Агатангел Кримський
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Агатангел Кримський

(А. Хванько)
Український історик, письменник і перекладач кримськотатарського походження, один з організаторів Академії Наук України.
15.01.187125.01.1942
Казахстан, Україна
(кримський татарин)
Власні твори:
«Волосова борода». З учено-кабінетної мітології XIX віку Істор. Стаття 1927
«Хамаса» Абу-Теммама Тайского (ок. 805-846) Істор. Не визначено 1912
А.С. Петрушевич (Юбилейная справка) (рос.) Істор. Стаття 1893
А.Ю. Кримський — неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук: Вибране листування Істор. Не визначено 1997
Андрій Лаговський Худ. Роман 2011
Андрій Лаговський (вид. 1905) Худ. Повість 1905
Антихристианская рукопись «О правой вере» шайха Зияде ибн-Яхъи (рос.) Істор. Документ 1907
Арабская литература (рос.) Істор. Стаття 1910
Арабскій языкъ (рос.) Істор. Стаття 1910
Аравія (рос.) Істор. Стаття 1910
Ассиро-Вавилонія (рос.) Істор. Стаття 1911
Ассиро-вавилонская религія (рос.) Істор. Стаття 1911
Бейрутські оповідання (вид. 1919) Худ. Оповідання
Бейрутські оповідання. І. «Растлініє нравів» Худ. Оповідання 1906
Бібліографічний покажчик писаннів акад. А. Е. Кримського Істор. Довідник 1926
Бібліографічний показчик друкованих писань проф. A.Е. Кримського Наук. Довідник 1919
В горах Ліванських. Самотою на чужині. Передсмертні мелодії Худ. Поезія 1902
В неволі Худ. Поезія 1904
Ваххабиты [секта] (рос.) Істор. Стаття 1911
Вибрані сходознавчі праці в п'яти томах (зміст томів) Істор. Довідник 2007
Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Том 1 Істор. Праця 2007
Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Том 2 Істор. Праця 2007
Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Том 3 Істор. Праця 2010
Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Том 4 Істор. Праця 2008
Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Том 5 Істор. Праця 2010
Виривки з мемуарів одного старого гріховоди Худ. Не визначено 2016
Всемусульманский университет при мечети 'Азхар в Каире, его прошлое, его современная наука, печать и журнальная деятельность (рос.) Істор. Стаття 1903
Вступ до історії Туреччини. Вип. 3: Европейські джерела XVI в. Істор. Праця 1926
Гарунъ аль-Рашидъ (рос.) Істор. Стаття 1912
Гафизъ (рос.) Істор. Стаття 1912
Ґолістан [вибране] [1] Худ. Не визначено 1894
Ґолістан [вибране] [2] Худ. Не визначено 1894
Давлетъ-шахъ (рос.) Істор. Стаття 1913
Дакики Істор. Не визначено 1893
Девлет-шах (рос.) Істор. Не визначено 1893
Деруни (рос.) Істор. Не визначено 1893
Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації старо-руських рукописів Наук. Стаття 1906
Джами Істор. Не визначено 1893
Джамій (рос.) Істор. Стаття 1913
Джариръ (рос.) Істор. Стаття 1913
Джаугери Істор. Не визначено 1893
Джелаледдин Руми (рос.) Істор. Не визначено 1893
До життєпису Ст. Руданського (з нагоди 50-літньої річниці його смерти) Істор. Нарис 1925
До історії вищої освіти у арабів та дещо про арабську академію наук Істор. Стаття
Древне-киевский говор (рос.) Наук. Стаття 1906
Европейські джерела XVI в. для історії Туреччини Істор. Стаття 1926
Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941 рр.). Том 1: 1890-1917 Наук. Документ 2005
Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941 рр.). Том 2: 1918-1941 Наук. Документ 2005
Життєпис академика Агатангела Евтимовича Кримського Істор. Не визначено 1919
З арабських поетів Худ. Поезія 1898
З неволі Худ. Поезія 1904
Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного Наук. Праця 2009
Знадоби для життєпису Степана Руданського (1833-1873) Істор. Не визначено 1926
Ибн-аль-Асир (рос.) Істор. Не визначено 1894
Ибн-аль-Фарид (рос.) Істор. Не визначено 1894
