Наталія Білоус
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Наталія Білоус

Канд. іст. наук, ст. наук. співроб. центру соціальної історії Інституту історії України НАНУ.
Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Вірність» і «зрада» у світосприйнятті міщанства Київщини та Волині в XVI - першій половині XVIІ ст. Істор. Стаття 2006
Tematyka unii w historiografii ukraińskiej (пол.) Істор. Стаття 2013
Testamenty zaginionych na Wołyniu wojskowych z XVII wieku (пол.) Істор. Стаття 2016
Бібліографія праць (1997-2013) Істор. Довідник 2013
Відносини київської міської влади з воєводами в 1559-1648 рр. Спроби обмеження автономії міської громади Істор. Стаття 2007
До історії магдебурзького права у містечку Трипілля в XVI столітт Істор. Стаття 2018
До історії шляхетського самоврядування у Київському воєводстві: житомирський сеймик 1640 р. Істор. Стаття 2018
Заповіт острозького і дубенського міщанина Олександра Дзуси 1667 р. Істор. Стаття 2016
Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування Істор. Праця 2008
Київський магістрат XVI - першої половини XVII ст.: організація та структура влади Істор. Стаття 2003
Луцьке війтівство в XV–XVII ст.: характеристика інституту та персоналії урядників Істор. Стаття 2015
Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) Істор. Стаття 2010
Маґістрат і юридики в Києві у ХVІ - першій половині ХVІІ ст. (соціально-правові взаємини в місті) Істор. Стаття 2005
Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.) Істор. Стаття 2014
Містечко Трипілля та його власники Дідовичі-Трипольські у XVI – першій половині XVII ст.: невідомі сторінки історії Істор. Стаття 2019
Особливості самоврядування Києва на магдебурзькому праві ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Істор. Стаття 2004
Павел Пачинський – київський намісник та вірний слуга воєводи Томаша Замойського (у світлі листування 1619–1626 рр.) Істор. Стаття 2010
Печатки та герби міста Києва кінця XV–XVIII ст. у світлі нових джерел Істор. Стаття 2012
Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонування Істор. Стаття 2015
Привілеї на війтівство київським міщанам Черевчеям Істор. Стаття 2002
Привілеї на київське війтівство XVI – першої половини XVII ст. Істор. Стаття 2002
Привілей на шляхетство киянам Ходикам-Кобизевичам 1589 р. Істор. Стаття 2012
Рецензія на: Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane Profesorowi Doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / Pod red. Marka Mądzika, Adama A. Witusika Наук. Рецензія 2006
Рецензія на: Капраль Мирон. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. Істор. Рецензія 2004
Рецензія на: Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.) Істор. Стаття 2013
Соціальна та професійна структура населення Києва у світлі фіскальних джерел другої половини ХVІ ст. Істор. Стаття 2008
Тестаменти волинських міщан ХVІІ ст.: джерелознавчий аналіз Істор. Стаття 2012
Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. Істор. Праця 2011
Укладання тестаментів у містах Волинського воєводства XVII ст.: правові засади й повсякденні практики Істор. Стаття 2021
Ціна шляхетського поховання на Волині наприкінці XVІІ ст. Істор. Стаття 2013