Олексій Ясь
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олексій Ясь

Український історик, фахівець з української історіографії та інтелектуальної історії XIX-XX століть.
нар. 02.10.1967
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Великі повороти» соціогуманітарного знання в історії історієписання ХХ ст.: українська проекція Наук. Стаття 2018
«История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі дослідницького інструментарію Істор. Стаття 2006
«Історія – точна наука…». Інтелектуальні пошуки Олени Компан Наук. Стаття 2010
«Історія русів» Наук. Стаття 2005
«Колективний чоловік» на авансцені історії: соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М. Грушевського Наук. Стаття 2014
«Літературно-науковий вістник» Наук. Стаття 2009
«На чолі республіканської науки…». Інститут історії України (1936–1986): Нариси з інституціональної та інтелектуальної історії (До 80-річчя установи) Наук. Праця 2016
«Невикінчена» харизма. Образ Івана Мазепи в конструкції Мазепинського ренесансу Олександра Оглоблина Істор. Стаття 2009
«Орлик» (1946-1948) — часопис таборової доби (покажчик змісту) Наук. Стаття 2002
«Покаянные» и «обличительные» тексты украинских историков первой половины 1930-х гг. как способ организации культурного пространства тоталитарного общества (рос.) Наук. Стаття 2013
«Просвіти» як феномен культурного та соціально-політичного розвитку українського суспільства Наук. Стаття 1995
«Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) Істор. Стаття 2009
«Скептична школа» Наук. Стаття 2012
«Український історичний журнал» у дзеркалі діаспорних часописів: дайджест 1958–1992 рр. Наук. Стаття 2017
Агатангел Кримський Наук. Стаття 1995
Академічні й доакадемічні образи української історіографії Істор. Нарис 2012
Андрій Жук у світлі сучасної української історіографії Наук. Стаття 2002
Архітектоніка та техніка викладу «Листів до братів-хліборобів» Наук. Стаття 2002
Архітектоніка та техніка викладу в студії В'ячеслава Липинського «Листи до братів-хліборобів» Істор. Стаття 2002
Благодійність як атрибут громадянського суспільства: історія і сучасність Наук. Стаття 1994
Борис Крупницький Наук. Стаття 2003
Борис Крупницький – історик-філософ державницької школи Наук. Стаття 2004
В.Липинський та неоромантизм (до 125–річчя від дня народження) Наук. Стаття 2007
В'ячеслав Липинський Наук. Стаття 2005
Василь Стефаник у світлі історіографічної та культурної рецепції (До 150-річчя від дня народження) Істор. Стаття 2021
Великое княжество Литовское и циклическая традиция историописания в рецепции Льва Окиншевича (рос.) Наук. Стаття 2013
Вибрана бібліографія публікацій та документальних матеріалів про гетьмана Івана Мазепу (1960-2000) Наук. Праця 2001
Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр. Істор. Рецензія 2002
Війна та історична думка. Кілька зауваг до статті С. Томашівського «Війна й Україна» Наук. Стаття 2015
Війна у проєкціях і конструкціях історичного часу Наук. Стаття 2023
Вступна стаття до розвідки М.І. Костомарова «Мысли об истории Малороссии» Наук. Стаття 2014
Вступна стаття до розвідки Б.Д. Крупницького «Дещо про історичну Немезіду» Наук. Стаття 2016
Вступна стаття до розвідки В.П. Петрова «Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса «Несучасність сучасної людини»)» Наук. Стаття 2015
Вступна стаття до розвідки Д.І. Чижевського «Культурно-історичні епохи» Наук. Стаття 2017
Вступна стаття до розвідки Л.-Р.Р. Біласа «Історія як спокусник» Наук. Стаття 2015
Вступна стаття до розвідки М.О. Максимовича «О малороссийских народных песнях» Наук. Стаття 2017
Вступна стаття до розвідки М.С. Грушевського «Степ і море в історії України. Кілька слів щодо пляну і перспектив сього досліду» Наук. Стаття 2016
