «академічним фондом»? Публ. Не визначено 1902
Що-ж далі? (В справі руських гімназій) Публ. Не визначено 1905
Щоденник (1888–1894 рр.) Істор. Спогади 1997
Щоденник (1910 р.) Істор. Спогади 2002
Юбилей Льва Толстого Істор. Не визначено 1908
Юбилей Миколи Гоголя Публ. Стаття 1909
Ювилей Вол. Антоновича Істор. Не визначено 1906
Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського. Том 3. Матеріали до бібліографії друкованих праць за 1905-1928 р.р. Наук. Довідник 1929
Южнорусские господарские замки в половине XVI века (рос.) Істор. Стаття 1890
Як жив український народ (реп. вид. 1915) Істор. Праця 1991
Як жив український народ. Коротка історія України (вид. 1915) Істор. Праця 1915
Як жив український народ. Коротка історія України (вид. 1991) Істор. Нарис 1915
Як жив український народ. Коротка історія України (вид. 1999) Істор. Нарис 1915
Як мене спроваджено до Львова Істор. Спогади 1898
Як я був колись белетристом Істор. Спогади 1980
Якої автономії і федерації хоче Україна Публ. Не визначено 1917
Ясновельможний сват Дит. Оповідання
Переклади:
Іродіяда (авт. Ґюстав Флобер) Худ. Не визначено 1902
Майя (авт. Дмітрій Мамін-Сібіряк) Худ. Легенда/Міт
Пов'язані твори:
«Відложивши федерованнє…»: Михайло Грушевський у контексті державницької політики Центральної Ради (авт. Геннадій Корольов) Істор. Стаття 2009
«Добрий історик, але поганий політик»: рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2015
«Ересиарх украинского движения» (рецепція творчої спадщини М. Грушевського в російському правомонархічному середовищі першої третини XX ст.) (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2010
«Колективний чоловік» на авансцені історії: соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М. Грушевського (авт. Олексій Ясь) Наук. Стаття 2014
«Ментальна географія» епохи Модерну: конструювання М. Грушевським «історичного простору» України, Європи та Росії (авт. Володимир Ващенко) Істор. Стаття 2013
«У нас завязала сь связь надолго...» Из переписки М.С. Грушевского с В.И. Вернадским) (рос.) (авт. В.В. Лавров) Істор. Спогади 2013
«Український рубікон» 1708 року: візія М.С. Грушевського (авт. Ірина Діптан) Істор. Стаття 2014
«Що чути з України і Києва...»: Невідомі листи Михайла Грушевського 1919–1922 років (авт. Василь Марочко) Істор. Стаття 2005
«Я никогда не выступал против России». М.С. Грушевский и русские ученые (1914–1916 гг.) (рос.) (авт. А. Варлиго) Істор. Спогади 1997
† Михайло Грушевський (1866—1934) (авт. Петро Ісаїв) Істор. Не визначено 1934
150 rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego. Kilka słów refleksji polskiego historyka (пол.) (авт. Тереса Хінчевська-Хеннель) Істор. Стаття 2016
Between Poland and Russia: Mykhailo Hrushevsky’s Dilemma, 1905–1907 (англ.) (авт. Сергій Плохій) Істор. Стаття 2008
Centennial of Mykhailo Hrushevsky (1866-1934-1966) (англ.) (авт. Любомир Винар) Публ. Стаття 1966
Das Ringen um die Vergangenheit. Mychajlo Hruševs’kyj und die Problematik einer Konzeption der osteuropäischen Geschichte (нім.) (авт. Маркус Остераєдр) Істор. Праця 1991
Die archäologische Tätigkeit M. Hruševśkyjs (нім.) (авт. Борис Крупницький) Істор. Стаття 1935
Grappling with the Hero: Hrushevs'kyi Confronts Khmel'nyts'kyi (англ.) (авт. Франк Сисин) Істор. Стаття 1998
Introduction to Mykhailo Hrushevsky's «History of Ukraine-Rus'» (англ.) (авт. Франк Сисин) Наук. Стаття 1998
Michał Hruszewśkyj jako uczony (пол.) (авт. Мирон Кордуба) Істор. Стаття 1935
Mykhailo Hrushevsky (1866-1934) (англ.) (авт. Олександр Шульгин) Істор. Стаття 1935
Mykhailo Hrushevsky: The Politics of National Culture (англ.) (авт. Тома Приймак) Істор. Праця 1987
The "Change of Signposts" in the Ukrainian emigration: Mykhailo Hrushevs'kyi and the Foreign Delegation of the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries (англ.) (авт. Крістофер Ґіллі) Істор. Стаття 2006
The mechanisms of the informational activity of the GPU-NKVD. The surveillance file of Mykhailo Hrushevsky (англ.) (авт. Юрій Іванович Шаповал) Істор. Стаття 2001
Австрійські урядові документи про призначення Михайла Грушевського професором Львівського університету (авт. Любомир Винар) Істор. Документ 1986
Антинорманська теорія з перспективи ранньої історії України М. Грушевського (авт. Олександр Домбровський) Істор. Стаття 1966
Битва над Калкою і другий напад татар на Україну та його наслідки в світлі Історії України-Руси М. Грушевського (авт. Михайло Ждан) Істор. Стаття 1966
Бібліографій праць про Михайла Грушевського (вид. 1984) (авт. Любомир Винар) Істор. Довідник 1984
Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С. Грушевського (авт. Ірина Цибенко) Істор. Дисертація 2005
Бібліографія праць про Михайла Грушевського (авт. Любомир Винар) Істор. Довідник 1966
