Георгій Папакін
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Георгій Папакін

Доктор історичних наук, професор.
нар. 20.05.1953
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Цифровий поворот» у джерелознавстві: реальність, перспектива чи ілюзія? Наук. Стаття 2021
«Чорна дошка»: антиселянські репресії (1932–1933) Істор. Праця 2013
«Чорні дошки» як знаряддя радянського геноциду в Україні у 1932–1933 рр. Істор. Стаття 2008
Археографічний доробок Михайла Грушевського (з наукової спадщини вченого Істор. Стаття 2018
Архів Скоропадських: Фамільні архіви української родової еліти другої половини XVII-XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських Істор. Праця 2004
Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. Істор. Стаття 2004
Використання історичних джерел в археографічних публікаціях: суспільні виклики та наукові проблеми (роздуми архівознавця) Істор. Стаття 2009
Внесок М.П. Василенка в розвиток археографії та архівної справи в Україні Істор. Стаття 2018
Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента Істор. Стаття 2018
Господарська, громадська та благодiйницька дiяльність роду Скоропадських у документах фамiльного архiву (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2006
Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона Істор. Стаття 2014
Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження Істор. Стаття 2012
Джерела кримської історії: до концепції «кримського дипломатарію» Істор. Стаття 2015
До питання про законодавчо-нормативне забезпечення архівування документів Наук. Стаття 2009
Доля національної еліти України та Фінляндії на зламі епох: Павло Скоропадський і Карл Густав Маннергейм Істор. Стаття 2000
Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського (20-ті – початок 40-их років) Істор. Стаття 1999
Іван Мазепа на сторінках «Писем и бумаг императора Петра Великого» (до проблеми актуалізації археографічної джерельної бази) Істор. Стаття 2020
Київська “академія Ярослава Мудрого” ХІ ст.: наукова гіпотеза М. Грушевського та її джерела Істор. Стаття 2019
Кінець 1917 року: альтернативи Павла Скоропадського Істор. Стаття 2011
Кримська (Східна) війна 1853–1856 років на сторінках ІТВАК: джерелознавчий аналіз публікацій Істор. Стаття 2016
Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії) Істор. Стаття 2002
Майстерня М. Грушевського-джерелознавця Істор. Стаття 2017
Міт та поезія як джерело історії раннього середньовіччя: творча лабораторія «Походження Русі» Омеляна Пріцака Істор. Стаття 2019
Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні Наук. Праця 2008
Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904–1905 рр. Істор. Стаття 2006
Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і «чорна дошка» Істор. Стаття 2013
Новітня доба археографії: специфіка електронної публікації джерел в Україні Наук. Стаття 2016
Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА Наук. Стаття 2011
П. С. Сохань і становлення сучасної української академічної археографії Істор. Стаття 2017
Павло Скоропадський та Українська академія наук Істор. Праця 2018
Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина Істор. Праця 2003
Перша світова війна в рефлексії П.Скоропадського (за матеріалами приватного листування) Істор. Стаття 2013
Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII-XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських) Істор. Дисертація 2005
Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського Істор. Стаття 2000
Український визвольний рух за Другої світової війни: специфіка джерельної бази Наук. Стаття 2010
Фамільні архіви української еліти: склад, зміст, доля у ХІХ ст. Істор. Стаття 2003
Фамільні архіви української родової еліти другої половини XVII-XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських Істор. Праця 2004
Фамільні архіви української шляхти: питання камеральноархеографічного та едиційного опрацювання наприкінці XVIII – на початку XX ст. Істор. Стаття 2004