Вступна стаття до розвідки О. Єфименко «Письма из хутора. Об украинской истории (До 170-річчя О. Єфименко та 100-ліття першої публікації її допису)» Наук. Стаття 2018
Вступна стаття до розвідки О.Й. Пріцака «Що таке історія України?» Наук. Стаття 2015
Вступна стаття до розвідки О.П. Оглоблина «Проблема схеми історії України 19–20 століття (до 1917 року)» Наук. Стаття 2016
Вступна стаття до розвідки О.С. Компан «Кипень у "казані історії"» (до 100-річчя від дня народження автора статті – Олени Станіславівни Компан) Наук. Стаття 2016
Вступна стаття до розвідки С.Т. Томашівського «Схід і Захід: Історично-політичний нарис» Наук. Стаття 2015
Вступна стаття до розвідки Ф.П. Шевченка «Про суд історії» Наук. Стаття 2017
Вступна стаття до студії П.О. Куліша «Історія України од найдавніших часів» Наук. Стаття 2016
Вступна стаття до фантасмагорії М.І. Костомарова «Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своему петербургскому приятелю (До 200-річчя від дня народження М.І. Костомарова та 100-ліття першої публікації «Скотского бунта»)» Наук. Стаття 2017
Генеалогічна ідея в науковій творчості та методології О.П. Оглоблина Наук. Стаття 2000
Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980–х років Наук. Стаття 2007
Два образи Старої України: візії О. Лазаревського й О. Оглоблина Істор. Стаття 2009
Дві сторінки з історії костомаровознавства Наук. Стаття 2018
Дегероїзація козацтва та пошуки аксіологічного взірця в історичній візії Пантелеймона Куліша Наук. Стаття 2010
Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр. Наук. Праця 2000
Державницька традиція: історія та сучасність: Рец. на кн.: Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і мат-ли. – Філадельфія–Київ–Вашингтон, 1993. – 494 с. Наук. Рецензія 1995
Державницький напрям в українській історіографії першої третини XX cт.: становлення, формування, вплив Наук. Стаття 1995
Державницький напрям української історіографії та його інтелектуальна спадщина Наук. Стаття 1999
Доля родини Капністів Наук. Стаття 1995
Економічна історія. Вибрана бібліографія до розділу «Економічна історія» Наук. Праця 2019
Експедиція 1932 р. для обстеження промисловості Правобережного (Київського) Полісся як незавершений науковий проєкт Олександра Оглоблина Наук. Стаття 2021
Еміграція Наук. Стаття 2009
Еміграція українського населення Наук. Стаття 2005
Енциклопедистика історична Наук. Стаття 2021
Етнічна історія грецької спільноти в Україні: Бібліографічний довідник-покажчик Наук. Довідник 2003
З етнічної історії України XVIII ст.: Ново-Сербія і Слов'яносербія Наук. Стаття 1997
З історії конспективних записів та «летючих карток» Наук. Стаття 2002
З історії конспектів та «рухомих карток» Наук. Стаття 2002
З історії методико-технічних прийомів науково–дослідної праці: «летючі картки» та конспективні записи Наук. Стаття 2005
З методики і термінології історичного дослідження: поняття «архітектоніка», «структура» та «техніка викладу» Наук. Стаття 2004
З методики історичного дослідження (кілька думок щодо вибору теми і формулювання проблеми) Наук. Стаття 2003
З наукової спадщини української діаспори: духовні основи європеїзму i Україна Наук. Рецензія 1997
Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства (вид. 2014) Наук. Стаття 1903
Ідеал науковості українського історика радянської доби, чи кілька спостережень над текстами Ф. Шевченка другої половини 1940–х — початку 1970-х років Наук. Стаття 2013
Ідеали будучності та злободенна сучасність, або Як українці уявляли й проектували своє майбутнє (XX ‒ початок XXI ст.) Істор. Праця 2019
Ідеалізована майбутність у візіях українських інтелектуалів доби революційного романтизму (1917–1918 рр.) Наук. Стаття 2019
Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова Наук. Стаття 2006
Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тексти та контексти Істор. Стаття 2018
Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії Наук. Стаття 2016
Інституціональні ювілеї у світлі історії Наукового товариства імені Шевченка Наук. Стаття 2023
Інтелектуальна історія Наук. Нарис 2018
Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок XIX — 80-ті роки XX ст.). Частина 1 Наук. Праця 2014
Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок XIX — 80-ті роки XX ст.). Частина 2 Наук. Праця 2014
Історична доба у світлі наукової дискусії української еміграції другої половини 40–х рр. ХХ ст. (Б. Крупницький, В. Петров) Наук. Стаття 2002
Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій Наук. Стаття 2009
Історичне письмо пізнього П. Куліша як предтеча консервативного проекту української історіографії початку ХХ ст. (До 200-річчя від дня народження) Наук. Стаття 2019
Історичні наукові товариства Наук. Стаття 2005
Історичні погляди Олександра Оглобліна: радянська доба (1919-1941) Істор. Стаття 2008
Історичні погляди Олени Компан (До 90-річчя від дня народження) Наук. Стаття 2006
Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі інтелектуальних метаморфоз 1870-1880-х років Істор. Стаття 2007
Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О. Мартоса та лист Д. Бантиша-Каменського до видавця журналу «Сын Отечества» (вступна стаття) Наук. Стаття 2015
Історіографічна класика. Антологія української історичної думки XIX–XX ст. Наук. Не визначено 2020
Історіографія (вид. 2005) Наук. Стаття 2005
Історіографія (вид. 2019) Наук. Стаття 2019
Історіографія в контексті дисциплінарних традицій та персональних вимірів Наук. Рецензія 2007
Історія як міф. «Гетьман-відступник» у рецепції М. Костомарова Наук. Стаття 2008
Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М.І. Костомарова Наук. Стаття 2007
Капниссисы-Капнисты: историческая судьба древнего рода (рос.) Наук. Стаття 1994
Капниссисы-Капнисты: проблема личности и рода в этнической истории (рос.) Наук. Стаття 1995
Київські образи Кліо. Рец. на кн.: Кальницький М.Б., Малаков Д.В., Юркова О.В. Нариси з історії Києва: Навч. посібник для середніх загальноосвітніх навч. закладів / За ред. Т.М. Кіщук, С.В. Кульчицького. – К: Генеза, 2002. – 384 с. Наук. Рецензія 2002
Козацько-гетьманська минувшина в рецесії П. Куліша (1840-ві - початок 1860-х років) Істор. Стаття 2008
Компаративні історії: інструментальні можливості, порівняльні перспективи та пізнавальні ліміти: Аналітична записка Наук. Праця 2023
Конституювання та метаморфози «простору довіри», або Кілька спостережень щодо неформальної інституціоналізації науки Наук. Стаття 2021
Конструкція часу в історіописанні Миколи Костомарова Істор. Стаття 2005
Конфлікт процес / структура у конструкції «довгого» ХІХ ст. Михайла Слабченка Істор. Стаття 2014
Концепції генерацій: культурне походження, міждисциплінарні виміри, інструментальні можливості та пізнавальні ліміти Наук. Стаття 2020
Лев Окіншевич і теорії циклічності історії Наук. Стаття 2011
Лев Окіншевич та його есе «Між Заходом і Сходом» Наук. Стаття 1997
Лист-клопотання М. Костомарова до міністра народної освіти, графа Д. Толстого про дозвіл студіювати архівні матеріали з «Истории Пугачевского бунта» та офіційна відповідь (До життєпису кабінетного вченого початку 1870-х років) Наук. Стаття 2018
Людина модерна та людина історична, або Переддень «антропологічного повороту» у рецепції Бориса Крупницького Істор. Стаття 2013
Мала Русь Наук. Стаття 2009
Марія Дмитрієнко: історик, журналіст, громадська діячка. Біобібліографія Наук. Довідник 2007
Матеріальний світ у неоромантичній концептуалізації В'ячеслава Липинського Наук. Стаття 2011
Мемуари Наук. Стаття 2009
Мемуаристика Наук. Стаття 2009
Микола Андрусяк та його наукова спадщина (матеріали до біобібліографії) Наук. Стаття 2006