Великий переділ: Незвичайна історія Михайла Грушевського (авт. Сергій Плохій) Істор. Праця 2011
Великий Українець. Матеріали з життя і діяльності Грушевського (авт. Збірник) Істор. Не визначено 1992
Взаємини Івана Франка та Михайла Грушевського в історіографічній традиції (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2005
Взаємне листування Філарета Колесси та Михайла Грушевського (авт. Ксеня Колесса) Істор. Спогади
Видання «Споминів» М. Грушевського: історія рукопису та видання (авт. Сергій Білокінь) Істор. Стаття 2010
Висвітлення питання співпраці Михайла Грушевського з Українською партією соціалістів-революціонерів у сучасній українській монографічній літературі (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2023
Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття (авт. Віталій Тельвак, Василь Педич) Істор. Стаття 2016
Відображення історичного процесу в праці М. Грушевського «Хмельниччина роки 1650–1657» (IX т. «Історії України-Руси») (авт. Віталій Масненко) Наук. Стаття 2001
Внесок Михайла Грушевського у національно-культурне відродження українського народу в кінці XIX – на початку XX ст. (авт. Оксана Валіон) Наук. Стаття
Вшанування пам'яті Михайла Грушевського на сторінках польських видань (1934 – 1939 рр.) (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2009
Галицькі ювілеї Михайла Грушевського (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2016
Географічний фактор в ранньоісторичній схемі Історії України-Руси М. Грушевського (авт. Олександр Домбровський) Істор. Стаття 1984
Геродотова Скитія в Історії України-Руси М. Грушевського (авт. Олександр Домбровський) Істор. Стаття 1968
Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського (авт. Аркадій Жуковський) Істор. Не визначено 1997
Гетьман Іван Мазепа в працях М. Грушевського (авт. Теодор Мацьків) Істор. Стаття 1984
Громадська та наукова діяльність Михайла Грушевського на шпальтах часопису «Киевская старина» (авт. Володимир Крот) Істор. Стаття 2014
Грушевский Михаил Сергеевич (рос.) (авт. Світлана Чмир) Істор. Стаття 1996
Грушевський як міф: образ лідера Української революції в провінції (авт. Галина Басара-Тиліщак) Істор. Стаття 2017
Грушевськіана в архівних колекціях Санкт-Петербурга (авт. Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2019
Грушевськіана на сторінках «Українського історичного журналу» (1991–2010 рр.) (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2012
Грушевськіана у фондах Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН (авт. Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2017
Грушевськіяна в «Українському Історику» (авт. Олександр Домбровський) Істор. Стаття 1973
Грушевськознавство: методологічні проблеми поступу (авт. Віталій Тельвак) Наук. Стаття
Дві історіографічні течії з історичної школи В. Антоновича: М. Грушевський і М. Багалій (авт. Анна Процик) Істор. Стаття 1992
Державотворча діяльність гетьмана Богдана Хмельницького в оцінках М. Грушевського і В. Липинського (порівняльний аналіз) (авт. Леонід Мельник) Істор. Стаття
Державотворча діяльність Михайла Грушевського на тлі української національно-визвольної боротьби (1917–1921) (авт. Дарина Блохин) Істор. Стаття 2017
Дихотомія української ідеї як основа автономістсько-федералістичних поглядів М. Грушувського (авт. Геннадій Корольов) Істор. Стаття 2008
Діяльність М. Грушевського в царині української геральдики і сфрагістики (авт. Роман Климкевич) Істор. Стаття 1966
Діяльність Михайла Грушевського в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка: історіографічний огляд досліджень українських істориків з діаспори (авт. Наталія Романцова) Істор. Стаття 2014
Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2008
До біографії М. Грушевського (авт. Юрій Ґерич) Істор. Документ
До біографії М. Грушевського (студентські роки 1886-1890) (авт. Володимир Міяковський) Істор. Стаття 1944
До взаємин М.С. Грушевського з С.О. Єфремовим (авт. Марко Антонович) Істор. Стаття 1975
До взаємин Олександра Оглоблина з Михайлом Грушевським (1920-ті рр.) (авт. Ігор Верба) Істор. Стаття
До дискусії навколо М.С. Грушевського (авт. Марко Антонович) Істор. Стаття 1992
До історії Всеукраїнської Академії наук. Михайло Грушевський і Агатангел Кримський (3 приводу «Осібної гадки академіка М. Грушевського до протоколу спільного зібрання УАН від 17 жовтня 1927 року») (авт. Ігор Гирич, Сергій Кіржаєв) Істор. Стаття 1992
До історіософії «Історії Української Літератури» М. Грушевського (авт. Джон Фізер) Істор. Стаття 1992
До методольоґії історії літератури Мих. Грушевського (авт. Дмитро Козій) Наук. Стаття 1935
Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912—1914 років (авт. Микола Чубатий) Істор. Спогади 1970
Документальні матеріали М.С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР: Каталог (авт. Сергій Кіржаєв) Істор. Довідник 1991
