Дмитро Гордієнко » Постать митрополита Григорія Цамблака в осмисленні Михайла Грушевського
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Постать митрополита Григорія Цамблака в осмисленні Михайла Грушевського

Стаття
Написано: 2022 року
Розділ: Історична
Твір додано: 09.01.2023
Твір змінено: 09.01.2023
Завантажити: pdf див. (545.6 КБ)
Опис: Метою статті є вивчення українського історіографічного процесу з дослідження українського пізнього Середньовіччя, безпосередньо творчого спадку найвидатнішого українського історика Михайла Грушевського. У дослідженні використано такі методи: порівняльний, критичний, системний, методи джерелознавчого аналізу. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше в історіографії проаналізовані дослідження Грушевським постаті та творчого спадку київського митрополита Григорія Цамблака. Висновки. У візії Михайла Грушевського значення постаті Григорія Цамблака в історії України та Української церкви полягає в тому, що його обрання київським митрополитом собором єпископів у Новогрудку стало однією з ключових подій у відокремленні московської митрополії, а відповідно й утворенні окремої Київської митрополії для земель Литви і Польщі. Не вважає Грушевський Цамблака й переконаним прихильником унії Православної церкви з Католицькою. Однак не показує його й затятим православним. Приділив Грушевський і певну увагу постаті Цамблака-книжника, якого вважає представником «середньоболгарського впливу» в історії української літератури та культури. Загалом же Грушевський створив перший в українській історіографії, хоча й суперечливий, але цілісний образ Григорія Цамблака, окреслив його місце в історії України, Української церкви та культури загалом.

The purpose of the article is to study the Ukrainian historiographical process on the study of the Ukrainian late Middle Ages, directly the creative legacy of the most outstanding Ukrainian historian Mykhailo Hrushevskyi. The following methods are used in the research: comparative, critical, systematic, methods of source analysis. The novelty of the research lies in the fact that for the first time in historiography, research of Hrushevskyi on figure and the creative heritage of Kyiv Metropolitan Hryhory Tsamblak was analyzed. Conclusions. In the vision of Mykhailo Hrushevskyi, the significance of the figure of Hryhory Tsamblak in the history of Ukraine and the Ukrainian Church is that his election as Metropolitan of Kyiv by the Synod of Bishops in Novohrudok became one of the key events in the separation of the Moscow Metropolis, and accordingly, the formation of a separate Kyiv Metropolitanate for the lands of Lithuania and Poland. Hrushevsky doesn’t consider Tsamblak to be a convinced supporter of the union of the Orthodox Church with the Catholic Church. However, scholar doesn’t show him even to ardent Orthodox. Hrushevsky paid some attention to the figure of Tsamblak the bookkeeper, whom he considers a representative of the «Middle Bulgarian influence» in the history of Ukrainian literature and culture. In general, Hrushevskyi created the first in Ukrainian historiography, albeit a controversial, but integral image of Hryhory Tsamblak, outlined his place in the history of Ukraine, the Ukrainian Church and culture in general.
Пов'язані автори:
Грушевський Михайло
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.