Микола Андрусяк та його студії про походження і значення терміна «Україна» (До історії однієї наукової дискусії) Наук. Стаття 2003
Микола Костомаров на портретах художника Миколи Ґе: історія, контексти, смисли Наук. Стаття 2023
Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник Наук. Енциклопедія 2005
Михайло Грушевський у колі родинного середовища Наук. Рецензія 2007
Михайло Грушевський як історик-концептуаліст. До 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка Наук. Стаття 2023
Михайло Максимович і його наукова творчість у світлі наративних експериментів романтичної історіографії Наук. Стаття 2005
Між достовірним та уявним. Микола Костомаров як історик-художник Істор. Стаття 2010
Між пізнім романтизмом та позитивізмом (роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша) Наук. Стаття 2006
Між традиціями і модерном: методологічні проблеми української зарубіжної історіографії у світлі наукових дискусій (кінець 50-х – початок 60-х років ХХ ст.) Наук. Стаття 2001
Міф історичний Наук. Стаття 2009
Монографічні студії в українській історіографії другої половини XIX ст. Наук. Стаття 2004
Монографія «Політичні та економічні зв'язки України з Росією в середині XVІІ ст.» у науковій спадщині Ф.Шевченка (до 100-ліття від дня народження) Істор. Стаття 2014
На зламах історичного часу, або Темпоральні образи сучасної російсько-української війни: лекція Істор. Есей 2023
Надати історії привабливості роману… Творче кредо Миколи Костомарова Наук. Стаття 2010
Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями Істор. Праця 2018
Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями ‒ 2 Істор. Праця 2019
Народження Академії. Коротка хроніка 1918 року, або як це було… Наук. Стаття 2018
Народницький напрям в історіографії Наук. Стаття 2010
Наукова гіпотеза чи історичне фентезі? Кілька думок про спробу новітньої популяризації «теорії» А. Фоменко та Г. Носовського Наук. Стаття 2007
Наукова, публіцистична та літературна спадщина Миколи Костомарова: перевидання 1987–1998 рр. Наук. Стаття 2000
Наукові напрями, школи, течії, гуртки Наук. Стаття 2010
Неоромантизм Наук. Стаття 2010
Неоромантизм в історичній візії С. Томашівського Істор. Стаття 2011
Нова історія Наук. Стаття 2010
Новітня історіографія Наук. Стаття 2010
Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок ХІХ – кінець 80–х років ХХ століття) Наук. Стаття 2003
Олена Апанович та Олена Компан у культурному просторі української радянської історіографії, або дві версії модернізації історичного наративу 1960-х – початку 1970-х років Наук. Стаття 2020
Олена Компан — дослідниця ранньомодерного українського міста Наук. Стаття 2010
Органіцизм Наук. Стаття 2010
Особистість в історії Наук. Стаття 2010
Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори Наук. Стаття 1994
Оцінка наукової спадщини Миколи Костомарова в українській зарубіжній історіографії Наук. Стаття 1998
Персональна бібліографія істориків діаспори Наук. Стаття 1996
Персональна бібліографія істориків України (Матеріали до бібліографії бібліографій) Наук. Стаття 2002
Понятійний апарат історичної науки і українська історіографія: сучасний стан та перспективи розробки Наук. Стаття 1995
Поняття «концепції» в українській історичній науці Наук. Стаття 1994
Поняття «культурна епоха» та «стиль мислення» як дослідницькі інструменти Наук. Стаття 2017
Поняття «методика» і «методологія»: співвідношення, субординація та функціональне призначення Наук. Стаття 2005
Поняття «поступ» у конструкції Михайла Драгоманова Наук. Стаття 2010
Поняття «стиль мислення»: функціональність, зміст, інструментальний потенціал Наук. Стаття 2006
Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова Істор. Стаття 2012
Поступу теорії Наук. Стаття 2011