Документи Державного архіву Вінницької області про Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934) (авт. Кость Завальнюк, Олександр Вітюк, Тимофій Герасимов) Істор. Стаття 2016
Думки Грушевського про потребу української армії (авт. Микола Андрусяк) Істор. Стаття 1935
Економічні погляди М.С. Грушевського (авт. Степан Заброварний) Істор. Стаття 2009
Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві) (авт. Ігор Гирич) Істор. Довідник 1996
Євген Чикаленко – Михайлу Грушевському про гроші, «Академічний дім» у Львові та українську національну справу (авт. Олександр Коник) Істор. Стаття 2014
Життєвий і творчий шлях М.С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2008
Життя і наукова діяльність Михайла Грушевського (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1966
З листів до Михайла Грушевського (авт. Юрій Мицик) Істор. Спогади 2002
З листів учених до М.С. Грушевського (авт. Юрій Мицик) Істор. Документ 2010
З петербурзьких адресатів М. С. Грушевського: листи до О. О. Шахматова (за матеріалами архіву Російської академії наук у С.-Петербурзі) (авт. Ірина Пасько) Істор. Спогади 1996
З плеяди творців націй: Мішле, Костомаров, Грушевський. Видатні історики в романтичних життєписах. (авт. Євген Луняк) Істор. Праця 2010
Записки. Том 194. Михайло Грушевський. У 110-ті роковини народження, 1866-1976. Статті, спогади, документи і коментарі (авт. Наукове товариство імені Шевченка) Істор. Стаття 1978
Збірка статтей М. Грушевського «На порозі Нової України» (1918): історія видання (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1991
Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського (авт. Геннадій Корольов) Істор. Стаття 2011
Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського (авт. Ігор Гирич) Істор. Спогади 1992
Інавгураційна лекція М. Грушевського у Львівському університеті. Історіографічний аспект проблеми (авт. Наталія Романцова) Істор. Стаття 2018
Історична спадщина М. Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початку XX ст. (авт. Леонід Зашкільняк) Істор. Стаття 1997
Історична школа Михайла Грушевського і Н.Т.Ш. (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1974
Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського у 1894-1913 роках (авт. Іван Крип'якевич) Істор. Праця 1991
Історіографічні студії Михайла Грушевського: досвід і уроки (авт. Ярослав Калакура) Наук. Стаття
Історія і політика: боротьба навколо спадщини Михайла Грушевського (авт. Богдан Клід) Істор. Стаття 1992
Історія Української церкви у творчій спадщині Михайла Грушевського (авт. Володимир Крот) Істор. Стаття 2020
Їх об'єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (Листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) (авт. Андрій Катренко) Істор. Спогади 2009
Київщина та Київ у працях М. С. Грушевського (авт. Леонід Добровольський) Істор. Стаття 1928
Конституційний проєкт М. Грушевського з 1905 року (авт. Тома Приймак) Істор. Стаття 1985
Лист Надії Кибальчич до Михайла Грушевського (публікація епістолярної пам'ятки) (авт. В'ячеслав Корнієнко) Істор. Спогади 2020
Листи В. Антоновича до М. Грушевського (авт. Олександр Ситник) Істор. Спогади 1992
Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського (авт. Ігор Гирич, Наталя Самсоник) Істор. Спогади 1994
Листи Володимира Леонтовича до Михайла Грушевського (авт. Світлана Панькова) Істор. Спогади 2012
Листи Ганни Барвiнок (Олександри Кулiш) до Михайла Грушевського (авт. Юрій Мицик) Істор. Спогади 2006
Листи Дмитра Дорошенка до Михайла Грушевського (авт. Любомир Винар, Світлана Панькова) Істор. Спогади 2002
Листи К.В. Харламповича до М.С. Грушевського (авт. Дмитро Каран) Істор. Документ 2001
Листи Леопольда Будая як джерело до вивчення науково-організаційної та видавничої діяльності Михайла Грушевського (1907–1912) (авт. Ольга Мельник) Істор. Стаття 2006
Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського (авт. Віталій Тельвак, Олег Радченко) Істор. Спогади 2018
Листи Любора Нідерле до Михайла Грушевського (авт. Всеволод Наулко) Істор. Спогади 2006
Листи М. Грушевського до Д. Яворницького (авт. Світлана Абросимова) Істор. Спогади 1996
Листи М. Грушевського до М. Коцюбинського (авт. Михайло Грушевський) Істор. Спогади 2005
Листи М. Грушевського до М. Коцюбинського (авт. Василь Горинь) Істор. Спогади 2002
Листи М. Грушевського до Петра Стебницького (авт. Віктор Заруба) Істор. Спогади
Листи М. Грушевського з фонду Ю. Романчука ЦДІА України у Львові (авт. Валентина Кухар) Істор. Спогади 2002
Листи Митрофана та Уляни Дикаревих до Михайла Грушевського (авт. Валерій Старков) Істор. Спогади 2006
Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва (авт. Ігор Гирич) Істор. Спогади 1995
Листи Михайла Грушевського до Ватрослава Ягича (авт. Йосип Дзендзелівський) Істор. Спогади 1992
