Віталій Тельвак
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Віталій Тельвак

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Добрий історик, але поганий політик»: рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року Істор. Стаття 2015
«Ересиарх украинского движения» (рецепція творчої спадщини М. Грушевського в російському правомонархічному середовищі першої третини XX ст.) Істор. Стаття 2010
Monograficzne hruszewskiana: próba uogólnienia (пол.) Істор. Стаття 2013
Академічні й доакадемічні образи української історіографії Істор. Нарис 2012
Взаємини Івана Франка та Михайла Грушевського в історіографічній традиції Істор. Стаття 2005
Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття Істор. Стаття 2016
Віденська доба життя Мирона Кордуби у світлі архівних документів Істор. Стаття 2020
Вшанування пам'яті Михайла Грушевського на сторінках польських видань (1934 – 1939 рр.) Істор. Стаття 2009
Галицькі ювілеї Михайла Грушевського Істор. Стаття 2016
Грушевськіана в архівних колекціях Санкт-Петербурга Істор. Стаття 2019
Грушевськіана на сторінках «Українського історичного журналу» (1991–2010 рр.) Істор. Стаття 2012
Грушевськіана у фондах Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН Істор. Стаття 2017
Грушевськіяна Францішка Равіти-Ґавроньського Істор. Стаття 2013
Грушевськознавство: методологічні проблеми поступу Наук. Стаття
Дилема «Росія-Захід» в історіографічній спадщині Михайла Грушевського Істор. Стаття 2014
Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років Істор. Стаття 2008
Дослідження рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історіографії української діаспори (40–80-х років ХХ ст.) Істор. Стаття 2011
Дрогобицький науковий гурток Історичного товариства у Львові Істор. Стаття 2004
Життєвий і творчий шлях М.С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. Істор. Стаття 2008
История и историки на пограничье (Львов как центр формирования украинской национальной историографии) (рос.) Істор. Стаття 2006
Історик Руслан Пиріг: спроба професійного портрету Наук. Стаття
Історико-церковна проблематика в дослідженнях Івана Кревецького Істор. Стаття 2018
Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету Істор. Стаття 2009
Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського до Аркадія Лященка Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського до Михайла Сперанського (1924–1928) Істор. Спогади 2018
Листи Михайла Грушевського з рукописного відділу Інституту російської літератури РАН Істор. Спогади 2018
Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського Істор. Спогади 2018
Листування М.Грушевського з М.Марром Істор. Спогади 2014
Львівська історична школа Михайла Грушевського Істор. Праця 2016
Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс Істор. Стаття 2015
Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат Істор. Стаття 2014
Львівська школа Михайла Грушевського в сучасному історіографічному дискурсі Істор. Стаття 2015
Малознана німецькомовна праця Михайла Грушевського Істор. Стаття 2006
Марксистська рецепція творчого доробку Михайла Грушевського (Перша третина ХХ століття) Істор. Стаття 2009
Метанаратив М. Грушевського в історіографічному дискурсі доби Модерну Істор. Стаття 2008
Микола Костомаров в історіографічній рефлексії Михайла Грушевського Істор. Стаття 2018
Михайло Грушевський Істор. Стаття 2005
Михайло Грушевський в меморіальних практиках західноукраїнської громади в 1934 – 1935 рр. Істор. Стаття 2011
Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) Істор. Стаття 2013
Михайло Грушевський та «Київська старовина» Істор. Стаття 2014
Михайло Грушевський та конфлікти в середовищі українських істориків (початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2010
Михайло Грушевський та німецьке слов’янознавство першої третини ХХ століття Істор. Стаття 2009
Михайло Грушевський та польська професорська корпорація Львівського університету: між співпрацею та конфліктами Істор. Стаття 2015
Михайло Грушевський та польсько-українське протистояння у Львівському університеті Істор. Стаття 2019
Михайло Грушевський та польсько-український конфлікт у Львівському університеті: спроба реконструкції Істор. Стаття 2017
Михайло Грушевський у Київському університеті (до проблеми формування теоретико-методологічних поглядів) Істор. Стаття 2002
Михайло Грушевський у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне Істор. Стаття 2018
Михайло Грушевський як дослідник української історіографії Істор. Праця 2005
Монографічна Грушевськіана: спроба узагальнення Істор. Стаття 2013
Наукова діяльність Михайла Грушевського радянської доби очима західноукраїнської та емігрантської інтелігенції Істор. Стаття 2008
Наукова спадщина Михайла Грушевського в історіографічній рефлексії Миколи Василенка Наук. Стаття
Наукова спадщина Михайла Грушевського в російській історіографії кінця XIX – першої половини XX століття Істор. Стаття 2001
Науково-популярні праці Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях початку ХХ століття Істор. Стаття 2006
Незнана рецензія Михайла Грушевського Істор. Стаття 2019
Образи Михайла Грушевського в польській інтелектуальній культурі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Істор. Стаття 2019
Організація та діяльність Краківського кола Історичного товариства у Львові (до 1918 року) Істор. Стаття 2004
Остання праця Мирона Кордуби про Михайла Грушевського Істор. Стаття 2020
Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському універистеті Істор. Стаття 2012
Перший том „Історії України-Русі” Михайла Грушевського в оцінках сучасників Істор. Стаття 2007
Польська грушевськіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Постаті та ідеї Істор. Стаття 2016
Польська грушевськіяна кінця XIX - початку XX ст. Істор. Стаття 2005
Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття Наук. Стаття
Проблематика польсько-українських взаємин у колі наукових зацікавлень львівської історичної школи Михайла Грушевського Істор. Стаття 2019
Регіональна політика та краєзнавчі ініціативи Історичного товариства у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть Істор. Стаття 2003
Рецензія Ніколає Йорґи на «Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes» Михайла Грушевського Істор. Документ 2007
Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ - 30-х років ХХ століття Істор. Дисертація 2008
Степан Томашівський – професор Яґеллонського університету Істор. Стаття 2019
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець XIX - 30-ті роки XX століття) Істор. Праця 2008
Теоретико-методологічні засади й основні напрями досліджень історичної політики на окупованих Росією у XXI столітті українських територіях Істор. Стаття 2021
Термін «історіографія» та предмет історії історичної науки у спадщині Михайла Грушевського Істор. Стаття 2003
Україніка у рукописних фондах Бібліотеки Польської в Парижі Істор. Стаття 2008
Українські та румунські історики в боротьбі за східноєвропейську спадщину (Михайло Грушевський contra Ніколає Йорга) Істор. Стаття 2018
Хмельниччина в дослідженнях львівських учнів Михайла Грушевського Істор. Стаття 2019
Чеська грушевськіана першої третини ХХ століття Істор. Стаття 2008