Оксана Руда
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Оксана Руда

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Берестейська унія у дослідженнях львівських польських істориків (1890–1914) Істор. Стаття 2008
Висвітлення проблематики Люблінської унії 1569 р. у працях краківських істориків зламу ХІХ-ХХ ст. Істор. Стаття 2004
Інтерпретація українського національного відродження польськими істориками кінця XIX – початку XX століття Істор. Стаття 2008
Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції Істор. Праця 2019
Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918 – 1924 роках Істор. Стаття 2014
Поширення українсько-польських історичних міфологем у польській історіографії кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. Істор. Стаття 2012
Релігійні чинники у процесі формування національної ідентичності населення українсько-польсько-чехословацького пограниччя (1918—1939) (на прикладі українців Східної Галичини та Закарпаття) Істор. Стаття 2017
Рецензійна діяльність Мирона Кордуби на сторінках «Kwartalnika Historycznego» («Історичного квартальника») Істор. Стаття 2012
Українська проблематика в дослідженнях польських науковців Львівського університету (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2013
Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця ХІХ–початку ХХ ст. Істор. Стаття 2009
Формування історіографічного образу українського козацтва в польській історичній думці Істор. Стаття 2011