Проблема датировки смерти Семена Васильевича Капниста в историко-генеалогическом исследовании (рос.) Наук. Стаття 1996
Проблема репрезентації процесу та структури людської минувшини в історичному сегменті енциклопедистики (Кілька рефлексій щодо архітектоніки енциклопедичних і словникових проектів) Наук. Не визначено 2020
Проблема формування оціночних критеріїв історичної особистості гетьмана Івана Мазепи в історичних концепціях істориків-державників Наук. Стаття 1995
Раціоналізм versus романтизм: М. Маркевич як перехідний тип історика Наук. Стаття 2007
Раціональне та ірраціональне в науковій творчості Михайла Максимовича Наук. Стаття 2006
Рец. на вид.: Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії / Гол. ред. Я. Пеленський. — Київ-Філадельфія: Український письменник, 2015. — Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908–1917) Наук. Рецензія 2015
Рец. на кн.: Академія пам'яті професора Володимира Антоновича (16–18 березня 1993 р., м. Київ). Доповіді та матеріали. – К., 1994. – 269 с. Наук. Рецензія 1997
Рец. на кн.: Дашкевич Я. Україна і Схід / упоряд. Г. Сварник, А. Фелонюк; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: «Коло» Наук. Рецензія 2017
Рец. на кн.: Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819–1991): Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 320 с. Наук. Рецензія 1995
Рец. на кн.: Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. – Львів: Світ, 2016. – 440 с. (серія «Грушевськіяна», т. 9) Наук. Рецензія 2017
Рецензія на книгу: Полонська-Василенко Н. Спогади Наук. Рецензія 2012
Рецензія на вид.: Архів Івана Крип'якевича: Інвентарний опис Наук. Рецензія 2007
Рецензія на кн.: Андрєєв В.М. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого. – Дніпропетровськ: Герда, 2012 Наук. Рецензія 2013
Рецензія на кн.: Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60–ті рр. ХІХ – 20–ті рр. ХХ ст.) Наук. Рецензія 2011
Рецензія на кн.: Калакура Я.С. Методологія історіографічного дослідження: науково-методичний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 319 с. Наук. Рецензія 2017
Рецензія на кн.: Ковальський М.П. Етюди з історії Острога: Нариси / Передм. І. Пасічника. – Острог: Острозька Академія, 1998. – 288 с. Наук. Рецензія 2000
Рецензія на кн.: Масненко В.В. Історичні концепції М.С. Грушевського та В.К. Липинського: Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х років. – Київ-Черкаси, 2000. – 284 с. Наук. Рецензія 2002
Рецензія на кн.: Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: монографія / за наук. ред. О.О. Салати. – Київ: Київський університет імені Б. Грінченка, 2017. – 288 с. Наук. Рецензія 2017
Рецензія на книгу: Верба І., Жицька Л. Володимир Іконников – дослідник історії Росії Наук. Рецензія 2012
Рецензія на книгу: Маґочiй П.-Р. Україна: історія її земель та народів Наук. Рецензія 2013
Рецензія на книгу: Попова Т. Дисциплинарный образ науки: подходы и понятия. – Одесса, 2019. – 392 с. Наук. Рецензія 2020
Рецензія на: Верига Василь. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр. Істор. Рецензія 2002
Рецензія на: Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Рецензія 2014
Рецензія на: О.О. Ковальчук. Українське історичне джерелознавство доби романтизму Істор. Рецензія 2012
Рецензія у науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення Наук. Стаття 2007
Рецензія як вид наукової продукції (Кілька думок до постави проблеми) Наук. Стаття 2000
Родинні маєтки Капністів як осередки суспільного та культурного життя Полтавщини кінця XVIII – першої половини XIX ст. Наук. Стаття 1995
Роль партійних функціонерів у творенні «колективного стилю» українського радянського історіописання (До історії підготовки двотомника «Історія Української РСР» кін. 1940-х – поч. 1950-х рр.) Наук. Стаття 2016
Романтизм Наук. Стаття 2012
