Валерій Левченко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Валерій Левченко

Кандидат історичних наук, доцент.
нар. 24.02.1971
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Активный противник соввласти…»: до історії висилки одеських учених із УСРР у 1922 р. Істор. Стаття 2012
«Арештувати як українського есера...» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) Істор. Стаття
Біоісторіографічні дослідження в українській історіографії на зламі ХХ–ХХІ століть: регіональний аспект Істор. Стаття
Валентин Іванович Селінов (1876–1946): теоретик, практик та організатор краєзнавства Істор. Стаття
Вища школа Одеси як основа формування добросусідства Істор. Стаття
Генерації вчених-істориків та «Великий терор»: від інтелектуальної покори до репресій (на прикладі одеської корпорації гуманітаріїв) Істор. Стаття
До 100-річчя становлення та розвитку вищої освіти водогосподарського комплексу в Україні: одеський вектор Істор. Стаття
Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця ХХ – початку ХХІ століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні Істор. Стаття
Краєзнавство в Одеському інституті народної освіти (1920–1930 рр.): становлення, напрями, традиції Істор. Стаття
Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.) Істор. Стаття
Літературна Одеса – простір толерантності Істор. Стаття
Маловідомі спогади про М. Грушевського Істор. Стаття 2002
Михайло Грушевський як особистість і науковець: особливості рецепції у наукових колах Одеси наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття Істор. Стаття
Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості Істор. Стаття
Одеський період життя історика Миколи Рубінштейна: уточнення та доповнення інтелектуальної біографії Істор. Стаття 2015
Одеські увертюра та епілог «опери СВУ»: до історії чекістського сценарію знищення інтелектуальної еліти в УСРР у 1920–1930-х рр. Істор. Стаття
Ретроспекція комунікаційних зв'язків у науковому просторі кінця ХІХ - початку ХХ ст.: з листування Олексія Олександровича Шахматова з Іваном Андрійовичем Линниченком Істор. Спогади 2019
Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету Істор. Стаття 2014
Роль одеських вчених-істориків у дослідженні, охороні та збереженні Ольвії у першій половині ХХ століття Істор. Стаття
Становлення та розвиток напрямів освітянського краєзнавства у вищій школі Одеси в 1920–30-х роках Істор. Стаття
Традиції полінаціонального кіномистецтва Одеси Істор. Стаття
У пошуках біографічного ключа Істор. Рецензія
Штрихи до портрету радянського історика Н.І. Межберга Істор. Стаття 2018