Любомир Винар
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Любомир Винар

Український і американський історик, бібліограф, громадський і науковий діяч.
02.01.193216.04.2017
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Львівський буквар» Івана Федоровича Істор. Стаття 1959
3 нагоди 25-ліття Українського Історичного Товариства, 1965-1990 Публ. Стаття 1990
3 перспективи десятьох років: «Український Історик», 1963—1973 Істор. Стаття 1973
Centennial of Mykhailo Hrushevsky (1866-1934-1966) (англ.) Публ. Стаття 1966
Comments on periodization and terminology in Byeloruthenian and Ukrainian histories (англ.) Істор. Стаття 1975
The present state of Ukrainian historiography in Soviet Ukraine: A brief overview (англ.) Істор. Стаття 1979
The Question of Anglo-Ukrainian Relations in the Middle of the Seventeenth Century (англ.) Істор. Стаття 1958
Австрійські урядові документи про призначення Михайла Грушевського професором Львівського університету Істор. Документ 1986
Автобіографія Михайла Грушевського з 1906 і 1926 років, як джерело до вивчення його життя і творчости Істор. Стаття 1974
Англієць про Україну в XVII-у сторіччі (Едвард Бровн, перекладач праці П'єра Шевальє) Істор. Стаття 1953
Андрій Войнаровський: історичний нарис Істор. Нарис 1962
Архівні матеріяли до історії У.І.Т. Істор. Документ 1985
Бібліографій праць про Михайла Грушевського (вид. 1984) Істор. Довідник 1984
Бібліографія праць про Михайла Грушевського Істор. Довідник 1966
Бібліографія праць проф. д-ра Олександра Оглоблина Істор. Довідник 1977
Відродження українського наукового життя після Другої світової війни: 1945 – 1952 Істор. Стаття 2007
Генеза і рання діяльність української козаччини Істор. Не визначено 1965
Головний період наукової діяльности Олега Кандиби: 1931-1940 Істор. Стаття 1986
Грушевськіяна Олександра Оглоблина Істор. Стаття 2005
Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток Істор. Стаття 1998
Два документи Української Національної Ради з 1944 р. (історична замітка) Істор. Документ 1955
Державний Центр Української Народный Республіки в екзилі: Статті і матеріяли Істор. Не визначено 1993
Десятиліття Українського Історичного Товариства (1965—1975) Істор. Стаття 1975
Діяльність Олега Кандиби-Кардаша в Другій світовій війні (Замітки до листів Лева Шанковського) Істор. Стаття 2005
Дмитро Дорошенко: видатний дослідник української історіографії і бібліографії Істор. Нарис 1982
До 150-ліття з року народження Володимира Антоновича Істор. Стаття 1984
До історії англомовного видання “Історії України-Руси Михайла Грушевського” Істор. Стаття 2002
До питання організації історичних дослідів Публ. Стаття 1956
До питання початку доби «Руїни» в козацькому періоді Істор. Стаття 1959
Досліди історії українців в ЗСА у Кентському Університеті Публ. Стаття 1973
Думки з приводу п’ятдесятих роковин смерти М. Грушевського Істор. Стаття 1984
Думки про «Українського Історика» і сучасний стан української історичної науки Істор. Стаття 1978
Євген Онацький - чесність з нацією (1894-1979) Істор. Стаття 1980
Життя і наукова діяльність Михайла Грушевського Істор. Стаття 1966
З архіву проф. Івана Раковського: Листування Істор. Спогади 1985
За тяглість історичної науки Публ. Стаття 1959
Завдання «Українського Історика» Публ. Стаття 1964
Замітки до статті Ю. Ґерича: «До біографії М. Грушевського» Істор. Рецензія 1972
Збірка статтей М. Грушевського «На порозі Нової України» (1918): історія видання Істор. Стаття 1991
Зв'язки Івоні Русина з українськими козаками в 1574-му році Істор. Стаття 1953
Значення першого історичного атласу України Істор. Стаття 1976
Іван Крип'якевич як бібліограф Істор. Стаття 1968
Іван Крип'якевич, як дослідник української сфрагістики Істор. Стаття 1973
Іван Підкова Істор. Стаття 1957
Інститут для совєтських і східньо-европейських студій в Клівленді Публ. Стаття 1961
Історик Павло Грицак: життя і діяльність (у 50-ліття смерті) Істор. Стаття 2008
Історична школа Михайла Грушевського і Н.Т.Ш. Істор. Стаття 1974
Історичний обов'язок української еміграції Публ. Стаття 1959
Історія і психологія (роля психології в історичному досліді) Істор. Стаття 1961
Кінцеві роки життя сл. п. Остапа Грицая і Зарево (1949-1954) Істор. Спогади 1954
Князь Дмитро Вишневецький Істор. Нарис 1963
Князь Дмитро Вишневецький (вид. 1964) Істор. Нарис 1964
Козацька Україна. Вибрані праці Наук. Не визначено 2003
Криза організації історичних дослідів Публ. Стаття 1958
Листи Дмитра Дорошенка до Михайла Грушевського Істор. Спогади 2002
Листи Івана Крип’якевича до Олександра Оглоблина з 1941-1943 років Істор. Спогади
Листи Михайла Грушевського до Володимира Винниченка Істор. Спогади 2002
Мазепинський ювілей Публ. Стаття 1958
Матеріяли до біографії Михайла Грушевського Істор. Документ 1982
Матеріяли до українського наукового життя на Заході: У.І.Т., НТШ і інші наукові установи Істор. Спогади 1987
