Мирослав Волощук
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Мирослав Волощук

Доктор історичних наук, професор, директор Центру медієвістичних студій ПНУ ім. В.Стефаника.
нар. 02.07.1979
Україна
(українець)
Власні твори:
«Ioan Rusul» або «Ἰβάνης ὁ Ρὼς»: з історії політичної діяльності руського вельможі в Угорському королівстві та Болгарському царстві наприкінці ХІІІ – першій половині XIV ст. Істор. Стаття 2014
«Вокняжениє» галицьке Володислава Кормильчича (1210–1214 рр., з перервами): міфи і реальність Істор. Стаття 2009
«Мал золотник — да дорог». Об одном недооцененном источнике по истории средневековой Руси (рос.) Істор. Стаття 2009
«Прозвані руськими» в Угорському королівстві XIV ст.: проблеми ідентифікацій Істор. Стаття 2014
«Русь» в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції Істор. Праця 2014
«Русь» в чешских землях (Богемия, Моравия, Силезия) XI–XIV вв.: избранные проблемы (рос.) Істор. Стаття 2014
«Русь». Що варто знати про цей термін? Істор. Стаття 2014
«Угорське дитинство» князя Данила Романовича (1206–1210 рр.) Істор. Стаття 2008
«Филa древле прегордыи» / Fila supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини XІІІ століття Істор. Стаття 2011
«Филя древле прегордый». До питання галицько-угорських родинних зв’язків Істор. Стаття 2009
Dominus noster Bela Galaciae Rex. Проблема оновлення титулу угорських королів в контексті військових подій рубежу 80–90-рр. XІІ ст. Істор. Стаття 2010
Iobagio zubuzlaus de villa checher castri de ung, онуки боярина Судислава та проблема етнічної ідентифікації населення східних комітатів Угорщини в ХІ–ХІІІ століттях Істор. Стаття 2013
Maladik Ruthenus: спроба біографічного нарису Істор. Стаття 2012
Medieval Slovakia and Croatia as the second homeland of nobility and peoples from the Rus’ in the thirteenth and fourtenth centuries (англ.) Істор. Стаття 2013
Problem tytularnego konfliktu monarchów Węgier i Polski o ziemię Halicką w końcu XIV w. (пол.) Істор. Стаття 2011
Ruś a Polska, X – XVI w. Wspólna historia, odrębne narracje? (пол) Публ. Не визначено 2022
Rutheni in Polonia XI–XIII вв.: краткие очерки проблемы Істор. Стаття 2014
Terra Praemizliensi in Regnum Hungariae в XIII веке. Хронология проблемы (рос.) Істор. Стаття 2013
Васальна залежність Данила Романовича від Бели IV (1235-1245 рр.): джерела, історіографія та коротка постановка проблеми Істор. Стаття 2006
Вассальная зависимость Даниила Романовича от Белы IV (1235 – 1245 гг.): актуальные вопросы реконструкции русско-венгерских отношений второй четверти ХІІІ в. (рос.) Істор. Стаття 2005
Венгерское присутствие в Галиции в 1214 – 1219 годах (рос.) Істор. Стаття 2005
Взаємовідносини Галицько-Волинської держави епохи Данила Романовича з Угорщиною в працях російських істориків XIX ст. Істор. Стаття 2003
Відносини руських удільних князівств із Угорським королівством (середина 50-х – середина 80-х рр. XII ст.) Істор. Стаття 2002
Віце-воєвода Трансільванії Петро, син Миколи, прозваний Руським, з роду Балог (Vicevayuoda Transilvaniae Petrus dictus Orrus filius Nicolai de Balogh) Істор. Стаття 2013
Влияние монгольского нашествия 1239–1243 гг. на переселение жителей Руси в Венгрию: хронология, динамика, демография проблемы (рос.) Істор. Стаття 2013
Володислав Кормильчич: Венгерская бытность 1214–1232 гг. (рос.) Істор. Стаття 2009
Володислав Кормильчич: угорське перебування 1214-1232 рр. Істор. Стаття 2009
Вплив Золотої Орди на еволюцію русько-угорських військово-політичних взаємин останньої чверті ХІІІ ст. Істор. Стаття 2007
Галицкая идентичность в XII–XІІІ вв.: земельный, династический и этнический аспекты (рос.) Істор. Стаття 2010
Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою XII–XIV ст. Істор. Стаття 2018
Города Руси в военных операциях Пястов против Рюриковичей (XI – середина XIV вв.). Часть 1-2 (рос.) Істор. Стаття 2021
Даниил Галицкий и Белла IV. К реконструкции русско-венгерских отношений 30-х годов XIII в. (рос.) Істор. Стаття 2006
До питання походження руської дружини угорського короля Володислава І (1077–1095) Істор. Стаття 2019
До питання присутності русинів при дворі княгині Аґафії Святославівни (між 1207/1209–1247/1248) – дружини мазовецького князя Конрада Істор. Стаття 2018
До питання про східнословянське походження Петра Петуні Істор. Стаття 2011
Доброслав Суддич: спроба біографічного нарису Істор. Стаття 2010
Докладно про угорський слід у версії походження назви міста Коломиї Істор. Стаття 2005
Ендре II - Данило Романович Волинський: стиль взаємовідносин (серпень 1205 - вересень 1213 рр.): джерела, історіографія, коротка постановка проблеми Істор. Стаття 2007
Естергомський архиєпископ в системі русько-угорських відносин кінця XII – першої третини XIII століть Істор. Стаття 2010
Єпископ Кракова Procopius de Russia (1292/93–1295 рр.). Умовна етнічність та генеалогічна належність Істор. Стаття 2018
Животворящий Хрест Господа нашого Ісуса Христа в історії середньовічного Галича (на маргінесі студій Ельжбети Домбровської та Олександра Майорова) Істор. Стаття