Романтизм і український гранд–наратив Істор. Стаття 2008
Російсько-українська війна. Воєнна сучасність у координатах історичної темпоральності. Методичні матеріали для семінару-практикуму у вищій школі Наук. Не визначено 2023
Росія як Мордор: фентезійні алюзії у сучасних воєнних наративах Наук. Стаття 2023
Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпретаціях українських істориків-романтиків ХІХ ст. (методичний інструментарій та техніка викладу) Істор. Стаття 2004
Скіфський міф Наук. Стаття 2012
Слов'янофільство Наук. Стаття 2012
Стиль мислення — метафора та інструмент Наук. Стаття 2006
Суспільні ідеали та уявні проекції українського майбутнього у репрезентації «діючих» генерацій інтелектуалів XX ‒ початку XXI ст. Істор. Не визначено 2019
Сучасна російсько-українська війна у світлі постколоніалізму Істор. Стаття 2022
Схід і Південь України: час, простір, соціум. Том 1 Істор. Стаття 2014
Творці української валюти (1917-1921) Наук. Праця 1998
Типологічний метод у дослідницьких практиках В. Антоновича Істор. Стаття 2010
Тоталітаризм і Україна: Рец. на кн.: Шаповал Ю. Людина і система: (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с. Наук. Рецензія 1995
Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця XVIII–XX ст. Істор. Стаття 2012
Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського Наук. Стаття 2014
Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкція (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології) Наук. Стаття 2009
У пошуках контексту. О. Оглоблин як інтерпретатор доби Хмельниччини Істор. Стаття 2008
У світлі історичної регіоналістики Наук. Рецензія 2002
Украинская историография и слово-логос: игра проекций и возможностей? (Рец. на кн.: Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія / За ред. В. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2013. – 566 с.) Наук. Рецензія 2015
Українська історіографія та етнопсихологія Володимира Янева Наук. Рецензія 1996
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів Наук. Стаття 2005
Українська зарубіжна історіографія 1945–1991 рр.: проблема поколінь та організація дослідницької праці Наук. Праця 2000
Українська історіографія з методичної та дидактичної перспективи. Рец. на кн.: Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с. Наук. Рецензія 2004
Українське пам'яткознавство і музеєзнавство в науковій спадщині В. Дубровського Наук. Стаття 1995
Український історик Борис Крупницький Наук. Стаття 1995
Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку XIX - 80-х років XX ст. [автореферат] Наук. Праця 2014
Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ - 80-х років ХХ ст. Істор. Дисертація 2014
Уроки імперської політики: Із етнічної історії України XVIII століття: Ново-Сербія і Слов'яно-Сербія Наук. Стаття 1994
Участь історика Саула Борового в обговоренні проспекту «Короткого курсу історії України» (лютий 1947 р.) Наук. Стаття 2017
Фрагмент як форма мислення: романтичний світ Михайла Максимовича Наук. Стаття 2007
Хиткі образи нового віку: ідеали й обрії прийдешності у візіях українських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наук. Стаття 2019
Цей загадковий «культ» Громади… Інтелектуальний світ Володимира Антоновича Наук. Стаття 2010
Циклічні візії історії в рецепції Лева Окіншевича Істор. Стаття 2011
Чаруючий дар слова… Незвичайне перетворення Михайла Максимовича Наук. Стаття 2010
Часопис «Рід та Знамено» і його внесок у розвиток української еміграційної історіографії Наук. Стаття 1997
Юрій Анатолійович Пінчук: Біобібліографія Наук. Стаття 2008
Як навчити громадянина мислити. Неювілейні думки. До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського та 80-річчя Інституту історії України Наук. Стаття 2016
Якою має бути сучасна українська історіографія? Наук. Рецензія 2014