Ігор Гирич
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ігор Гирич

нар. 23.09.1962
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Опортунізм» чи «соціалізм»: до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909–1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука Істор. Документ 2013
Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра Істор. Документ 1994
В. Липинський і українська націонал-демократія (1900–1914): пошуки теоретичного компромісу з консервативною ідеологією Істор. Стаття 2014
Видання україномовних епістолярних джерел кінця XIX –- середини XX ст. Методичні рекомендації Істор. Посібник 2000
Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті Істор. Стаття 2012
До історії Всеукраїнської Академії наук. Михайло Грушевський і Агатангел Кримський (3 приводу «Осібної гадки академіка М. Грушевського до протоколу спільного зібрання УАН від 17 жовтня 1927 року») Істор. Стаття 1992
До проблеми історіософії Михайла Брайчевського Істор. Стаття 2003
Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві) Істор. Довідник 1996
Знакова стаття Омеляна Пріцака Істор. Рецензія 2007
Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського Істор. Спогади 1992
Історик Руслан Пиріг: спроба професійного портрету Наук. Стаття
Історичні причини наших поразок і перемог Істор. Праця
Історіософські та суспільствознавчі погляди В. Липинського в його політичній публіцистиці 1908–1914 років Істор. Не визначено 2013
Історія України (рівень стандарту). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Навч. Підручник 2019
Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті (збірка) Істор. Стаття 2009
Конфлікт між В. Липинським і Б. Ярошевським у тижневику «Przegląd Krajowy» (Листи В. Липинського до Б. Ярошевського (1910) та Б. Ярошевського до М. Грушевського (1914)) Істор. Спогади 2009
Концепт Люблінської унії в українській історіографії доби позитивізму: теоретичні міркування Істор. Стаття 2019
Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського Істор. Спогади 1994
Листи Дмитра Дорошенка до Володимира Дорошенка післявоєнного часу з Архіву УВАН у США Істор. Стаття 2021
Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва Істор. Спогади 1995
Листи Михайла Грушевського до Олександра Грушевського (До проблеми взаємин двох братів) Істор. Спогади 1992
Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського Істор. Документ 2004
Листування М. Грушевського до О. Грушевського Істор. Спогади 1992
Лікарю, вилікуйся сам! Наук. Рецензія 2005
Література і формування національної свідомості чільних діячів українського руху Наддніпрянщини (середина - кінець XIX ст.) Наук. Стаття 2012
М. Грушевський і М. Василенко (До історії творчих взаємин) Істор. Стаття 1999
М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) Істор. Стаття 2016
Михайло Грушевський і справа перенесення його львівських інституцій до Києва в часах Першої російської революції Істор. Стаття 2018
Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві Істор. Стаття
Підручник з історії: проблеми толерантності Наук. Посібник 2012
План Києва 1786 г. як історико-топографічне джерело Істор. Стаття 1990
Пріцак Омелян Осипович (1919–2006) Істор. Спогади 2007
Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.) Істор. Стаття 1993
Публікації С. О. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917—1919 pp. (За архівним примірником з бібліотеки літературознавця) Істор. Стаття 1993
Рецензія на книги: Шаповал Ю. Михайло Грушевський; Новацький Р. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866–1934) Істор. Рецензія 2007
Рецензія на: Gancarz Bogdan. "My, szlachta ukraińska..." Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego. 1882–1914 Істор. Рецензія 2009
Рецензія на: Журба О.І. Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIIІ–ХІХ ст. Істор. Рецензія 2004
Рецензія на: Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар'ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ–ХХ століть. Істор. Рецензія 2012
Рецензія на: Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) Істор. Рецензія 2006
Рецензія на: Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор'ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) Істор. Рецензія 2016
Рецензія на: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи Істор. Рецензія 2006
У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів Істор. Праця 2016
Українська історична та суспільно-політична думка Наддніпрянщини національно-демократичного спрямування (середина ХІХ - початок ХХ століття) Істор. Дисертація 2015
Українське народництво: До питання про оцінку феномену Істор. Стаття 2020
Українські есдеки: між національним і класовим вибором (Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень–жовтень 1912 року) Істор. Стаття
Франко і Грушевський: спроба об'єктивної характеристики Істор. Стаття 2010
Чи треба тужити за втраченим ім'ям? Істор. Рецензія 2002
Ще раз про виникнення і поширення російської ідеологічної леґенди «Москва — Третій Рим»: історія появи міфу та його публічні застосування Істор. Стаття 2021
Щоденник М. Грушевського за 1910 р. Істор. Стаття 2002
Щоденник М. Грушевського як історичне джерело Істор. Стаття 1992
Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої України. Спроба есею Істор. Стаття 2008
Ярослав Дашкевич: кілька штрихів до портрета історика Істор. Стаття 2010