Володимир Баран
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Володимир Баран

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Археологічні дослідження давнього Галича (липень — вересень 1995 р.) Істор. Стаття 2014
Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1996 р.) Істор. Стаття 2014
Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1997 р.) Істор. Стаття
Археологічні дослідження давнього Галича у 1991-2002 роках Істор. Стаття 2002
Археологічні дослідження слов'яно-руських старожитностей Давнього Галича (червень—жовтень 1994 р.) Істор. Стаття 2014
Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов'ян Істор. Стаття 2005
Від венедів до королівства Данила Галицького Істор. Стаття 2002
Давні слов'яни Істор. Праця 1998
Давньоруська ікона з поселення Бовшів Істор. Стаття 1978
Давньоруське поселення Бовшів II на Подністров'ї Істор. Стаття 1972
Державотворчі та етнокультурні процеси в період Київської Русі Істор. Стаття 2004
До питання про підґрунтя черняхівської культури Істор. Стаття 1976
Досягнення і проблеми ранньослов’янської археології в УРСР Істор. Стаття 1978
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 2 Істор. Праця 2011
Залізні вироби з поселення черняхівської культури поблизу с. Теремці у Придністров’ї Істор. Стаття 1986
Інтердисциплінарність у вивченні слов’янського етногенезу Істор. Стаття 2003
Історичні витоки українського народу Істор. Праця 2005
Історія України (видання друге) Навч. Посібник 1998
Крем'янецьке староство: люстрація 1616 року Істор. Стаття 2014
Основні проблеми та результати вивчення ранньослов’янських культур на Україні Істор. Стаття 1987
Пам’ятки черняхівського типу на території Західної Волині та Верхнього Подністров’я (історія вивчення) Істор. Стаття 1974
Підсумки досліджень у галузі слов'яно-руської археології (1976—1980 рр.) Істор. Стаття 1982
Поселення поблизу с. Горошеве на Середньому Дністрі Істор. Стаття 1975
Поселення Рашків II на Середньому Дністрі Істор. Стаття 1984
Поселення середини І тисячоліття н.е. біля с. Бернашівка на Дністрі Істор. Стаття 1982
Поселення черняхівського типу поблизу с. Дем'янів у Верхньому Подністров'ї Істор. Стаття 1971
Походження словян Істор. Праця 1991
Проблеми русів у світлі археології Істор. Стаття 2001
Проблеми співвідношення субстратного і прийшлого населення на території України в другій чверті І тис. н.е. Істор. Стаття 2004
Проблемы этнокультурного развития населения лесостепной зоны Восточной Европы в первой половине I тыс. н.э. (рос.) Істор. Стаття 1989
Роль Тараса Шевченка і Михайла Грушевського у процесах суспільно-політичної мобілізації українства Істор. Стаття 2017
Склавіни та анти у світлі нових археологічних джерел Істор. Стаття 1997
Сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения славян Істор. Стаття 1983
Становлення ранньосередньовічних слов’янських культур та основні шляхи розселення слов’ян Істор. Стаття 1993
Старигард — центр західнослов'янського племені вагрів Істор. Стаття 1989
Україна в умовах системної кризи (1948-1980-і рр.) Істор. Праця 1999
Україна: новітня історія (1945-1991 рр.) Істор. Праця 2003
Черняхівська культура. За матеріалами Верхнього Дністра та Західного Бугу Істор. Праця 1981
Пов'язані твори:
Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана (авт. Юрій Фігурний, Ольга Шакурова) Істор. Стаття 2018