Из Бейрутской церковной летописи XVI-XVIII в. (рос.) Істор. Стаття 1907
Иоанн Вышенский, его жизнь и сочинения (рос.) Істор. Праця 1895
История арабов и арабской литературы, светской и духовной (Корана, фыкха, сунны и пр.). Часть 1-2 (рос.) Істор. Праця 1912
История арабов. Их Халифат, их дальнейшие судьбы и краткий очерк арабской литературы Наук. Посібник 1903
История мусульманства (рос.) Істор. Праця 2003
История мусульманства. Часть I и II Істор. Праця 1904
История новой арабской литературы (XIX – начало XX века) (рос.) Істор. Праця 1971
Исторія Персіи, ея литературы и дервишеской теософіи. Том I. Часть 1 (рос.) Істор. Праця 1909
Исторія Персіи, ея литературы и дервишеской теософіи. Том I. Часть 2 (рос.) Істор. Праця 1914
Исторія Персіи, ея литературы и дервишеской теософіи. Том II (рос.) Істор. Праця 1912
Исторія Персіи, ея литературы и дервишеской теософіи. Том III (рос.) Істор. Праця 1917
Із історії турецького письменства XIV в. Істор. Стаття 1926
Із переспівів [I-III] Худ. Поезія 1902
Із повісток і ескізів (вид. 1902) Худ. Не визначено 1902
Історія Персії та її письменства. Випуск 1 Істор. Праця 1923
Історія Туреччини Істор. Праця 1996
Історія Туреччини (вид. 1924) Істор. Праця 1924
Історія Туреччини та її письменства. Том 2. Вип. 2 Істор. Праця 1927
Історія хазарів з найдавніших часів до Х віку. Частина 1 Істор. Праця 2008
К вопросу о старинных малорусских религиозных сказаниях (рос.) Істор. Стаття 1896
К истории бродячих сказаний о мудрых судьях (рос.) Нар. Стаття 1896
Краса у розумі. Арабські казки у записах Агатангела Кримського (пер. Михайло Веркалець) Нар. Казка
Література кримських татар (укр./кр.тат./рос.) Навч. Нарис
Михаил Петрович Драгоманов (Некролог) (рос.) Істор. Стаття 1895
Михайло Комар Публ. Стаття 1896
Мусульманство и его будущность Істор. Праця 1899
Н.В. Лысенко (По случаю 25-летнего юбилея) (рос.) Істор. Стаття 1893
На теми з Хайяма. З Абуль-Аля Худ. Поезія 1903
Найголовніші правила українського правопису Наук. Посібник 1921
Нарис історії українського правопису до 1927 р. Наук. Нарис 1929
Нариси з історії Української мови та хрестоматія Наук. Нарис 1922
Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни; По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера Наук. Не визначено 2009
Не порозуміються. Із життя гістериків Худ. Оповідання 1902
Нечистиве кохання. Уривки з ліричного роману на трохи декадентській підвалині [I - XXVII] Худ. Поезія 1900
Низами и его современники (рос.) Істор. Праця 1981
О малорусских отглагольных существительных на Еннє и Іннє (рос.) Наук. Стаття 1900
Омелян Огоновский (Некролог) (рос.) Істор. Спогади 1894
Очерк развития суфизма до конца III века гижры (рос.) Істор. Нарис 1896
Очерки из истории ориенталистики в XVI и XVII веке. Первые шаги западно-европейского востоковедения в XVI веке (рос.) Істор. Стаття 1903
Пальмове гілля. Екзотичні поезії (1898-1901) (вид. 1901) Худ. Поезія 1901
Пальмове гілля. Екзотичні поезії (1898-1901) (вид. 1902) Худ. Поезія 1902
Пальмове гілля. Екзотичні поезії (вид. 1971) Худ. Поезія 1971
Пальмове гілля. Екзотичні поезії. Частина I (1898-1901). Частина II (1903-1908) Худ. Поезія 1923
Передсмертні мельодиї [І - VI]; Інтерлюдия [VII - XVII] Худ. Поезія 1901
Персидские лирики X-XV вв. Худ. Не визначено 1916
Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь. (Уривок з III тому «Історії Персії та її письменства») Істор. Стаття 1925
Письма из Ливана (1896-1898) Істор. Спогади 1975
По поводу этимологии слов «човган» и «савладжан» (рос.) Наук. Стаття 1912
Повістки і ескізи з українського життя Худ. Оповідання 1895
Повістки та ескізи з українського життя (1890-1894) (вид. 1919) Худ. Не визначено 1919
