Наталія Юсова
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Наталія Юсова

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Давньоруська народність»: неоднозначність термінологічного трактування Істор. Стаття 2007
«Найменше зло» чи все ж «безумовне благо»? (До проблеми щодо змінення в 1930-х рр. оцінки приєднання України до Росії) Істор. Стаття 2008
«У світлі сталінських творів з питань мовознавства»: актуалізація етногенетичних процесів у СРСР на почакту 1950-х рр. Істор. Стаття 2007
Академік Володимир Пічета та генезис концепції давньоруської народності Істор. Стаття 2007
Від розробки концепції «давньоруської народності» до легітимації терміну про «возз’єднання» України з Росією: друга пол. 40-х – поч. 50-х рр. XX ст. Наук. Стаття
Внедрение концепции древнерусской народности в научный обиход: вклад Л.В. Черепнина (рос.) Істор. Стаття 2007
Внесок М.Л. Рубінштейна у формування радянської концепції історії України Істор. Стаття 2004
Возз'єднання українських земель і актуалізація проблем походження української народності в українській радянській історіографії: 1939–1947 рр. (В світлі нових архівних джерел) Істор. Стаття 2004
Володимир Мавродін та генезис концепції давньоруської народності в радянській історіографії: кінець 1930-х – початок 1940-х рр. Істор. Стаття 2004
Володимир Пічета і генезис концепції давньоруської народності Істор. Стаття 2005
Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) Істор. Праця 2005
Дискусія в науковому середовищі УРСР з проблематики етногенезу східних слов'ян і давньоруської народності (1951 р.): між наукою та ідеологією Істор. Стаття 2009
Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР за ідеологічних умов другої половини 1940-х рр. (на прикладі етногенетичних досліджень) Істор. Стаття 2011
Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР у другій половині 1940-х рр. (на прикладі етногенетичних досліджень) Істор. Стаття 2009
З історії ідейних змагань за києво-руську спадщину (Проблема «спільноруськості» в дискусії з українського націогенезу початку 30-х рр. XX ст.) Наук. Стаття
Започаткування в СРСР досліджень із проблем східнослов'янського етногенезу (кінець 1930-х – початок 1940-х рр.) Істор. Стаття 2005
Зародження теорії про давньоруську народність в історичній науці СРСР Істор. Стаття 2002
Зміна акцентів в українській радянській медієвістиці на проблему приєднання України до Росії (кінця 30-х - першої половини 40-х рр. ХХ ст.) Істор. Стаття 2003
Ідейна й термінологічна генеалогія поняття «давньоруська народність» Істор. Стаття 2006
Концепт давньоруської народності: умови актуалізації в Україні Істор. Стаття 2006
Легітимація концепції про Київську Русь як спільноруську державу в контексті зміни історичної парадигми (30-ті рр. ХХ ст.) Істор. Стаття 2004
Метаморфоза української радянської історіографії в оцінці події приєднання України до Росії: від «абсолютного зла» до «безумовного блага» Істор. Стаття 2003
Наукова діяльність Костя Гуслистого в останні роки роботи в Інституті історії АН УРСР (1949-1952 рр.) Істор. Стаття 2003
Олексій Шахматов як фундатор концепції давньоруської народності Істор. Стаття 2008
Перша нарада з питань етногенезу і створення спеціальної комісії з проблематики походження народів у контексті актуалізації етногенетичних досліджень в СРСР (кінець 1930-х рр.) Істор. Стаття 2007
Перша нарада з питань етногенезу і створення спеціальної комісії з проблематики походження народів у контексті актуалізації етногенетичних досліджень в СРСР (кінець 1930–х рр.) Істор. Стаття 2008
Питання «спільноруськості» Київської Русі в дискусії з проблеми українського націогенезу в українському середовищі Галичини та еміграції початку 30-х рр. ХХ ст. Істор. Стаття 2004
Питання щодо «спільноруськості» Київської Русі у доробку Мирона Кордуби Істор. Стаття 2004
Підготовчі засідання до міждисциплінарної дискусії з методології етногенетичних досліджень «У світлі сталінського вчення про мову і націю» Істор. Стаття 2007
Проблема «приєднання» України до Росії в оцінці істориків УРСР кінця 30-х – першої половини 40-х рр. Істор. Стаття 2004
Розробка теоретичних проблем етногенезу Серафимом Володимировичем Юшковим (1940-і рр.) Істор. Стаття 2005
Становлення радянської етногенетики (в світлі глотогонічної теорії М. Марра) Істор. Стаття 2006
Участь Костя Гуслистого в розробці концепції «давньоруської народності» Істор. Стаття 2004
Формування теорії про давньоруську народність в історичній думці СРСР під час Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) Наук. Стаття
Як «скресає крига» над «искаженными» дискурсами «професіоналів» Істор. Стаття 2008
Пов'язані твори:
Бібліографія праць (1998-2009) (авт. Святослав Юсов) Істор. Довідник 2009