Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 462
«Гей, «Січ» іде, красен мак цвіте!» (Якимович Богдан)
«Герої» та «антигерої», «інші» в козацькому історіописанні XVIII ст. (Бовгиря Андрій)
«Гетьманська реляція 1661 року» - важливе джерело до історії вивчення Чуднівської кампанії 1660 року (Мацьков Олександр)
«Гильотина Украины»: нарком Всеволод Балицкий и его судьба (рос.) (Шаповал Юрій Іванович)
«Гильотина Украины»: нарком Всеволод Балицкий и его судьба (рос.) (Золотарьов Вадим)
«Гібридна війна» Угорщини та Польщі проти Карпатської України у 1938–1939 рр. (Пагіря Олександр)
«Гнилицька справа» (за матеріалами галицьких періодичних видань) (Вівчарик Петро)
«Графська чвара» і позиція Ганзи (Подаляк Наталія)
«Грім» полковник УПА Микола Твердохліб спогади і матеріали (Грицьків Роман)
«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою»: кадження у парафіях Київської митрополії XVII–XVIII століть (Ткачук Віталій)
«Давньоруська народність»: неоднозначність термінологічного трактування (Юсова Наталія)
«Давньоруська народність»: що насправді ховається за терміном? (Балушок Василь)
«Дає, дарує, продає на вічні часи шляхетним черницям». Декілька документів до історії Львівського Введенського монастиря в другій третині XVII століття (Дух Олег)
«Дакійська політика» Римської імперії від Доміціана до Траяна (Бандровський Олександр)
«Дар любові»: куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть (Скочиляс Ігор)
«Дарма брат брата вбиває»: протестанти в армії Російської імперії (1914-1917 рр.) (Савчук Тетяна)
«Двір» в історико-юридичних пам'ятках Давньої Русі (Козюба Віталій)
«Двовір'я» на Русі (архітектурно-археологічний погляд на проблеми Khazaro-Slavica) (Диба Юрій)
«Двоногі сталінські шакали?» (Гогун Олександр)
«Дворъ демьстиковъ» середньовічного Києва (Ричка Володимир)
«Дело о восстановлении независимости Малороссии» 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) (Бачинська Олена)
«Дерзнул ругать указ…»: бувші запорожці та межування Новоросійської губернії (Швайба Надія)
«Джерела свідчать»: кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині (Старченко Наталя)
«Джерелом влади в Українській державі буде народ-суверен» (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960-х та у 1980-х рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Дивна то і несказанна мужність...». Козаки у Хотинській війні 1621 р. (Брехуненко Віктор)
«Дискурс про козаків» (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI - середини XVII ст.) (Вирський Дмитро)
«Дискурс про козаків» Кшиштофа Пальчовського (Пилипенко Володимир)
«Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) (Подкур Роман)
«Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) (Подкур Роман)
«Дії у відповідь»: новий етап позасудових репресій родичів повстанців (1948–1949 рр.) (Вронська Тамара)
«Для загальної користі»: репрезентація влади і церемоніал крізь призму врегулювання фландрського питання на ганзетагах другої половини XIV ст. (Подаляк Наталія)
«Для точнаго исчиленія и сведения всего малороссийскаго народа»: проведення Румянцевського опису в полковому місті Полтаві (1765–1766 рр.) (Волошин Юрій)
«Дніпропетровська козаччина» (історія козацтва в працях дніпропетровських істориків останнього десятиліття) (Журба Олег)
«До готової колоди добре вогонь підкладати» (Варшавська Маргарита)
«До готової колоди добре вогонь підкладати» (Федорова Лариса Данилівна)
«До мене-де никто не имеетъ власти, кромъ ясневелможного»: самоідентифікація могилянського студента крізь призму конфлікту 1752 р. (Яременко Максим)
«Добрий історик, але поганий політик»: рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року (Тельвак Віталій)
«Договори та постанови» 1710 р. як модернізаціний проект: спроба міждисциплінарного дослідження тексту (Кононенко Василь)
«Домашній протокол» 1717-1767 рр. генерального підскарбія Якова Марковича в контексті українського щоденникарства ХУІІІ ст. (Зінченко Ольга)
«Донбас»: переPROчитання образу (В'ятрович Володимир)
«Донбас»: переPROчитання образу (Каретніков Ігор)
«Донбас»: переPROчитання образу (Короленко Богдан)
«Донбас»: переPROчитання образу (Майоров Максим)
«Донбас»: переPROчитання образу (Тиліщак Володимир)
«Донбас»: переPROчитання образу (Файзулін Ярослав)
«Донбас»: переPROчитання образу (Яременко Вікторія)
«Дорога смерті» – недобудована автотраса Ленінград – Одеса, що прокладалася на людських кістках (Кондратюк Олександр)
«Дранґ нах Остен» і коли він почався (Король Нестор)
«Друга Малоросійська колегія» та освітні ініціативи 1765–1780 рр. (Маслійчук Володимир)
«Дума Хотинська» - малознане джерело до історії великої битви 1621 р. (Ковалець Тарас)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 462