Володимир Потульницький
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Володимир Потульницький

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Вічні» проблеми російської історіографії Істор. Стаття 2001
Galician Identity in Ukrainian Historical and Political Thought (англ.) Істор. Стаття 2005
The Image of Ukraine and the Ukrainians in Russian Political Thought (1860-1945) (англ.) Істор. Стаття 1998
Вчений-енциклопедист української та світової історичної науки Істор. Стаття 1999
Вчений-енциклопедист української та світової історичної науки (Слово про друга і вчителя) Істор. Стаття 1999
Діалектика ідеології та політики в українській монархічній традиції XX ст. Наук. Стаття
Діалектика ірраціонального й раціонального в російській і польській історичній науці другої половини XIX – початку XX століття: Порівняльний аналіз Істор. Стаття 2002
Інтеграція національної історії у світову в німецькій історіософії у першій половині XХ століття Істор. Стаття 2004
Історіософія Гердера як синтез раціоналізму і пієтизму та її вплив на українську і російську історіографію Істор. Стаття 2006
Історіософські ідеї античності (Греція) та середньовіччя (Іспанія) у творчості Михайла Драгоманова та В'ячеслава Липинського: порівняльний аналіз Істор. Стаття 2012
Історія української політології (концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці) Істор. Праця 1992
Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень Істор. Стаття 2015
Місце Османської Порти в історії Європи та України в історико-архівній спадщині Омеляна Пріцака Істор. Стаття 2020
Наукова діяльність М. С. Грушевського в еміграції (1919–1924 pp.) Істор. Стаття 1992
Німці і німецьке питання в українській історико-політичній науці (1918–1939) Істор. Стаття 2007
Образ України у британській історичній та політичній думці ХІХ – першої третини ХХ ст. Істор. Стаття 2016
Основні етапи розвитку української історичної думки в європейському контексті (1800-1991) Істор. Нарис 1999
Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926–1931 рр. підґрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії Істор. Стаття
Представник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник Кримської війни (До реконструкції історичної перспективи проблеми) Істор. Стаття 2016
Проблема спільного минулого слов'янських народів у контексті дискусій між провідними європейськими вченими в першій половині 1930-х років Істор. Стаття 2015
Проблема українсько-польського співіснування в українській консервативній політичній думці міжвоєнної доби: Липинський versus Томашівський у контексті епохи Наук. Стаття
Проблема українсько-російського співіснування в українській політичній думці міжвоєнної доби (1918–1939) Істор. Стаття 2018
Проблеми історії українського козацтва в науковій спадщині Омеляна Пріцака Наук. Стаття
Реконструкція соціальної ідентичності автора «Слова о полку Ігоревім» у контексті змалювання ним образу князя: історіософський аналіз проблеми Істор. Стаття 2010
Сергій Шелухин Наук. Стаття 2002
Створення в еміграційних умовах ідеології українського монархізму та її специфіка (1918-1939) Істор. Стаття 2015
Схеми і періодизації історії України в українській історіографії 19–20 ст.: проблеми теорії та методології Наук. Стаття 2000
Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії XVII - XX століть Істор. Праця 2002
Українська антропологія як наука Істор. Рецензія 2013
Українська та світова історична наука: Рефлексії на межі століть Істор. Стаття 2000
Український консервативний рух в середовищі галицької еліти на початку 20-го століття Істор. Стаття 2002
Український консерватизм в XIX – на початку XX ст. Істор. Стаття 2001
Український науковий інститут у Варшаві (1930–1939) Істор. Стаття 1999
Щодо дослідницьких пріоритетів у справі створення нового академічного синтезу української історії в контексті історії світової Істор. Стаття 2014