Михайло Грушевський в українській і всесвітній історії Істор. Стаття 1992
Михайло Грушевський і Загальні Збори НТШ в 1913 році Істор. Стаття 1984
Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка 1892-1930 Істор. Праця 1970
Михайло Грушевський як голова Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка Істор. Нарис 1969
Михайло Грушевський: історик і будівничий нації (статті і матеріали) Істор. Стаття 1995
Михайло Ждан (1906—1975) Істор. Стаття 1975
Молдавська концепція Богдана Хмельницького в роках 1648-1653 Істор. Стаття 1957
На службі історичній науці: «Український Історик», 1963-1988 Істор. Нарис 1988
Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (У 50-ліття смерти: 1934 – 1984 рр.) Істор. Нарис 1984
Наталія Полонська-Василенко: Архівні матеріяли Істор. Документ 1995
Наукова діяльність д-ра Олега Кандиби Істор. Нарис 1985
Наукова творчість Олександра Петровича Оглоблина Істор. Стаття 1970
Наукова творчість проф. д-ра Олександра Оглоблина Істор. Стаття 1977
Наукове дослідження українського життя в ЗДА Публ. Стаття 1972
Наукове Товариство ім. Т. Шевченка і Михайло Грушевський Істор. Нарис 1968
Недрукований лист В. Липинського до М. Грушевського в справі Загальних Зборів НТШ в 1913 році Істор. Спогади
Огляд історичної літератури про початки української козаччини Істор. Праця 1965
Олег Кандиба і Український Науковий Інститут в Америці: 1937 - 1939 Істор. Стаття 2005
Олександер Домбровський (з нагоди сорокліття наукової праці) Істор. Нарис 1977
Олександер Оглоблин (65-ліття з дня народження і 45-ліття наукової праці) Істор. Нарис 1964
Олександер Оглоблин, як дослідник гетьмана Івана Мазепи і його доби Істор. Стаття 1989
Остап Грицай [Риси до портрету в п'ятиліття смерти письменника] Публ. Стаття 1959
Остап Грицай. Життя і творчість Істор. Праця 1960
Пам'яті Остапа Грицая (В десятиліття смерти) Публ. Стаття 1965
Пам'яті Юліана Каменецького (1892-1973) Істор. Стаття 1974
Перед конференцією УІТ в Ню Йорку Публ. Стаття 1971
Переїзд Бруна-Боніфація з Кверфурту через Київ часів Володимира Великого (1006-1007 р.) Істор. Стаття 1955
Питання об'єктивізму в історичному досліді Істор. Стаття 1959
Питання походження Полковника Максима Кривоноса Істор. Стаття 1971
Потрібна бібліографія творів Михайла Грушевського Істор. Стаття 1966
Походження Івана Підкови Істор. Стаття 1962
Походження Максима Кривоноса Істор. Стаття 1959
Причини і наслідки упадку Батурина Істор. Стаття 1959
Проблема зв'язків Англії з Україною за часів гетьманування Богдана Хмельницького (1648-1657) Істор. Нарис 1959
Проблема культурного впливу України на Московщину в XVII і XVIII століттях Істор. Рецензія 1965
Професор Н. Полонська-Василенко і Українське Історичне Товариство Істор. Стаття 1969
Ранні історичні праці М. Грушевського і київська історична школа В. Антоновича Істор. Стаття 1966
Рецензія на: Documenta Pontificorum Romanorum Historiam Ucrainae Illustrantia, Vol. I. 1075-1700 Істор. Рецензія 1954
Свідчення М. Грушевського у Харкові з дня 28 березня 1931 Істор. Стаття 1992
Северин Наливайко і революційний рух брацлавського міщанства (1594-1596) Істор. Стаття 1957
Сесія Історичної Комісії «Зарево» в Торонті Публ. Стаття 1955
Справа дослідів українського життя в Америці Публ. Стаття 1975
Сторінки інтимного життя Івана Мазепи Істор. Стаття 1960
Українознавчі дисертації в американських університетах Істор. Довідник 1968
Українська історіографія очами совєтського історика Істор. Рецензія 1960
Українське Історичне Товариство і розвиток української історіографії Істор. Стаття 1971
Українське Історичне Товариство, 1965-1980 Істор. Стаття 1980
Українські історики і наша громада (думки з приводу конференції УІТ в Ню Йорку) Публ. Стаття 1979
Чому Михайло Грушевський повернувся на Україну в 1914 році? Істор. Стаття 1967
Ще в справі видання творів І. Франка Публ. Стаття 1955
Ювілей М. Грушевського і УІТ Публ. Стаття 1966
Ювілейний рік Михайла Грушевського й УІТ (з нагоди 125-ліття з дня народження) Істор. Нарис 1991
Юліян Бачинський — видатний дослідник української еміграції Істор. Стаття 1970
Пов'язані твори:
Бібліографів праць Любомира Винара (авт. Дмитро Штогрин) Істор. Довідник 1981
Грушевськознавство в творчості Л. Винара (авт. Анастасія Хеленюк) Істор. Стаття 2008
Джерела до наукової біографії проф. Любомира Винара (авт. Анастасія Хеленюк) Істор. Стаття 2009
Любомир Винар як дослідник української історії та історіографії (авт. Анастасія Хеленюк) Істор. Дисертація 2010
Любомир Р. Винар – історик, педагог, бібліограф (З нагоди 30-ліття науково-академічної діяльности (1950-1980) (авт. Збірник статей) Істор. Стаття 1982
Науково-організаційна діяльність Любомира Винара (авт. Олександр Домбровський) Істор. Стаття 1981
Наша співпраця: риски до портрету Л. Винара (з нагоди ювілею історика) (авт. Лев Биковський) Істор. Стаття 1981
Постаті українських істориків в творчості Л. Винара (авт. Анастасія Хеленюк) Істор. Стаття 2007