Олексій Ясь » Вступна стаття до розвідки Ф.П. Шевченка «Про суд історії»
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Вступна стаття до розвідки Ф.П. Шевченка «Про суд історії»

Стаття
Написано: 2017 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 26.03.2018
Твір змінено: 26.03.2018
Завантажити: pdf див. (363.8 КБ)
Опис: Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки Ф. П. Шевченка «Про суд історії» // Український історичний журнал. – 2017. – № 6. – С. 266–273; Шевченко Ф. П. Про суд історії (До 60-річчя заснування Українського історичного журналу» та 50-ліття першої публікації статті Ф.Шевченка) // Там само. – С. 274–284.

У статті першого головного редактора «Українського історичного журналу» Ф.Шевченка висунуто своєрідну візію про призначення та фах історика, пов’язану з реконцептуалізацією старої ідеї про «суд історії». Обстоюється теза про моральний і фаховий обов’язок історика дотримуватися у висвітленні й репрезентації минувшини професійних канонів, зокрема об’єктивності, неупередженості та фактографічної достовірності. Висловлюється думка про імовірнісний і навіть парадоксальний характер історичного знання, котрі не обов’язково корелюються із «законами історичного розвитку», окресленими канонами «історичного матеріалізму».
Ключові слова: пізньопросвітницький раціоналізм, українська радянська історіографія, республіканський наратив, історична традиція, народ, новий «народницький» дискурс, суд історії, М. Грушевський, Ф. Шевченко.

In the article of the first editor-in-chief of the "Ukrainian Historical Journal" F. Shevchenko was covered a unique vision of the appointment and specialty of a historian associated with the reconceptualization of the old idea of a "court of history". Author advocated the thesis of the moral and professional duty of the historian to observe in the coverage and representations of the past of professional canons. In particular objectivity, impartiality and factual reliability. The article expressed an opinion about the probabilistic and even paradoxical nature of historical knowledge, which does not necessarily correlate with the "laws of historical development", outlined by the canons of "historical materialism".
Keywords: Late Enlightenment rationalism, Ukrainian Soviet historiography, republican narrative, historical tradition, people, new “narodniks” discourse, court of history, M. Hrushevs’kyi, F. Shevchenko.
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.