Листи Михайла Грушевського до Володимира Винниченка (авт. Любомир Винар) Істор. Спогади 2002
Листи Михайла Грушевського до Володимира Ламанського (авт. Сергій Копилов) Істор. Спогади 2010
Листи Михайла Грушевського до Михайла Возняка (авт. Михайло Гнатюк) Істор. Спогади 1990
Листи Михайла Грушевського до Михайла Сперанського (1924–1928) (авт. Віталій Тельвак) Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського до Олександра Грушевського (До проблеми взаємин двох братів) (авт. Ігор Гирич, Віра Гирич) Істор. Спогади 1992
Листи Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського (1894–1914) (авт. Валентин Кавунник, Світлана Панькова, Олександр Лотоцький) Істор. Не визначено 2018
Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського (авт. Віталій Тельвак, Олег Радченко) Істор. Спогади 2018
Листи Симона Петлюри до М. Грушевського (авт. Симон Петлюра) Істор. Спогади 1992
Листування Вадима Модзалевського з Михайлом Грушевським у справі видання Щоденника Якова Марковича (авт. Варвара Шульга) Істор. Стаття 2006
Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908–1928) (авт. Надія Миронець) Істор. Спогади 2013
Листування Івана Линниченка та Михайла Грушевського (авт. Вадим Хмарський) Істор. Спогади 2002
Листування М. Грушевського з Д.І. Багалієм (авт. Віктор Заруба) Істор. Спогади 1992
Листування М. С. Грушевського й О. О. Шахматова (авт. В.І. Макаров) Істор. Спогади 1996
Листування М.Грушевського з М.Марром (авт. Віталій Тельвак, Михайло Грушевський) Істор. Спогади 2014
Листування Михайла Грушевського: Видавничі позитиви і негативи (авт. Галина Сварник) Істор. Рецензія 2006
Листування Софії Русової з Михайлом Грушевським (авт. Надія Миронець, Лілія Гонюкова) Істор. Спогади 2002
Львівська історична школа Михайла Грушевського (авт. Віталій Тельвак, Василь Педич) Істор. Праця 2016
М. Грушевський − колекціонер у контексті наукового та мистецького життя України кінця ХІХ − початку ХХ ст. (авт. Наталія Шелудякова) Істор. Праця 2016
М. Грушевський і І. Франко (авт. Зиновія Франко) Істор. Стаття 1992
М. Грушевський і конфлікт 1911 – 1913 рр. в науковому товаристві імені Шевченка: проблема в сучасній українській історіографії (авт. Наталія Романцова) Істор. Стаття 2015
М. Грушевський і М. Василенко (До історії творчих взаємин) (авт. Ігор Гирич) Істор. Стаття 1999
М. Грушевський і НТШ: нове поповнення грушевськіяни (авт. Тамара Демченко) Істор. Рецензія 2007
М. Грушевський і опоненти – конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр. (авт. Ігор Ткаченко) Істор. Стаття 2010
М. Грушевський та діяльність Українського наукового товариства : історіографічний аспект проблеми (авт. Наталія Романцова) Істор. Стаття 2018
М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) (авт. Ігор Гирич) Істор. Стаття 2016
М. Грушевський у спогадах В. Леонтовича (авт. А. Сірка) Істор. Спогади 1979
М. Грушевський як реформатор Наукового товариства імені Шевченка у Львові: етнологічний аспект (авт. Ростислав Конта) Істор. Стаття 2017
М.С. Грушевський і Комітет Незалежної України за матеріалами родинного фонду Грушевських (ЦДІАК, ф. 1235) (авт. Андрій Садов) Істор. Стаття 2006
М.С. Грушевський і репресований збірник «Полуднева Україна» (авт. Ганна Швидько) Істор. Стаття 1992
М.С. Грушевський про шляхи вирішення аграрного питання в Наддніпрянщині початку ХХ століття (на матеріалах публіцистики 1905–1907 рр.) (авт. Володимир Дубінський) Істор. Стаття 2004
М.С. Грушевський, яким я його знав (авт. Борис Мартос) Істор. Спогади 1966
Майстерня М. Грушевського-джерелознавця (авт. Георгій Папакін) Істор. Стаття 2017
Маловідомі спогади про М. Грушевського (авт. Валерій Левченко) Істор. Стаття 2002
Малорусскій вопросъ и автономія Малороссіи (рос.) (авт. Іван Линниченко) Публ. Не визначено 1917
Малорусскій вопросъ и автономія Малороссіи. Открытое письмо проф. М.А.Грушевскому (рос.) (авт. Іван Линниченко) Істор. Стаття 1917
Матеріяли до біографії Михайла Грушевського (авт. Любомир Винар) Істор. Документ 1982
Метанаратив М. Грушевського в історіографічному дискурсі доби Модерну (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2008
Методологічні засади історіософії Михайла Грушевського (авт. Олег Гринів) Наук. Стаття
Методологічні основи над ранньою історією України М. Грушевського (авт. Олександр Домбровський) Істор. Стаття 1969
Микола Костомаров в історіографічній рефлексії Михайла Грушевського (авт. Вікторія Тельвак, Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2018
Мирон Кордуба та Михайло Грушевський у міжвоєнний час: особливості взаємин (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2023
Михайло Грушевський (авт. Юрій Іванович Шаповал, Ігор Верба) Істор. Праця 2005
Михайло Грушевський (авт. Юлія Тагліна) Публ. Нарис 2010
