Світлана Іваницька
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Світлана Іваницька

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Колективний портрет» керівництва Української Демократично-Радикальної партії Істор. Стаття 2010
«Людський вимір» непересічного політичного феномена [Рец.]: Коник О.О. Депутати Державної Думи від губерній Наддніпрянської України. 1906-1907 Істор. Рецензія 2013
«Нова Україна» революційної доби у публіцистиці Олександра Саліковського Істор. Стаття 2014
«Російський Сфінкс» як метафора й реальність у публіцистиці Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1919–1920 роки) Істор. Стаття 2015
«Росте інтерес до книжки…»: культурологічна проблематика у публіцистиці Сергія Єфремова на сторінках «Книгаря» (1917–1920 рр.) Істор. Стаття 2018
«Українське дев'ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках Олександра Русова [Рец.:]: О.О. Русов. Щоденники та спогади Істор. Рецензія 2013
«Український проект» у діяльності та оцінках П. Я. Стебницького (1905-1908) Істор. Стаття 2009
«Український шістдесятник» Вільям Беренштам - дослідник місцевих старожитностей Істор. Стаття 2012
[Рецензія:] В'ячеслав Липинський: Повне зібрання творів, архів, студії. Т. І: Суспільно-політичні твори (1908—1917) / Ред. кол.: Я. Пеленський (гол. ред.), І. Гирич, О. Проценко, Г. Папакін, Г. Сварник, Т. Осташко... Істор. Рецензія 2015
Біографіка на сторінках часопису «Пам'ятки України: історія та культура» (2011-2015 роки) Істор. Стаття 2016
Віктор Обюртен, Лесь Курбас, Сергій Євфремов: роздуми про майбутнє мистецтва в роки революцій та катастроф Істор. Стаття 2018
Вільям Беренштам як дослідник археології Хортиці Істор. Стаття 2016
Вязлов Андрей Григорьевич (рос.) Істор. Стаття 2014
Ілля Шраг у колі сучасників: нове видання чернігівських істориків Істор. Стаття 2011
Історія створення «Української малої енциклопедії» у листуванні Євгена Онацького і Романа Бжеського (1957–1968) Наук. Стаття 2018
Катеринославські кадети в період Першої російської революції 1905-1907 рр. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) Істор. Стаття 2012
Кистяковский Богдан (Федор) Александрович (рос.) Істор. Стаття 2014
Листи Михайла Могилянського до Іллі Шрага: фрагмент епістолярного діалогу (1908-1916 роки) Істор. Стаття 2014
Михайло Драгоманов як «значущий інший» у світосприйманні Сергія Єфремова (1890-ті – 1920-ті роки) Істор. Стаття 2011
Мовна проблема в концепціях української ліберально-демократичної партійної еліти Істор. Стаття 2011
Народний Рух та влада на Запоріжжі в період перебудови (кінець 1989 – серпень 1991 років): за матеріалами приватних архівів учасників подій Істор. Стаття 2009
О.Х. Саліковський як представник національної ліберальної еліти в добу українських визвольних змагань 1917-1921 років Істор. Стаття 2008
Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча Старої (Київської) громади Вільяма Беренштама Істор. Стаття 2014
Олександр Олександрович Русов у індивідуальних згадках та колективній пам’яті представників української ліберально-народницької еліти початку ХХ ст. Істор. Стаття 2012
Олександр Якович Кониський в епістолярному спілкуванні (1893-1900 роки) Наук. Рецензія 2011
Олександр Якович Шульгин – лідер та ідеолог Української партії соціалістів-федералістів Істор. Стаття 2016
Пантелеймон Куліш у публіцистичних і літературно-критичних працях Сергія Єфремова (1900-ті – 1920-ті роки) Істор. Стаття 2021
Петро Стебницький - «лицар нездоланний» в історіографічних рефлексіях сьогодення Істор. Рецензія 2014
Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й Істор. Стаття 2012
Повернення інтелектуальної спадщини П.Я. Стебницького до колективної свідомості та історичної пам'яті української спільноти Істор. Рецензія 2015
Поколіннєва пам'ять як біографічний концепт: Марко Кропивницький у публіцистичних текстах Сергія Єфремова Наук. Стаття 2020
Постаті модерної доби на сторінках часопису «Пам’ятки України: історія та культура» (2009–2015) Істор. Стаття 2016
Постать Олександра Кониського у публіцистиці Сергія Єфремова 1900 – 1919 років Істор. Стаття 2015
Постать Сергія Єфремова – публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці Істор. Стаття 2013
Постать Сергія Єфремова на сторінках журналу «Український історик»: студії та документи Істор. Стаття 2015
Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 рр.) Істор. Стаття 2012
Праця Сергія Єфремова «Против течения (Памяти В.П. Обнинского)» як документ доби Істор. Стаття 2014
Про минуле – з надією на майбутнє [Рец.]: Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Рецензія 2014
Проблеми відновлення державного життя Литви у публіцистиці Сергія Єфремова 1917–1919 років Істор. Стаття 2018
Проблеми формування модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикал-демократів на початку ХХ століття Істор. Стаття 2006
Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки «Портрети в профіль») Істор. Стаття 2016
Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік) Істор. Праця 2018
Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік). Афтореферат Істор. Дисертація 2019
Рец.: Листування Михайла Грушевського Істор. Рецензія 2013
Рецензія на видання: Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади) Істор. Рецензія 2013
Рецензія на видання: Науковий інструментарій українознавця: Довідник Істор. Рецензія 2012
Рецензія на книгу: В'ячеслав Липинський: повне зібрання творів, архів, студії. – Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908-1917) Істор. Рецензія 2015
Рецензія на: Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка Наук. Рецензія 2013
Рецензія: Тамара Демченко. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького. – Чернігів: ПП «Освітній центр», 2016 Істор. Рецензія 2016
Рецензія: Турченко Ф.Г. ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя Істор. Рецензія 2012
Роль Сергія Єфремова в творенні комеморативних практик української спільноти (на матеріалах ушанування пам'яті Бориса Грінченка): 1910-1913 роки Істор. Стаття 2018
Росія як «імперія народів» у публіцистиці Максима Славінського (1905-1917 рр.) Істор. Стаття 2012
Сергій Єфремов versus Богдан Кістяківський: полеміка навколо «політичної спадщини» Михайла Драгоманова (історіографічний аспект) Істор. Стаття 2011
Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сторінках часопису «Книгарь» (1917– 1919 роки) Істор. Стаття 2015
Українська ліберально-демократична еліта кінця XIX – початку XX ст. в пострадянській гуманітаристиці: історіографічні здобутки та методологічні інновації Наук. Стаття
Українська ліберально-демократична партійна еліта в контексті націєтворення на початку ХХ ст.: актуальні питання дослідження Істор. Стаття 2010
Уродженець Кам'янця-Подільського професор історії Іван Васильович Лучицький: контури суспільно-політичної біографії Нар. Стаття
Чернігівські кадети та влада в 1905–1914 роках: імперський та регіональний виміри Істор. Стаття 2011
Чернігівські ліберали та центральні структури партії народної свободи (жовтень 1905 - лютий 1917 рр.): від взаємодії до конфлікту Істор. Стаття 2012
Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам’яті Істор. Стаття 2014
Штейнгель Федор (Теодор) Рудольфович (рос.) Істор. Стаття 2014