Мирон Кордуба
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Мирон Кордуба

02.03.187602.05.1947
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Michał Hruszewśkyj jako uczony (пол.) Істор. Стаття 1935
Najnowsze teorie o początkach Rusi (пол.) Істор. Стаття 1933
Rozwój imperjalizmu rosyjskiego / Evolution of russian imperialism (пол./англ.) Істор. Праця 1935
Ukazy Jugenheimskie (вид. 1931) (пол.) Істор. Стаття 1931
Бібліографічний покажчик Істор. Довідник 2017
Біблія в освітленню найновіших вавилонських розкопків Істор. Не визначено 1903
Богдан Хмельницький у Белзчині й Холмщині Істор. Не визначено
Болеслав-Юрій II. Останній самостійний володар Галицько-Волинської держави Істор. Нарис 1940
Венецьке посольство до Хмельницького (1650 р.) Істор. Стаття 1907
Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби Істор. Спогади 2016
Де лежав старовинний город Хмелів? Істор. Стаття 1928
Жерела до історії України-Руси. Том 12. Матеріали до історії української козаччини. Том 5. Акти до хмельниччини (1648-1657) Істор. Не визначено 1911
З новійших публікацій Буковини Істор. Рецензія 1910
Західне пограниче Галицької Держави між Карпатами та долішним Сяном Істор. Стаття 1925
Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне жерело Істор. Не визначено 1924
Історія Холмщини й Підляшшя Істор. Праця 1941
Картини із всесвітньої історії для народних і виділових шкіл Навч. Не визначено 1909
Мих. Грушевський як дослідник князівської доби історії України Істор. Стаття 2020
Михайло Грушевський як учений Істор. Стаття 1934
Молдавсько-польська границя на Покутю до смерти Стефана Великого Істор. Нарис 1906
Нові причинки до початків Хмельниччини Істор. Стаття 1926
Перша держава славяньска Істор. Нарис 1896
Північно-Західна Україна Істор. Праця 1917
Простір і населення України Істор. Не визначено 1921
Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до половини XIII столітя Істор. Нарис 1899
Участь Данила в битві під Крессенбрунн Істор. Стаття 1896
Що кажуть нам назви осель? Істор. Стаття 1938
Пов'язані твори:
Біографістика в історіографічній спадщині Мирона Кордуби (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2015
Варшавський період життя М. Кордуби: нариси з біографії вченого (авт. Олег Піх) Істор. Стаття 2012
Віденська доба життя Мирона Кордуби у світлі архівних документів (авт. Віталій Тельвак, Юрій Адамович Поліщук) Істор. Стаття 2020
Володимир Антонович в історіографічній рефлексії Мирона Кордуби (авт. Юрій Адамович Поліщук) Істор. Стаття 2017
Володимир Антонович у перцепції Мирона Кордуби (авт. Ірина Федорів) Наук. Стаття 2011
Географічні атласи Мирона Кордуби (авт. Олег Шаблій, Олександра Вісьтак) Істор. Стаття 2017
Географічні дослідження професора Мирона Кордуби в українській топоніміці (авт. Валерій Руденко, К.В. Грек) Істор. Стаття 2021
Державотворча концепція Мирона Кордуби (авт. Ірина Федорів) Істор. Стаття 2001
Діяльність Мирона Кордуби в контексті української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. (авт. Ірина Федорів) Істор. Стаття 2009
Історик Мирон Кордуба – кореспондент Івана Франка (авт. Володимир Галик) Істор. Стаття 2011
Концепція етногенезу східнослов'янських націй у науковій спадщині Мирона Кордуби в контексті історіографічного дискурсу українських й зарубіжних учених першої половини XX ст. (авт. Ірина Федорів) Наук. Стаття 2010
Листи Олександра Шульгина до Мирона Кордуби (1925-1929) (авт. Марія Баран) Істор. Стаття 2015
Мирон Кордуба – історіограф, джерелознавець, археограф (авт. Юрій Адамович Поліщук) Істор. Дисертація 2018
Мирон Кордуба в контексті епохи (авт. Борис Білинський) Істор. Стаття 2012
Мирон Кордуба в оцінці сучасників (авт. Ярослав Серкіз) Істор. Стаття 2012
Мирон Кордуба в роки Української революції (за мемуарними джерелами) (авт. Юрій Адамович Поліщук) Істор. Стаття 2018
Мирон Кордуба і Микола Андрусяк: до історії взаємин (авт. Олег Піх, Марина Чебан) Істор. Стаття 2012
Мирон Кордуба і НТШ (авт. Ірина Федорів) Істор. Стаття 2004
Мирон Кордуба і українська громада в Москві (штрих до історії візиту 1907 року) (авт. Алла Середяк) Істор. Стаття 2012
Мирон Кордуба та Археографічна комісія НТШ: співпраця на початку ХХ ст. (авт. Юрій Адамович Поліщук) Істор. Стаття 2018
Мирон Кордуба та газета «Діло»: особливості співпраці (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2016
Мирон Кордуба та Михайло Грушевський у міжвоєнний час: особливості взаємин (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2023
Мирон Кордуба як педагог (авт. Богдан Головин) Істор. Стаття 2001
Мирон Кордуба як політик державницького напрямку (авт. Борис Білинський) Істор. Стаття 2001
На захисті національних інтересів: публіцистика Мирона Кордуби у міжвоєнний час (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2017
Наукова спадщина Мирона Кордуби: сучасний стан вивчення й перевидання в Україні (авт. Ірина Федорів) Наук. Стаття 2013
Наукова та публіцистична праця Мирона Кордуби в роки Другої світової війни (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2015
Науково-освітня діяльність Мирона Кордуби у Варшаві (1928–1940) (авт. Олег Піх) Істор. Стаття 2012
Питання щодо «спільноруськості» Київської Русі у доробку Мирона Кордуби (авт. Наталія Юсова) Істор. Стаття 2004
Професор Мирон Кордуба: українська географічна спадщина (авт. Валерій Руденко, К.В. Грек) Наук. Праця 2021
Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2014
Публіцистичне кредо Мирона Кордуби (віденсько-буковинський період) (авт. Тарас Батюк) Істор. Стаття 2016
Регіональні географічні студії професора Мирона Кордуби (авт. Ігор Стебельський) Істор. Стаття 2017
Рецензійна діяльність Мирона Кордуби на сторінках «Kwartalnika Historycznego» («Історичного квартальника») (авт. Оксана Руда) Істор. Стаття 2012
Родовід Мирона Кордуби (авт. Адріана Огорчак) Істор. Стаття 2001
Спадщина Мирона Кордуби та стан її вивчення в Україні і за рубежем (авт. Микола Алексієвець) Істор. Стаття 2001
Творча спадщина Мирона Кордуби в дзеркалі істороіографічної традиції (авт. Юрій Адамович Поліщук) Істор. Стаття 2016
Теоретичні аспекти джерелознавства у науковій спадщині Мирона Кордуби (авт. Уляна Великопольська) Істор. Стаття 2008