Михайло Грушевський (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2005
Михайло Грушевський (авт. Дмитро Дорошенко) Істор. Не визначено 1935
Михайло Грушевський - Ілля Витанович: у пошуках ідеологеми українства (авт. Валентина Кухар) Істор. Стаття 2009
Михайло Грушевський – дослідник української історіографії (теоретико-методологічний аспект) (авт. Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2011
Михайло Грушевський – історик і будівничий нації (авт. Валентина Матяш) Наук. Посібник 2016
Михайло Грушевський – лідер та ідеолог Центральної Ради (авт. Владислав Верстюк) Істор. Стаття 2017
Михайло Грушевський – фундатор наукового українознавства (авт. Оксана Гомотюк) Наук. Стаття
Михайло Грушевський — не один, а більше їх (спогади і рефлексії) (авт. Іван Кедрин) Істор. Спогади 1984
Михайло Грушевський (В століття народження — 29 вересня 1866 р.) (авт. Микита Мандрика) Публ. Стаття 1966
Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) (авт. Федір Турченко) Істор. Стаття 2013
Михайло Грушевський в контексті сучасності (авт. Микола Алексієвець, Леся Алексієвець) Наук. Стаття
Михайло Грушевський в листуванні Івана Франка (авт. Марко Антонович) Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський в меморіальних практиках західноукраїнської громади в 1934 – 1935 рр. (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2011
Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2013
Михайло Грушевський в оцінці своїх студентів (авт. Василь Ленцик) Істор. Стаття 1984
Михайло Грушевський в українській і всесвітній історії (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський і археографія у Науковому товаристві ім. Шевченка (1894–1913 рр.) (авт. Мирон Капраль, Андрій Фелонюк) Істор. Стаття 2019
Михайло Грушевський і ГПУ — НКВД. Трагічне десятиліття: 1924—1934 (авт. Володимир Пристайко, Юрій Іванович Шаповал) Істор. Нарис 1996
Михайло Грушевський і Житомирщина (авт. Микола Костриця) Істор. Стаття 2005
Михайло Грушевський і журнал «Україна» (авт. Аркадій Жуковський) Істор. Стаття 1986
Михайло Грушевський і Загальні Збори НТШ в 1913 році (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1984
Михайло Грушевський і конфлікт 1911—1913 рр. у працях сучасників (авт. Наталія Романцова) Істор. Стаття 2015
Михайло Грушевський і Леся Українка (авт. Петро Одарчено) Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський і народна газета «Село» у світлі мемуарних та епістолярних джерел (авт. Світлана Панькова) Істор. Стаття 2005
Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка 1892-1930 (авт. Любомир Винар) Істор. Праця 1970
Михайло Грушевський і походження Києва (авт. Ярослав-Богдан Рудницький) Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2018
Михайло Грушевський і українське питання під час першої російської революції (авт. Юлія Литвиновська) Істор. Стаття 2007
Михайло Грушевський і Франція (авт. Аркадій Жуковський) Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський і цензура (1901–1914 роки) (авт. Ігор Ткаченко) Істор. Стаття 2007
Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському «Щоденнику» (авт. Світлана Павленко) Істор. Стаття 2009
Михайло Грушевський про Байду-Вишневецького і сучасна історіографія (авт. Володимир Сергійчук) Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський про національне самопізнання та національне відродження (авт. Іван Данюк) Істор. Стаття 2001
Михайло Грушевський про православну церкву в Україні наприкінці XVII - у XVIII ст. (авт. Валерій Ластовський) Істор. Стаття 2005
Михайло Грушевський та «Київська старовина» (авт. Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2014
Михайло Грушевський та археологія (авт. Михайло Брайчевський) Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський та дискусії в українській історіографії кінця XIX – першої третини XX ст. (авт. Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2005
Михайло Грушевський та журнал «Україна» (проблемно-тематичний аналіз публікацій) (авт. Інна Савчук) Істор. Стаття 2011
Михайло Грушевський та Іван Крип'якевич (авт. Роман Крип'якевич) Істор. Стаття 1991
Михайло Грушевський та Іван Линниченко: нові штрихи до історії взаємин двох істориків (авт. Олександр Євгенович Музичко) Істор. Спогади 2010
Михайло Грушевський та Іван Франко (авт. Роман Офіцинський) Наук. Стаття 1997
Михайло Грушевський та козацька археографія (львівський період) (авт. Ольга Владига) Істор. Стаття 2016
Михайло Грушевський та Олександр Левицький у світлі епістолярних і мемуарних джерел (авт. Світлана Панькова) Істор. Стаття 2010
Михайло Грушевський та польсько-український конфлікт у Львівському університеті: спроба реконструкції (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2017
Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів у добу Української Держави: історіографія проблеми (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2023
Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів у добу Української Центральної Ради: історіографія проблеми (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2020
Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів у працях Микити Шаповала (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2017
Михайло Грушевський у діяльності Української партії соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Дисертація 2018
Михайло Грушевський у колі родинного середовища (авт. Олексій Ясь) Наук. Рецензія 2007
Михайло Грушевський у щоденнику Сергія Єфремова (1923—1929 рр.) (авт. Олексій Путро) Істор. Стаття 1998
Михайло Грушевський як археограф (огляд джерел) (авт. Ольга Владига) Істор. Стаття 2017
Михайло Грушевський як голова Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (авт. Любомир Винар) Істор. Нарис 1969
Михайло Грушевський як дослідник української історіографії (авт. Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак) Істор. Праця 2005
Михайло Грушевський як історик-концептуаліст. До 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка (авт. Олексій Ясь) Наук. Стаття 2023
Михайло Грушевський як організатор археографічної праці: технічні аспекти (авт. Ольга Владига) Істор. Стаття 2018
Михайло Грушевський як особистість і науковець: особливості рецепції у наукових колах Одеси наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття (авт. Валерій Левченко) Істор. Стаття
Михайло Грушевський як учений (авт. Мирон Кордуба) Істор. Стаття 1934
Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти (авт. Анатолій Трубайчук, Геннадій Стрельський) Істор. Праця 1996
Михайло Грушевський: «…жив у Київі інкогніто» (авт. Руслан Пиріг) Істор. Стаття 2011
Михайло Грушевський: деякі аспекти наукової і політичної діяльності (авт. Микола Вегеш, Василь Горват) Істор. Праця 1998
Михайло Грушевський: еміґрація і повернення в Україну (1919–1924) (авт. Юрій Іванович Шаповал) Істор. Стаття 2018
Михайло Грушевський: життя й діяльність (авт. Іван Крип'якевич) Істор. Не визначено 1935
Михайло Грушевський: Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського (авт. Збірник статей) Істор. Стаття 1994
Михайло Грушевський: історик і будівничий нації (статті і матеріали) (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1995
Михайло Грушевський: трансформації суспільного сприйняття історичної постаті (авт. Руслан Пиріг) Істор. Стаття 2016
Михайло Грушевський. Перший Президент Української Держави, історик — політик — культурний діяч (авт. Микола Андрусяк) Істор. Стаття 1935
Михайло Сергієвич Грушевський (1866—1934) (авт. Олександр Оглоблин) Істор. Стаття 1966
Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч (До 140-річчя від дня народження) (авт. В'ячеслав Рум'янцев) Істор. Стаття 2006
Між Товариством українських поступовців та Українською партією соціалістів-революціонерів: політичний вибір Михайла Грушевського (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2017
Між Україною і Польщею: Галичина у федералістській концепції М. Грушевського (авт. Геннадій Корольов) Істор. Стаття 2010
Міф і реальність харизми Богдана Хмельницького з погляду М. Грушевського (до постановки проблеми) (авт. Віталій Масненко) Наук. Стаття
Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (У 50-ліття смерти: 1934 – 1984 рр.) (авт. Любомир Винар) Істор. Нарис 1984
Наукова діяльність М. С. Грушевського в еміграції (1919–1924 pp.) (авт. Володимир Потульницький) Істор. Стаття 1992
Наукова діяльність Михайла Грушевського в українській історіографії (авт. Наталія Романцова) Істор. Дисертація 2021
Наукова діяльність Михайла Грушевського радянської доби очима західноукраїнської та емігрантської інтелігенції (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2008
Наукова спадщина Михайла Грушевського в історіографічній рефлексії Миколи Василенка (авт. Віталій Тельвак) Наук. Стаття
Наукова спадщина Михайла Грушевського в російській історіографії кінця XIX – першої половини XX століття (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2001
Наукова спадщина Михайла Максимовича в історіографічній творчості Михайла Грушевського (авт. Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2004
Наукова співпраця М. Грушевського та М. Біляшівського щодо дослідження польських архівів (авт. Ольга Ковалевська) Істор. Стаття 2016
Наукове Товариство ім. Т. Шевченка і Михайло Грушевський (авт. Любомир Винар) Істор. Нарис 1968
Науковий збірник присвячений професорові Михайлові Грушевському учнями й прихильниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894-1904) (авт. Збірник статей) Істор. Стаття 1906
Наукові погляди М.С. Грушевського на болохівську проблему (авт. Дмитро Ідрісов) Істор. Стаття 2016
