Микола Котляр
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Микола Котляр

Доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Вещий» Олег в історичній пам’яті Істор. Стаття 2009
«Отчина» у правосвідомості Давньої Русі Істор. Стаття 2010
«Розвідка» та «розвідники» давньоруської доби Істор. Стаття 2004
Воїнські повісті в південноруському літописанні XII ст. Істор. Стаття 2009
Володимир Мономах в історичній і поетичній пам'яті Істор. Стаття 2011
Галицко-Волынская Русь и Византия в XII–XIII вв. (связи реальные и вымышленные) (рос.) Істор. Стаття 1991
Галицко-Волынская Русь и ее западные соседи в XIII веке (История договорных отношений) (рос.) Істор. Стаття 2000
Галицько-Волинська Русь Істор. Праця 1998
Галицько-Волинська Русь, Візантія і Угорщина ХІІ ст. Істор. Стаття 2000
Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення) Істор. Стаття 2000
Грошовий ринок Галицької Русі другої половини XIV-першої чверті XV ст. Істор. Стаття 1964
Данило Галицький. Біографічний нарис Істор. Праця 2002
Данило Романович як людина і державний діяч Істор. Стаття 2008
Державна організація давньоруського суспільства (генезис. еволюція. занепад) Істор. Стаття 2002
До історії давньоруської провінції Істор. Стаття 2017
До питання про візантійське походження матері Данила Галицького Істор. Стаття 1991
До проблеми настання феодальних відносин у східнослов'янському світі Істор. Стаття 2013
Духовний світ літописання Істор. Праця 2011
Еволюція суспільного життя Київської Русі (до середини ХІІ ст.) Істор. Стаття 2015
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
Жорстокий світ давньоруського середньовіччя Істор. Стаття 2011
З історії боярського землеволодіння на Русі ХІІ–ХІІІ ст. Істор. Стаття 2013
Історія суспільного життя Русі Істор. Нарис 2016
Історія України в особах: IX-XVIII ст. Істор. Нарис 1993
Історія України в особах: Давньоруська держава Істор. Праця
К вопросу о зарождении феодальных отношений в восточнославянском обществе (рос.) Істор. Стаття 2014
К истории возникновения нормы частного землевладения в обычном праве Руси (рос.) Істор. Стаття 1989
Київський літопис XII століття. Історичне дослідження Істор. Праця 2009
Княгиня Ольга у давньоруській фольклорній традиції Істор. Стаття 2010
Княжа служба в Київській Русі Істор. Праця 2009
Княжий дім Романовичів. Кілька вступних зауважень Істор. Стаття 2006
Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі Істор. Стаття 2011
Литовське князівство і Ятвязька земля на сторінках Галицько-волинського літопису ХІІІ ст. Істор. Стаття 2013
Микола Федорович Котляр: біобібліографічний покажчик Істор. Довідник 2017
Мобільність княжого двору в Південній Русі Істор. Стаття 2008
Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі Істор. Праця 2010
Нариси з історії дипломатії України Істор. Нарис 2001
Нариси історії обігу й лічби монет на Україні XIV–XIVIII ст. Істор. Праця 1981
Образование Галицко-Волынского княжества в контексте развития Древнерусской государственности (рос.) Істор. Стаття 2013
Південно-Західна Русь в європейській політиці ХІІ–ХІІІ ст. Істор. Стаття 2003
Початки Русі. Довкола 862-го року Істор. Стаття 2012
Принципи та методика складання нумізматичної карти УРСР (IX-XIX ст.) Істор. Стаття 1969
Про так звані чернігівські гривни срібла Істор. Стаття 1995
Русь, Литва і Земля ятвягів у ранньому середньовіччі Істор. Стаття 2015
Рюриковичі в Галичині й на Волині Істор. Стаття 2008
Соціальна структура давньоруського суспільства Істор. Стаття 2015
Структура і жанр Галицько-Волинського літопису Істор. Стаття 2004
Удельная раздробленность Руси (рос.) Істор. Праця 2013
Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії Істор. Праця 1990
Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) Істор. Стаття 2013
Церемоніал, етикет і розваги княжого дому Романовичів Істор. Стаття 2006
Шляхи християнства на Русь (легендарні й реальні) Істор. Стаття 2008
Шукачі й дослідники скарбів Наук. Праця 1971
Як і чому настала удільна роздробленість на Русі (XII-XIII ст.) Істор. Стаття 1998