Поезіє, супутнице моя! Худ. Поезія 1903
Поезії (вид. 1968) Худ. Поезія 1968
Практический курс для изучения малорусского языка (рос.) Наук. Посібник 1906
Предисловие [к статье Ф. Пояркова «Из области киргизских верований. 2. Джинны»] (рос.) Істор. Стаття 1894
Про нашу літературну мову Публ. Не визначено 1901
Про спомини Софії Руданської Істор. Не визначено 1929
Рецензія на «Белорусское Полесье. Сборник этнографических материалов, собранных М. Довмаром-Запольским. Вып. 1» (рос.) Істор. Стаття 1896
Рецензія на д-р Смаль-Стоцький. Правописна справа (1926) Наук. Стаття 1927
Рецензія на: Chauvin V. Bibliographie des ouvrages arabes ourelatifs aux Arabes, publies dans l’Europe chretienne de 1810 à 1885 Наук. Рецензія 1901
Рецензія на: Le Koran. Traduction nouvelle par M. Kasimirski Наук. Рецензія 1899
Рецензія на: Tausend und eine Nacht, aus dem arabischen übertragen von Max Henning Наук. Рецензія 1901
Рецензія на: Абу-Казимові капці. Арабська казка. Переробив І. Франко Наук. Рецензія 1896
Рецензія на: Галицко-русский вестник. 1894, № 1 Наук. Рецензія 1894
Рецензія на: Гинцбург Д. Основы арабского стихосложения Наук. Рецензія 1893
Рецензія на: Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях Наук. Рецензія 1898
Рецензія на: Драгоманов М. Оповідання про заздрих богів Наук. Рецензія 1895
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 1 Наук. Рецензія 1894
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 2-3 Наук. Рецензія 1894
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 1 Наук. Рецензія 1893
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 2 Наук. Рецензія 1893
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 3 Наук. Рецензія 1894
Рецензія на: Коковцов П. К истории средневековой филологии и еврейско-арабской литературы Наук. Рецензія 1895
Рецензія на: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен Наук. Рецензія 1895
Рецензія на: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. Т. 3-4 Наук. Рецензія 1897
Рецензія на: О книге пастора Иоганна Гаури «Ислам в его влиянии на жизнь его последователей Наук. Рецензія 1895
Рецензія на: Словарь російсько-український. Том 1. А-К Наук. Рецензія 1894
Рецензія на: Стешенко И. Поэзия И. П. Котляревского (К столетнему юбилею его «Энеиды») Наук. Рецензія 1901
Рецензія на: Тураев Б. Очерк истории изучения финикийской древности Істор. Рецензія 1893
Рецензія на: Франко І. Іван Вишенський і його твори [Докторська дисертація] Наук. Рецензія 1895
Рецензія на: Э. Бертельс, Персидский театр, Ленінград 1924. Істор. Рецензія 1925
Рецензія на: Ястребов В. Малорусские прозвища Херсонской губернии Наук. Рецензія 1894
Рецензія на: Ястребов В. Н. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии Наук. Рецензія 1896
Розвідки, статті та замітки [I-XXVII] Наук. Стаття 1928
Російсько-український академічний словник. А–П Наук. Словник 1933
Російсько-український словник правничої мови (понад 67000 слів) Наук. Словник 1926
Румянцівський музей у Москві [1] Істор. Не визначено 1894
Румянцівський музей у Москві [2] Істор. Не визначено 1894
Сам своє щастя розбив Худ. Поезія 1906
Самотою на чужині. Уривки із щоденника Худ. Поезія 1898
Семитские языки и народы Теодора Нельдеке в обработке А. Крымского (рос.) Наук. Праця 1903
Сірійські згадки Худ. Поезія 1903
Студії з Криму Істор. Праця 1930
Твори в п'яти томах. Том 1 Худ. Поезія 1972
Твори в п'яти томах. Том 2 Худ. Роман 1972
Твори в п'яти томах. Том 3 Наук. Нарис 1973
Твори в п'яти томах. Том 4 Істор. Нарис 1974
Твори в п'яти томах. Том 5. Книга 1 Істор. Спогади 1973
Твори в п'яти томах. Том 5. Книга 2 Істор. Спогади 1973
Труды А.Е. Крымского (рос.) Істор. Довідник 1903