Науково-видавнича діяльність М.Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907–1914 рр.) (авт. Ігор Ткаченко) Істор. Стаття 2011
Національна ідея у видавничій діяльності М. Грушевського (авт. Оксана Трум) Істор. Стаття 2001
Невідомий спогад про Михайла Грушевського (авт. Галина Бурлака) Істор. Стаття 2014
Невідомі листи М. С. Грушевського та Ф. К. Вовка до В. І. Вернадського (1915–1916 рр.) (авт. Сергій Кіржаєв) Істор. Спогади 2019
Невідомі листи Михайла Грушевського з Бібліотеки та архіву Канади (авт. Ірина Матяш) Істор. Стаття 2009
Невтомна, натхненна і розмаїта діяльність в ім'я вільної, демократичної і соборної України (авт. Андрій Катренко) Істор. Стаття 2010
Недрукований лист В. Липинського до М. Грушевського в справі Загальних Зборів НТШ в 1913 році (авт. Любомир Винар) Істор. Спогади
Незнанi листи Василя Дубровського до Михайла Грушевського (авт. Тетяна Щестюк) Істор. Спогади 2006
Незнана рання праця М. С. Грушевського з русистики та джерелознавства (авт. Василь Ульяновський) Істор. Стаття 1993
Незнана рецензія Михайла Грушевського (авт. Віталій Тельвак, Олег Радченко) Істор. Стаття 2019
Ніжинські кореспонденти видатного українського вченого (до проблеми наукових та особистих зв'язків М. Грушевського з вченими Ніжинського інституту народної освіти у 20-х — на поч. 30-х рр. ХХ ст.) (авт. Олександр Самойленко) Істор. Стаття 2007
Нова праця про національне питання [«На національныя темы» М. Грушевського] (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1913
О. Кониський і М. Грушевський (авт. Марко Антонович) Істор. Стаття 1984
Образи Михайла Грушевського в польській інтелектуальній культурі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (авт. Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2019
Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві (авт. Ігор Гирич) Істор. Стаття
Останні роки життя Михайла Грушевського (авт. Оксана Степанишина) Істор. Спогади 1943
Останні роки Михайла Грушевського (авт. Оксана Степанишина) Істор. Стаття 1943
Перший систематизований аналіз історіософії Михайла Грушевського (авт. Степан Гелей) Істор. Стаття 2016
Питання співробітництва Михайла Грушевського та Української партії соціалістів-революціонерів у матеріалах есерівської преси (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2020
Повернення Михайла Грушевського до України у 1924 році у світлі мемуарних джерел (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2017
Погляди про державу і право Михайла Грушевського (авт. Ірина Гойдало) Наук. Праця 2017
Постать князя Д. Вишневецького у науковій спадщині М. Грушевського (авт. Наталія Романцова) Істор. Стаття 2009
Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського (авт. Любов Корнійчук) Істор. Стаття 2008
Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культорологічні візії (авт. Збірник статей) Істор. Стаття 2016
Постать митрополита Григорія Цамблака в осмисленні Михайла Грушевського (авт. Дмитро Гордієнко) Істор. Стаття 2022
Постать Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії 1940-1980-х рр. (авт. Михайло Сабінський) Істор. Дисертація 2023
Постать Т. Г. Шевченка у творчій спадщині М. С. Грушевського кінця ХІХ – початку ХХ ст. (авт. Сергій Світленко) Істор. Стаття 2017
Потрібна бібліографія творів Михайла Грушевського (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1966
Початок співпраці І. П. Крип'якевича з М. С. Грушевським (авт. Інна Заболотна) Істор. Стаття 2004
Право-державна концепція історії України Михайла Грушевського (авт. Іванна Лучаківська) Істор. Стаття 2018
Праці Н.П. Кондакова в оцінці М.С. Грушевського (авт. Дмитро Гордієнко) Істор. Стаття 2013
Про історіософію Михайла Грушевського (авт. В'ячеслав Артюх) Наук. Стаття 2017
Про принципи періодизації історії українського народу в працях М.С. Грушевського (авт. Григорій Сергієнко) Наук. Стаття
Про ставлення М. Грушевського до шляхетського стану (авт. Ігор Чорновол) Істор. Стаття 2006
Проблема антів у М. Грушевського (авт. Олександр Домбровський) Істор. Стаття 1992
Проблема періодизації історії української козаччини у працях М. Грушевського (авт. Віктор Брехуненко) Істор. Стаття 1992
Проблематика польсько-українських взаємин у колі наукових зацікавлень львівської історичної школи Михайла Грушевського (авт. Василь Педич, Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2019
Проекція етнічної маргіналізації у прозовому творі М. Грушевського «Унтер-офіцер Трохим Скавучак» (авт. Валентина Кухар) Наук. Стаття 2016
Публіцистика Михайла Грушевського як джерело дослідження суспільно-політичної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (авт. Світлана Панькова) Істор. Дисертація 2018
Ранні історичні праці М. Грушевського і київська історична школа В. Антоновича (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1966
