Костянтин Івангородський
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Костянтин Івангородський

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«...A obrony z nich zadney niemasz» (Жовніри як чинник українсько-польських етносоціальних конфліктів першої половини XVII ст.) Істор. Стаття 2011
«Aby miłość zobopolna krzewiwa się...» (Рец. на: 350-lecie Unii Hadziackiej (1658 – 2008) / Pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla, M. Nagielskiego. – Warszawa, 2008. – 719 s.; Гадяцька унія 1658 року / редкол.: П. Сохань та ін. – К., 2008. – 342 с. Істор. Рецензія 2009
«Етносоціальні химери» Великого Кордону (Аналіз проблеми в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства) Істор. Стаття 2011
Methodological aspects of the reconstruction of the East-Slavs Ethnic History in the modern Ukrainian historiography (англ.) Істор. Стаття 2018
Археологія та етнос: методологічні аспекти реконструкції слов'янського етногенезу Істор. Стаття 2020
Балтська проблематика в концепції східнослов'янського етногенезу Валентина Сєдова Істор. Стаття 2017
Білоруська історіографія сьогодні: між неорадянськими та національними практиками Істор. Праця 2015
Бурхливі та трагічні тридцяті [Історія Черкаського національного університету] Істор. Стаття 2021
Військово-політичне співробітництво України-Гетьманщини та Кримського ханства в другій половині XVII – на початку XVIII ст. Істор. Стаття 2009
Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV – XVII ст. Істор. Стаття 2011
Джерелознавчі аспекти реконструкції етнічної історії східних слов'ян у сучасній білоруській історіографії Наук. Стаття 2019
Джерелознавчі аспекти реконструкції етнічної історії східних слов'ян у сучасній українській історіографії Істор. Стаття 2018
Джерельна база дослідження етнічної історії східних слов’ян: досвід сучасної білоруської історіографії Істор. Стаття 2019
Динаміка мирних міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства в XVI – XVII ст. Істор. Стаття 2006
Етнічна історія східних слов'ян домонгольської доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях Істор. Дисертація 2019
Етнічна історія східних слов'ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси) Істор. Праця 2018
Етнічні інтерпретації «слов'янських» археологічних культур у сучасній білоруській історіографії Істор. Стаття 2017
Етнічні трансформації східнослов'янських спільнот у межах ВКЛ: сучасна білоруська історіографія Істор. Стаття 2019
Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII – XV ст.) Істор. Стаття 2014
Етногенез українців і білорусів у сучасній історіографії Істор. Стаття 2016
Етнодемографічні процеси на Великому Кордоні в контексті взаємин української та кримськотатарської спільнот (XVI – XVII ст.) Істор. Стаття 2006
Етнополітичний феномен ногайців у контексті українсько-татарських відносин XVI – XVII ст. Істор. Стаття 2011
Етнополітичні та теоретичні аспекти реконструкції етногенезу східних слов'ян у сучасній білоруській історіографії Істор. Стаття 2013
Етносоціальна основа становлення Кримського ханства Істор. Стаття 2014
Етносоціальне значення Православної Церкви в південних староствах Київського воєводства (XVI – перша половина XVII ст.) Істор. Стаття 2013
Етносоціальний вимір українського козацтва (Нариси з історії Південної Київщини кінця XV – середини XVII ст.) Істор. Праця 2012
Запорозька Січ в етносоціальних процесах другої половини XVI – першої половини XVII ст. Істор. Стаття 2004
Землеробство в економіці Кримського ханства (XV – XVII ст.): історична інтерпретація проблеми Істор. Стаття 2006
Землеробська культура Кримського ханства в XV – XVII ст. Істор. Стаття 2012
Ісламський Крим і православна українська народність: міжспільнотні взаємини в контексті етносоціальних трансформацій XV – XVII ст. Істор. Стаття 2005
Історіографія етнічної історії східних слов'ян: сучасні методологічні виклики російській гуманітаристиці Істор. Стаття 2021
Концептуальне переосмислення етнічної історії східних слов’ян у пострадянських історіографіях Істор. Стаття 2014
Концепція етногенезу східних слов'ян Едуарда Загарульского Істор. Стаття 2014
Критика «етнологічної концепції» Лева Гумільова у сучасній російській історіографії Істор. Стаття 2015
Люблінська унія у східнослов'янській історіографії другої половини XIX – початку XX ст. Істор. Стаття 2019
Методологічні підходи до етногенезу спільнот східних слов'ян у сучасній білоруській історіографії Істор. Стаття 2017
Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов'ян Істор. Стаття 2015
Неоєвразійство як речник імперії в очах етноісторіографії Істор. Стаття 2015
Політика пам'яті сучасної України у сприйнятті «постмайданної» російської гуманітаристики: засоби та стилістика Істор. Стаття 2021
Проблема локалізації прабатьківщини слов'ян у сучасній білоруській історіографії Істор. Стаття 2017
Проблема ясиру в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства (XV – XVII ст.) Істор. Стаття 2006
Радянський історіографічний міф про Люблінську унію як «загарбання України» Польщею Істор. Стаття 2012
Рецензія на: Kaczmarczyk J. Rzeczpospolita Trojga Narodów: Mit czy rzeczywistość (Ugoda Hadziacka – teoria i praktyka). – Kraków: Księgarnia akademicka, 2007. – 182 s. Істор. Рецензія 2008
Селянство Полудневої Київщини в XVI – середині XVII ст. (Студії з етносоціальної історії) Істор. Праця 2006
Сутність етносу як самостійного явища: стан проблеми на сучасному етапі Істор. Стаття 2005
Сучасна білоруська історіографія проблеми впливу балтів на етногенез слов'ян (до середини І тис. н. е.) Істор. Стаття 2017
Сучасна білоруська національна історіографія у сприйнятті істориків з Білорусі Істор. Стаття 2015
Теоретична інтерпретація етнічності Істор. Стаття 2007
Теоретична інтерпретація і типологізація етносоціальних організмів Істор. Стаття 2009
Українська національна історіографія 1990-х рр. у сприйнятті сучасних українських істориків Істор. Стаття 2016
Черкащина: історія краю та його людності. Розділ 6. У добу Речі Посполитої (середина XVІ – середина XVІІ ст.) Істор. Праця 2017
Черкащина: історія краю та його людності. Розділ 7. Черкащина та становлення Української держави в роки Національно-визвольної війни (1648–1657) Істор. Праця 2017
Этническая история восточных славян догосударственного периода в современной белорусской историографии Істор. Стаття 2013
Этническая история восточных славян домонгольского периода в современных украинских исследованиях (рос.) Істор. Стаття 2012