Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 462
«…И НА ТОМ ЦЪЕЛОВАША КРЕСТЪ». Етика і культура міжкнязівських взаємин на Русі у вимірі інституту хрестоцілування (Ричка Володимир)
«…И просвѣти ю крещеньем святым» (Християнізація Київської Русі) (Ричка Володимир)
«…И царское величество въ Умань воеводу пошлетъ» (До питання запровадження московських гарнізонів на Правобережній Україні) (Іваненко Анатолій)
«...Історію угро-русів, якщо брати до уваги вимоги сучасної історіографії, досі не написано...» (Мазурок Олег)
«...Найбільш учений і найбільш компетентний в етнографічних справах священик-русин у цілій Угорщині» (Мазурок Олег)
«...нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо…»: До 70-річчя масової депортації населення Західної України під кодовою назвою «Захід» (Бажан Олег)
«...Нам згідно звичаю давнього нашого, того гетьмана обрати, кого все військо любить». Елекційні змагання на Лівобережній Україні початку 60-х рр. XVII ст. (Горобець Віктор Миколайович)
«…Прийшов Святослав у пороги…» (Шаповалов Георгій)
«…Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников…». Красные партизаны Украины, 1941-1944: малоизученные страницы истории (рос.) (Гогун Олександр)
«…Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников…». Красные партизаны Украины, 1941-1944: малоизученные страницы истории (рос.) (Кентій Анатолій)
«…Як роса на сонці» (Щеглюк Василь)
«22 июня, ровно в четыре часа…» (Дещо з історії Києва того дня) (Малаков Дмитро)
«Aby miłość zobopolna krzewiwa się...» (Рец. на: 350-lecie Unii Hadziackiej (1658 – 2008) / Pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla, M. Nagielskiego. – Warszawa, 2008. – 719 s.; Гадяцька унія 1658 року / редкол.: П. Сохань та ін. – К., 2008. – 342 с. (Івангородський Костянтин)
«Dobosh case»: The biggest failure of ZCh OUN security services in resistance to KGB apparatus (англ.) (Антонюк Ярослав)
«Gazeta Naddniestrzańska» як історичне джерело (Тельвак Вікторія)
«Hafiziana» А. Кримського (Маленька Тетяна)
«Herr Hagemeier, Herr Hagemeier! Man hält mich hier fest!»: арешт 11 липня 1937 р. співробітниці Генерального консульства Німеччини у Києві Ерни Герндт (Рубльов Олександр)
«Ioan Rusul» або «Ἰβάνης ὁ Ρὼς»: з історії політичної діяльності руського вельможі в Угорському королівстві та Болгарському царстві наприкінці ХІІІ – першій половині XIV ст. (Волощук Мирослав)
«Kozak, Tatar, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki»… Співпраця Запорожжя і Криму у повстаннях 20-30 х років XVII ст. в Україні (Ковалець Тарас)
«Lycaeum Trilingue»: концепція тримовної школи у Європі в XVI ст. (Ісаєвич Ярослав)
«Mercurius Politicus» про осінню кампанію Богдана Хмельницького 1655 року та її наслідки (Федорук Ярослав)
«Nobless Oblige», або як регулювались дворянські вибори на Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) (Маркевич Оксана)
«Osteuropa». - 2004. - Heft 12: Vernichtung durch Hunger: Der Holodomor in der Ukraine und der UdSSR (нім.) (Збірник статей)
«Pacta et Constitutiones …» між традиційним та модерним конституціоналізмом (Кононенко Василь)
«Posłał mi książę de Rieux kartelusz, abym się z nim bił…»: поєдинки князя Богуслава Радзивілла (1620-1669 рр.) та дуельна традиція в ранньомодерній Європі (Гуцул Володимир)
«Postanowienie na akademię ostrozską» (Мицик Юрій)
«Privilegium maius» Рудольфа IV Габсбурга (Товтин Яна)
«Prognosticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст (Якубович Михайло)
«Przezacna matrona» Anna Alojza Chodkiewiczowa, córka Anny ze Sztemberku Ostrogskiej, protektorka jezuitów (пол.) (Кемпа Томаш)
«Relacja z obozu w Kryłowie». Przyczynek do powstania kozackiego 1638 roku (пол.) (Ковалець Тарас)
«Relacyja Kamieńca wziętego…» Станіслава Маковєцького як джерело до історії облоги Кам’янця-Подільського в 1672 році (Борек Пйотр)
«Robotnik w fabrykach tytoniu» як джерело до вивчення соціально-економічного становища працівників тютюнових фабрик Галичини (Тимець Ігор)
«Teraturgema» Афанасія Кальнофойського як джерело з генеалогії князівських родин (Войтович Леонтій)
«Topographia civitatis Leopolitanae» Іоганна Алембека початку XVII ст. як джерело з історії Львова: коґнітивна рамка, наративні стратегії (Осіпян Олександр)
«Viribus unitis». Інституціоналізація політичної системи Австро-Угорщини: вимушені ініціативи й напівдекларації (Монолатій Іван)
«Wojna Domowa» польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам'ятка історичної думки (Тарасенко Інна)
«А було тих порожніх городищ… велика сила»: стародавні оборонні укріплення України та козацька польова фортифікація у повстаннях 20–30-х рр. XVII ст. (Ковалець Тарас)
«А ти, Марку, грай...»: роздуми над листами видатних українців (Демченко Тамара)
«Аби очистити Вкраїну так, як і раніше було»: універсали, маніфести та ордери як продукт і контрагенти гайдамаччини (Мільчев Володимир)
«Абыхмо дεръжали ихъ пωдлѢ права ихъ зεмъли» (Населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV-XVI ст.) (Ващук Дмитро)
«Адельфотес», граматика видана у Львові в р. 1591 (Студинський Кирило)
«Академічна повсякденність» викладачів та учнів православних колегіумів України XVIII ст. (Посохова Людмила)
«Активный противник соввласти…»: до історії висилки одеських учених із УСРР у 1922 р. (Левченко Валерій)
«Альбом краєвидів Волині» Генрика Пейера як джерело архітектурної історіографії (Ричков Петро)
«Амбойнська різанина» – Епізод з історії боротьби англійської Ост-Індської компанії за монопольне опанування східних ринків у XVII ст. (Савенкова Інна)
«Анатра»: Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 рр. (Харук Андрій)
«Анатра»: Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 рр. (Кондратьєв вячеслав)
«Анатра»: Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 рр. (Хайрулін Марат)
«Анти»-«руси»-«українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. (Моця Олександр)
«Апокрисис» Христофора Філалета у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII cт. (Сребнюк Валентина)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 462