Реалізація концепції історії княжої Русі-України М. Грушевського у сучасному шкільному підручнику (авт. Наталя Романишин, Юрій Свідерський) Наук. Стаття
Редакційна політика М. Грушевського в «Літературно-науковому вістнику» (1907–1914 рр.) (авт. Ігор Ткаченко) Істор. Стаття 2010
Рецензія на англомовне видання першого тому «Історії України-Руси» Михайла Грушевського (авт. Чарльз Гальперін) Істор. Рецензія 2000
Рецензія на англомовне видання сьомого тому «Історії України-Руси» Михайла Грушевського (англ.) (авт. Іван-Павло Химка) Істор. Рецензія 2000
Рецензія на: Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка (авт. Світлана Іваницька) Наук. Рецензія 2013
Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ - 30-х років ХХ століття (авт. Віталій Тельвак) Істор. Дисертація 2008
Рід Грушевських у культурно-освітньому і громадському житті України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (авт. Святослав Журавльов) Істор. Праця 2015
Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського (авт. Віктор Заруба) Істор. Стаття 1992
Роль Михайла Грушевського у становленні та розвитку українського студентського руху Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (авт. Ірина Гуменна) Істор. Стаття
Роль Тараса Шевченка і Михайла Грушевського у процесах суспільно-політичної мобілізації українства (авт. Володимир Баран) Істор. Стаття 2017
Роля Володимира Антоновича у формуванні Михайла Грушевського як історика (авт. Олександр Ситник) Істор. Стаття 1992
Свідчення М. Грушевського у Харкові з дня 28 березня 1931 (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1992
Соціально-філософські погляди М. Грушевського: футурологічний аспект (авт. Володимир Будз) Наук. Праця 2003
Співпраця В.М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М.С. Грушевського (авт. Андрій Шаповал) Істор. Стаття 2018
Справа Грушевського (авт. Марко Антонович) Істор. Документ
Ссылка М.С. Грушевского (рос.) (авт. Павєл Єлєцкій) Істор. Спогади 1998
Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського (авт. Наталка Пазюра) Наук. Стаття 2017
Стратегії конструювання М. Грушевським українських метанаративів: методи та їх функції (авт. Володимир Ващенко) Істор. Дисертація 2009
Сучасники про Михайла Грушевського (авт. Дарина Блохин) Істор. Стаття 2017
Таємниці офіційного некролога Михайла Грушевського (авт. Оксана Юркова) Істор. Стаття 2013
Творча спадщина Миколи Костомарова в історіографічній рецепції Михайла Грушевського (авт. Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2004
Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського (авт. Олексій Ясь) Наук. Стаття 2014
У століття народин М. Грушевського (авт. Омелян Пріцак) Істор. Стаття 1966
Уваги до методології й історіософії М. Грушевського (авт. Ілля Витанович) Істор. Стаття 1966
Угорський історик про Михайла Грушевського та НТШ у Львові (авт. Олег Мазурок, Іван Мандрик) Істор. Стаття 2014
Україна як проект метафізики: М. Грушевський та конструювання української політичної ідентичності (авт. Володимир Ващенко) Істор. Стаття 2009
Український Історичний Інститут: проект М.С. Грушевського 1928 року (авт. Оксана Юркова) Істор. Стаття 2000
Український неоромантизм в історіографічних поглядах Михайла Грушевського (кінець XIX – початок XX ст.) (авт. Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2008
Українські та румунські історики в боротьбі за східноєвропейську спадщину (Михайло Грушевський contra Ніколає Йорга) (авт. Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак) Істор. Стаття 2018
Формування історичних поглядів В. Липинського та його співпраця з М. Грушевським (авт. Сергій Калуцький) Істор. Стаття 2016
Фрагмент споминів Михайла Грушевського 1934 р. (авт. Марія Магунь) Істор. Стаття 2002
Франко і Грушевський: спроба об'єктивної характеристики (авт. Галина Бурлака, Ігор Гирич) Істор. Стаття 2010
Холмщина у публіцистичній спадщині Михайла Грушевського (авт. Віталій Олексійович Хоменко) Істор. Стаття 2021
Церква і секта у спадщині В'ячеслава Липинського та Михайла Грушевського (авт. Л. Кондратик) Наук. Не визначено 2004
Чеська грушевськіана першої третини ХХ століття (авт. Віталій Тельвак) Істор. Стаття 2008
Чому Михайло Грушевський повернувся на Україну в 1914 році? (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1967
Чому не було створено «празької історичної школи» М. Грушевського? (авт. Василь Ульяновський) Істор. Стаття 2002
Ювілей М. Грушевського і УІТ (авт. Любомир Винар) Публ. Стаття 1966
Ювілейний збірник на пошану академика Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности. Том 1 (авт. Збірник статей) Істор. Стаття 1928
Ювілейний рік Михайла Грушевського й УІТ (з нагоди 125-ліття з дня народження) (авт. Любомир Винар) Істор. Нарис 1991