Віктор Миколайович Горобець
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Віктор Миколайович Горобець

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«...Нам згідно звичаю давнього нашого, того гетьмана обрати, кого все військо любить». Елекційні змагання на Лівобережній Україні початку 60-х рр. XVII ст. Істор. Стаття 2004
«Волимо царя східного...». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава Істор. Праця 2007
«Всякіе полковые уряды». Полкова старшина Гетьманату як владний інститут і соціальна група Істор. Стаття 2017
«За его бытность при дворе нашем верную службу». Служба при царському дворі як перепустка на сотництво в Гетьманаті Істор. Стаття 2020
«Образа гонору царя і гетьмана» чи боротьба за владу на сотенному рівні: справа новомлинського сотника Григорія Шишкевича (1708–1722–1732) Істор. Стаття 2015
«Це вікопомне склеювання знову в одне ...». Зовнішньополітичні стимули та соціополітичні аванси для впровадження Гадяцької унії 1658 р. Істор. Стаття 2009
«Чорна рада» 1663 р.: подія та її соціополітичний контекст Істор. Стаття 2013
«Чорна рада» 1663 року. Передумови, результати, наслідки Істор. Праця 2013
Без назви (Майже відповідь на майже рецензію Тетяни Яковлевої) Істор. Рецензія 2003
Білорусь козацька: Полковник Іван Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь (1655–1659) Істор. Праця 1998
Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVII - першої чверті ХVІІІ ст. Істор. Праця 1995
Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України Істор. Праця 2009
Гадяцька угода 1658 року в контексті міжнародних реалій: pro et contra Істор. Стаття
Гадяцький договір 1658 р. – чому угода так і не стала унією? (Про перспективи та проблеми реалізації проекту у 360-ліття його укладення) Істор. Стаття 2018
Дипломатія на «межі світу»: міжнародні відносини та зовнішня політика Української держави (XVII ст. – 1750-ті рр.) Навч. Посібник 2016
Дипломатія Українського Гетьманату в міжнародних політичних комбінаціях раннього нового час Істор. Праця 2022
Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. Істор. Документ 1993
До історії участі українських козаків у військових подіях початкового етапу Північної війни (1700 - 1702 рр.) Істор. Стаття 2011
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654-1665 Істор. Праця 2001
Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. XVII ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесі Істор. Стаття 2005
Іван Нечай та українсько-російські суперечки за Білорусь (1654-1659 рр.) Істор. Стаття 1998
Інститут генеральних старшин Війська Запорозького як соціальна корпорація: персональний склад та стратегія службового зростання Істор. Стаття 2007
Інституційна модель та політичний режим України-Гетьманщини Істор. Стаття 2000
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Історія української «Руїни» очима російського історика: рецензія на монографію Яковлева Т. «Гетьманщина в другій половині 50-х років 17 ст. Причини і початок Руїни» Істор. Стаття 1999
Кам'янська Січ (1709–1711, 1730–1734 рр.) Істор. Стаття 1998
Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648–1783 років Істор. Праця 2016
Конфлікт і влада в ранньомодерній Україні. Сотник новгород-сіверський проти гетьмана Війська Запорозького, 1715–1722 Істор. Праця 2016
Конфліктне повсякдення місцевої влади Гетьманату середини XVIII ст.: полковник миргородський versus сотник цибулевський Істор. Праця 2012
Малі соціальні та соціопрофесійні групи Гетьманату: «курінчики», «стрільці», «протекціянти», «дворяни» etc. Істор. Стаття 2008
Між Кам'янцем і Озерною: українська зовнішня політика другої половини 1655 року в контексті геополітичних перегрупувань у Центрально-Східній Європі Істор. Стаття 2000
Московська політика Богдана Хмельницького: дипломатична риторика та політична практика Істор. Стаття 1995
Московський договір гетьмана І. Брюховецького 1665 р. Істор. Стаття 2003
Наскільки новою є «нова соціальна історія» в українському прочитанні? Істор. Стаття 2005
Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба Істор. Нарис 2004
Немає пророка у своїй Вітчизні. А в чужій? (Історія української Руїни в інтерпретації російської дослідниці) Істор. Рецензія 1999
Павло Полуботок Істор. Праця 2009
Переяславсько-Московський договір 1654 р.: результати і наслідки (з історії українсько-російських відносин доби Богдана Хмельницького) Істор. Стаття 1995
Платон мені друг. І це – найдорожче? Істор. Рецензія 2001
Політична реформа на Україні в першій чверті XVIII ст. Істор. Стаття 1991
Полковник Війська Запорозького та його влада Істор. Стаття 2014
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 2 Істор. Праця 2004
Право вільної елекції полковника Війська Запорозького: козацькі традиції у випробуванні імперськими новаціями Істор. Стаття 2015
Прибуткове суддівське ремесло: «вина панська» і «вина врядова» у судочинстві Гетьманату Істор. Стаття 2007
Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І Істор. Праця 1998
Реставрація гетьманської форми правління (1727 р.): причини та результати. (До питання про інкорпорацію Гетьманщини) Істор. Стаття 1993
Русь «після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького Істор. Праця 2016
Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції Істор. Праця 2017
Сила та безсилля гетьманської влади в після-полтавську добу: гетьман Скоропадський vs сотник Лісовський, 1715–1722 Істор. Стаття 2014
Служба при дворі, «вірність монархові» та покровительство царських сановників як арґументи при обранні на уряд сотника Війська Запорозького Істор. Стаття 2020
Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманаті: ралець, чинш, «вина панська», «добровільні роботизни» та інші прояви публічної поваги Істор. Стаття 2017
Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі… Істор. Стаття 2017
Союз гетьмана Хмельницького з Кримом початку 1660-х років: чому не реалізувався проект? Істор. Стаття 2011
Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар'єри провідної соціальної верстви Істор. Стаття 2012
Структура врядування та соціальне дисциплінування в південних полках Гетьманату (за матеріалами ревізій Полтавського полку 1719, 1721 і 1732 рр.) Істор. Стаття 2008
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1. Українські проекти в Російській імперії Істор. Праця
Україна та імперія в ранньомодерну добу: чи була Козацька держава failed state? Істор. Праця 2023
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Українська зовнішня політика напередодні та в часи війни з Російською державою (1657–1659 рр.) Істор. Стаття 2004
Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. Істор. Стаття 2000
Українська політика Петра І (спроба структурно-функціонального аналізу) Істор. Стаття 1995
Українські наративи європейської соціокультурної спадщини: традиції та практики самоврядності в Гетьманаті. Аналітична записка Істор. Нарис 2024
Українсько-російські відносини та політико-правовий статус Гетьманщини (друге половина XVII — перша чверть XVIII ст.) Істор. Стаття 1996
Українсько-російські політичні відносини другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.: тенденції, характер, етапи Істор. Стаття 1997
Хочю [...] поняти б за себя московскаго народу вдову... (Жінки в політичній біографії Івана Брюховецького) Істор. Стаття 2003
Чи був Демко Многогрішний гетьманом Війська Запорозького? Істор. Стаття 2015
Чи все так просто з тими родичами? (замітки з приводу розвідки о. Юрія Мицика) Істор. Стаття 2004
Чи мала шанси весна 1661 року стати «термідором» Української революції? (етюд до соціополітичної історії другої половини XVII ст.) Істор. Стаття 2002
Юридичні засади торгівлі Війська Запорозького Низового доби Нової Січі Істор. Стаття 2010