Тюрки, їх мови та літератури. І. Тюркські мови. Випуск 2 Істор. Нарис 1930
Тюрки, їхні мови та літератури Істор. Стаття 1929
Украинская грамматика. Томъ 1. Выпускъ 1 (рос.) Навч. Праця 1907
Филология и Погодинская гипотеза (рос.) Наук. Праця 1904
Хафиз (бл. 1300-1389) Істор. Стаття 1923
Ходжа-Насреддін і його «Жарти» Наук. Нарис 1926
Чому Олекса Стороженко покинув писати по українськи? Істор. Не визначено 1901
Шаг-Наме або іранська книга царів. Передмова Наук. Не визначено 1895
Шевченко в народных рассказах (рос.) Час. Стаття 1896
Школа, образованность и литература у российских мусульман (Культурно-этнографический очерк) (рос.) Істор. Нарис 1904
Переклади:
Із ескізів [I. Чоловік з дивними очима; II. Паяц] (авт. Жан Рішпен) Худ. Не визначено 1899
Пов'язані твори:
«Hafiziana» А. Кримського (авт. Тетяна Маленька) Істор. Стаття 1993
А. Кримський та І. Франко у взаємостосунках (авт. Зиновія Франко) Істор. Стаття 1993
А. Кримський та його наукова спадщина у фондах Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (авт. Олена Бундак) Наук. Стаття 2021
А.Е. Крымский, как украинский писатель (рос.) (авт. Борис Грінченко) Публ. Стаття 1903
А.Ю. Кримський - україніст і орієнталіст (Матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження) (авт. Збірник статей) Наук. Стаття 1974
А.Ю. Кримський — неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук: Вибране листування (авт. Леся Матвєєва, Елла Циганкова, Агатангел Кримський) Істор. Не визначено 1997
А.Ю. Кримський і панегіристи Дауда-паші (авт. Борис Чуков) Істор. Стаття 1993
А.Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик (авт. Юрій Кочубей, Оксана Василюк) Істор. Довідник 2016
А.Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик (1889-1971) (авт. Олексій Засенко) Наук. Довідник 1972
Агатангел Кримський (авт. Марія Дмитрієнко, Олексій Ясь) Наук. Стаття 1995
Агатангел Кримський та витворена навколо нього міфологія: історико-антропологічне дослідження (авт. Олена Романова) Наук. Стаття 2020
Агатангел Кримський та ідея «України»: реконструкція національно і політичного самоусвідомлення (авт. А.Ю. Шеремета) Наук. Стаття 2008
Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х pp. XX ст. (авт. Оксана Василюк) Істор. Стаття 2011
Агатангел Кримський та український правопис (авт. Оксана Василюк) Істор. Не визначено 2015
Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) (авт. Оксана Василюк) Істор. Не визначено 2014
Агатангел Кримський: літературний портрет (авт. Олег Бабишкін) Наук. Нарис 1967
Агафангел Ефимович Крымский (рос.) (авт. Казімір Гурницький) Істор. Праця 1980
Академік А.Ю. Кримський - видатний дослідник історії та культури Туреччини (авт. Ігор Черніков) Істор. Стаття 1993
Академік Агатангел Юхимович Кримський, 1871-1941 (авт. Наталія Полонська-Василенко) Істор. Стаття 1971
Архів Агатангела Кримського в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (авт. Олена Романова) Істор. Стаття 2020
Взаємини А. Ю. Кримського та Н. Д. Полонської-Василенко (за епістолярними джерелами) (авт. Оксана Василюк) Істор. Стаття 2013
Вивчення А.Ю. Кримським новочасної історії літератури Сирії та Лівану (авт. Марія Ніколаєва) Істор. Стаття 1993
Джерела «Російсько-українського словника» за редакцією А.Ю. Кримського, С.О. Єфремова у контексті його дескриптивності (авт. Юлія Поздрань) Наук. Стаття 2015
Джерельна база «Російсько-українського словника» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства (авт. Юлія Поздрань) Наук. Стаття 2016
До історії Всеукраїнської Академії наук. Михайло Грушевський і Агатангел Кримський (3 приводу «Осібної гадки академіка М. Грушевського до протоколу спільного зібрання УАН від 17 жовтня 1927 року») (авт. Ігор Гирич, Сергій Кіржаєв) Істор. Стаття 1992
Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів комунікантів: Агатангел Кримський (авт. Світлана Богдан) Наук. Стаття 2008
З біографії А.Ю. Кримського (1918-1941 рр.) (авт. Леся Матвєєва) Істор. Стаття 1996
З епістолярної спадщини академіка А.Ю. Кримського (листування з академіком Г.Ю. Крачковським) (авт. Ірина Смілянська) Істор. Спогади 1993
Інтерпретація української ідеї у І. Франка та А. Кримського (авт. А.Ю. Шеремета) Наук. Стаття 2007
Історія української мови в науковій концепції А.Ю. Кримського (авт. Катерина Тищенко) Наук. Праця 2006
Кримський як історик (авт. Казімір Гурницький) Істор. Праця 1971
Лексикографічні традиції Б. Д. Грінченка в «Російсько-українському словнику» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (авт. Юлія Поздрань) Наук. Стаття 2013
Листи В. Перетца до А. Кримського у фондах Інституту рукопису НБУВ (авт. Оксана Василюк) Істор. Не визначено 2010
Листи Лесі Українки до Агатангела Кримського (авт. Оксана Василюк) Істор. Не визначено 2009
Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років (авт. Оксана Василюк) Істор. Не визначено 2012
Листування Івана Франка й Агатангела Кримського стосовно перекладу Клоустона (авт. Оксана Василюк) Істор. Не визначено 2007
Ліричний цикл А. Кримського «Нечестиве кохання» в контексті модерної поетики (авт. Олена Пашук) Наук. Стаття 2022
Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака (авт. Таїсія Сидорчук) Істор. Стаття 2013
Матеріали польових записів як одне з джерел «Російсько-українського словника» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова (авт. Юлія Поздрань) Наук. Стаття 2015
Методика встановлення джерел «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (авт. Юлія Поздрань) Наук. Стаття 2015
Народознавча діяльність Агатангела Кримського. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (авт. Ольга Лагунова) Наук. Праця 2013
Наукова спадщина академіка A.Ю. Кримського (У справі рукопису «Історії Хазар») (авт. Наталія Полонська-Василенко) Істор. Стаття 1973
Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського (авт. Соломія Павличко) Істор. Праця 2000
Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ (рос.) (авт. Оксана Василюк) Істор. Стаття 2013
Особисте листування двох фундаторів Української академії наук - Володимира Вернадського та Агатангела Кримського (авт. Оксана Василюк) Істор. Стаття 2012
Присутній «відсутній» А.Ю. Кримський. Наукова діяльність А.Ю. Кримського в 30-ті роки (авт. Юрій Кочубей) Істор. Стаття 1997
Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження (авт. Омелян Пріцак) Істор. Стаття 1993
Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» (авт. Мар'яна Гірняк) Наук. Стаття 2010
Роль подорожі А. Кримського до Сирії та Лівану в його науково-педагогічній діяльності (авт. Тетяна Лутаєва) Наук. Стаття 2011
Студії Агатангела Кримського в Бейруті (1896–1898) (авт. Оксана Василюк) Істор. Стаття 2007
Суспільно-політичне й наукове значення «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (авт. Юлія Поздрань) Наук. Стаття 2018
Схід очима Агатангела Кримського (авт. Г.Г. Останіна) Наук. Стаття 2011
Східні традиції державотворення. Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського (авт. Збірник статей) Істор. Не визначено 2020
У пошуках утраченого тому «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (авт. Юлія Поздрань) Наук. Стаття 2015
Фольклорно-етнографічні матеріали Півдня України в оцінці академіка Агатангела Кримського (авт. Людмила Іванникова) Наук. Стаття
Художній переклад в орієнталістиці А. Кримського (авт. О.Б. Тетеріна) Наук. Стаття 2011
Художня проза Агатангела Кримського (авт. Юрій Горблянський) Наук. Дисертація 2021