Віталій Тельвак
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Віталій Тельвак

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Добрий історик, але поганий політик»: рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року Істор. Стаття 2015
«Ересиарх украинского движения» (рецепція творчої спадщини М. Грушевського в російському правомонархічному середовищі першої третини XX ст.) Істор. Стаття 2010
Monograficzne hruszewskiana: próba uogólnienia (пол.) Істор. Стаття 2013
Академічні й доакадемічні образи української історіографії Істор. Нарис 2012
Взаємини Івана Франка та Михайла Грушевського в історіографічній традиції Істор. Стаття 2005
Вшанування пам'яті Михайла Грушевського на сторінках польських видань (1934 – 1939 рр.) Істор. Стаття 2009
Грушевськіана в архівних колекціях Санкт-Петербурга Істор. Стаття 2019
Грушевськіана на сторінках «Українського історичного журналу» (1991–2010 рр.) Істор. Стаття 2012
Грушевськіана у фондах Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН Істор. Стаття 2017
Грушевськіяна Францішка Равіти-Ґавроньського Істор. Стаття 2013
Дилема «Росія-Захід» в історіографічній спадщині Михайла Грушевського Істор. Стаття 2014
Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років Істор. Стаття 2008
Дослідження рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історіографії української діаспори (40–80-х років ХХ ст.) Істор. Стаття 2011
Дрогобицький науковий гурток Історичного товариства у Львові Істор. Стаття 2004
Життєвий і творчий шлях М.С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. Істор. Стаття 2008
История и историки на пограничье (Львов как центр формирования украинской национальной историографии) (рос.) Істор. Стаття 2006
Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету Істор. Стаття 2009
Листи Михайла Грушевського до Аркадія Лященка Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського до Михайла Сперанського (1924–1928) Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського з рукописного відділу Інституту російської літератури РАН Істор. Спогади 2018
Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського Істор. Спогади 2018
Листування М.Грушевського з М.Марром Істор. Спогади 2014
Львівська історична школа Михайла Грушевського Істор. Праця 2016
Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс Істор. Стаття 2015
Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат Істор. Стаття 2014
Львівська школа Михайла Грушевського в сучасному історіографічному дискурсі Істор. Стаття 2015
Малознана німецькомовна праця Михайла Грушевського Істор. Стаття 2006
Марксистська рецепція творчого доробку Михайла Грушевського (Перша третина ХХ століття) Істор. Стаття 2009
Метанаратив М. Грушевського в історіографічному дискурсі доби Модерну Істор. Стаття 2008
Микола Костомаров в історіографічній рефлексії Михайла Грушевського Істор. Стаття 2018
Михайло Грушевський Істор. Стаття 2005
Михайло Грушевський в меморіальних практиках західноукраїнської громади в 1934 – 1935 рр. Істор. Стаття 2011
Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) Істор. Стаття 2013
Михайло Грушевський та «Київська старовина» Істор. Стаття 2014
Михайло Грушевський та конфлікти в середовищі українських істориків (початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2010
Михайло Грушевський та німецьке слов’янознавство першої третини ХХ століття Істор. Стаття 2009
Михайло Грушевський та польська професорська корпорація Львівського університету: між співпрацею та конфліктами Істор. Стаття 2015
Михайло Грушевський та польсько-українське протистояння у Львівському університеті Істор. Стаття 2019
Михайло Грушевський у Київському університеті (до проблеми формування теоретико-методологічних поглядів) Істор. Стаття 2002
Михайло Грушевський у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне Істор. Стаття 2018
Михайло Грушевський як дослідник української історіографії Істор. Праця 2005
Монографічна Грушевськіана: спроба узагальнення Істор. Стаття 2013
Наукова діяльність Михайла Грушевського радянської доби очима західноукраїнської та емігрантської інтелігенції Істор. Стаття 2008
Наукова спадщина Михайла Грушевського в російській історіографії кінця XIX – першої половини XX століття Істор. Стаття 2001
Науково-популярні праці Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях початку ХХ століття Істор. Стаття 2006
Незнана рецензія Михайла Грушевського Істор. Стаття 2019
Образи Михайла Грушевського в польській інтелектуальній культурі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Істор. Стаття 2019
Організація та діяльність Краківського кола Історичного товариства у Львові (до 1918 року) Істор. Стаття 2004
Остання праця Мирона Кордуби про Михайла Грушевського Істор. Стаття 2020
Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському універистеті Істор. Стаття 2012
Перший том „Історії України-Русі” Михайла Грушевського в оцінках сучасників Істор. Стаття 2007
Польська грушевськіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Постаті та ідеї Істор. Стаття 2016
Польська грушевськіяна кінця XIX - початку XX ст. Істор. Стаття 2005
Проблематика польсько-українських взаємин у колі наукових зацікавлень львівської історичної школи Михайла Грушевського Істор. Стаття 2019
Регіональна політика та краєзнавчі ініціативи Історичного товариства у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть Істор. Стаття 2003
Рецензія Ніколає Йорґи на «Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes» Михайла Грушевського Істор. Документ 2007
Степан Томашівський – професор Яґеллонського університету Істор. Стаття 2019
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець XIX - 30-ті роки XX століття) Істор. Праця 2008
Термін «історіографія» та предмет історії історичної науки у спадщині Михайла Грушевського Істор. Стаття 2003
Україніка у рукописних фондах Бібліотеки Польської в Парижі Істор. Стаття 2008
Українські та румунські історики в боротьбі за східноєвропейську спадщину (Михайло Грушевський contra Ніколає Йорга) Істор. Стаття 2018
Хмельниччина в дослідженнях львівських учнів Михайла Грушевського Істор. Стаття 2019
Чеська грушевськіана першої третини ХХ століття Істор. Стаття 2008