Католицькі єпископи з династії Рюриковичів у XII–XIV століттях Істор. Стаття
Княгиня Ґрифіна Ростиславівна, її польський шлюб та ймовірне руське оточення двору Істор. Стаття 2017
Князь і король Данило Романович у житті міста Галича ХІІІ сторіччя Істор. Стаття 2017
Король Ендре ІІ – князі Ігоревичі галицькі (чернігівські): проблеми взаємовідносин (1208–1209 рр.) Істор. Стаття 2009
Коронація Данила Романовича в зовнішній політиці й дипломатії Інокентія IV: короткий нарис історіографії Істор. Стаття 2010
Коронація Данила Романовича в зовнішній політиці Угорського королівства Істор. Стаття 2004
Матеріали північнословацьких архівів до історії русько-угорських відносин кінця XIII - XIV ст. Істор. Стаття 2007
Міжнародний науковий проект «Colloquia Russica» (2010–2014 рр.) Істор. Стаття 2014
Мовою джерел? Термінологічні аспекти історіографічного державонай¬менування на прикладі Галицької землі Х–XIV ст. Істор. Стаття 2018
Невідомі сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214-1232 рр.) Істор. Стаття 2009
Неизвестные страницы биографии галицкого боярина Володислава Кормильчича (1214-1232 г.) (рос.) Істор. Стаття 2010
Нове дослідження зовнішньої політики правителів Галицької та Волинської земель 1198(1199)-1264 років Істор. Рецензія 2011
О вопросе идентификации «прозванных Русскими» в королевстве Венгрия XIV в. Magister Nicolaus «dictus» Orrus de genere Pech (рос.) Істор. Стаття 2013
Облога Галича 1387 р.: нарис зарубіжної історіографії Істор. Стаття 2019
Образ мадярів-кочівників у польському історіописанні XI–XV століть Істор. Стаття 2019
Обстоятельства казни в 1210 г. Игоревичей Черниговских: актуальные вопросы реконструкции русско-венгерских отношений начала XIII в. (рос.) Істор. Стаття 2007
Особливості русько-угорських відносин у період об'єднання Галицького і Волинського князівств (1199 – 1205 рр.) Істор. Стаття 2005
Походы Лайоша Анжуйского против Литвы в польской историографии XIX – начала XXІ вв. (рос.) Істор. Стаття 2007
Про похід палатина Віллерма in Ruteniam у квітні 1340 р. Істор. Стаття 2010
Проблема васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля Людовика I Істор. Стаття 2012
Проблема васальної(?) підлеглості князів Ігоревичів чернігівських від угорського короля Ендре ІІ: джерела, історіографія, постановка проблеми Істор. Стаття 2008
Проблема кількості візитів Данила Романовича in Tartaria: джерелознавчий аналіз угорського диплому від 22 квітня 1244 р. Істор. Стаття 2008
Проблема легитимизации власти венгерского короля Эндре II в Галицкой земле (1205-1206 гг.) (рос.) Істор. Стаття 2007
Проблеми інституалізації королівства Русі ХІІІ–XV століть: до постановки проблеми Істор. Стаття 2019
Проблеми та перспективи вивчення середньовічних міграційних рухів (на прикладі руських переселенців у королівстві Угорському ХІ–XIV ст.) Істор. Стаття 2012
Просопографічні студії битви під Ярославом 17 серпня 1245 року Істор. Стаття 2017
Рец.: Русский след в борьбе за австрийское герцогство в 1246–1278 гг. (рос.) Істор. Рецензія 2013
Рецензія на: Font Márta. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. – 2005. – 330 Істор. Рецензія 2009
Рецензія на: Font Márta. Koloman the Learned, king of Hungary. – Szeged, 2001. – 110 Істор. Рецензія 2008
Рецензія на: Фонт Марта, Шошголмі Ендре. Держава, влада, ідеологія. Наукові дослідження про особливості російської/руської історії Істор. Рецензія 2009
Русские йобагионы на службе венгерских Арпадов и Анжу в XIII – XIV вв. (рос.) Істор. Стаття 2012
Русско-венгерские отношения в период правления хана Узбека (1313–1342 гг.) (рос.) Істор. Стаття 2013
Русско-венгерские отношения периода хана Узбека (1313–1342) (рос.) Істор. Стаття 2013
Русско-венгерские отношения эпохи Даниила Галицкого: обзор венгерской историографии (рос.) Істор. Стаття 2005
Русь «після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького Істор. Праця 2016
Руський рід Домініка з угорського комітату Ліптов (XІІІ–XIV ст.) Істор. Стаття 2011
Руські «сини йобагіонів» в Угорському королівстві ХІІІ століття Істор. Стаття 2012
Руські переселенці в Угорщині XІІ–XIV ст.: обов'язки та соціальне становище Істор. Стаття 2012
Русько-угорські відносини XIV ст. в рецепції Георга Феєра (1766-1851 рр.) Істор. Стаття 2007
Русько-угорські відносини за Данила Галицького в оцінці угорської історіографії ХІХ – початку ХХ ст. Наук. Стаття
Русько-угорські відносини ІХ–ХІІІ ст. на сторінках письмових джерел Західної Європи та Сходу Істор. Стаття 2001
Русько-угорські відносини періоду Данила Романовича в оцінці угорської історіографії другої половини XX – початку XXI ст. Істор. Стаття 2007
Середньовічна Литва та литовці очима угорського актового документу XIV ст. Істор. Стаття 2015
Угорські військові кампанії у Галичину на початку XIII ст.: основні цілі та характер перебігу Істор. Стаття 2006
Переклади:
Лірика (збірка) (авт. Максим Богданович) Худ. Поезія