Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 503
Абакумова Вікторія «З фонду «Канцелярії Генеральної військової артилерії, м. Глухів, Ніжинського полку» (ЦДІАК)»
Абаровський Іван «Недригайлівщина: у дзеркалі історії»
Абаровський Іван «П. І. Калнишевський у пам'яті земляків»
Абашидзе Теймураз «Киевская стратегическая оборонительная операция 7 июля – 26 сентября 1941 года: Часть 1. Трагедия под Уманью (рос.)»
Абашидзе Теймураз «Киевская стратегическая оборонительная операция 7 июля – 26 сентября 1941 года: Часть 2. Окружение Юго-Западного фронта (рос.)»
Абашина Наталія «В.П. Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом»
Абашина Наталія «Вивчення етногенезу слов'ян в працях В.П. Петрова»
Абашина Наталія «Історія цивілізації. Україна. Том 1: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н.е. – ІХ ст.)»
Абашина Наталія «Кераміка пізньозарубинецького поселення Обухів III»
Абашина Наталія «Нові пам'ятки I тисячоліття н.е. в Київському Подніпров'ї»
Абашина Наталія «Ранньослов'янське поселення Обухів VII на Стугні»
Аббот Пітер «Українські армії 1914-55»
Абдрахманова Міра «Націєтворчі та культуротворчі чинники української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття в контексті модерного історико-філософського дискурсу»
Абдула Людмила «Українське козацтво як явище історії та культури: науково-допоміжний бібліографічний покажчик»
Абдуллаєва Маріанна «Грецькі громади Криму у 1917–1938 рр. (Етноконфесійний аспект)»
Абдуллаєва Маріанна «Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці XVIII – на початку XX ст.»
Абдуллін Олександр «Відблиск»
Абдуллін Олександр «Заграва»
Абікулова Марина «Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890-1963 рр.)»
Абікулова Марина «Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею»
Абікулова Марина «Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам'ятки»
Аблаєва Ульвіє «Традиційні головні убори кримських татар XVII — початку XXI століть»
Абраменко Леонід «Київ: жертви репресій. Том 1»
Абраменко Леонід «Київ: жертви репресій. Том 2»
Абраменко П. «Розкопи могили у с. Лихолітах, Іркліївського р. на Шевченківщині р. 1928»
Абрамов Іван «З історії та культури селища Вороніж»
Абрамов Іван «Літописний Вороніж на Чернігівщині»
Абрамович Дмитро «Києво-Печерський Патерик»
Абрамович Дмитро «Літописні джерела Четьїх-Міней Дмитра Ростовського»
Абрамович Павло «Ще про Гейнча (Гінча) (Бібліо- та біографічні нотатки»
Абрамюк Інна «Особливості архітектури однородинного житла Луцька поч. XX ст.»
Абросимова Світлана «Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії»
Абросимова Світлана «Археографія як підмурок сучасної історичної науки в Україні»
Абросимова Світлана «Біднов В.О.»
Абросимова Світлана «Дмитро Яворницький та його родовід»
Абросимова Світлана «Дослідник ранньої історії Русі»
Абросимова Світлана «Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: Каталог музейної колекції»
Абросимова Світлана «З історії видання монографії Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»»
Абросимова Світлана «Катеринославська «Просвіта» у культурно-громадському житті Наддніпрянщини (за матеріалами епістолярної спадщини академіка Дмитра Яворницького)»
Абросимова Світлана «Козацька генеалогія в творчій спадщині Д.І. Яворницького (Джерелознавчий аспект)»
Абросимова Світлана «Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею»
Абросимова Світлана «Листи М. Грушевського до Д. Яворницького»
Абросимова Світлана «Магістерські іспити Д.І. Яворницького і Варшавський університет»
Абросимова Світлана «Нащадки кошового отамана Йосипа Гладкого»
Авдасьов Валерій «Екологічні засади економічного розвитку Хрестовоздвиженського Трудового Братства. Його спадщина і сучасність»
Авдєєва Олена «Етнічна структура населення Північного Приазов'я наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року)»
Авдєєва Олена «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)»
Авдєєнко Віктор «Проект «Україна». Київський патерик. 17 непростих питань української історії»
Аверіна-Лугова Діана «Мiсто та «вiльне кохання»: Сiмферополь наприкiнцi ХIХ – на початку ХХ ст.»
Авраменко А.М. «Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2»
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 503