Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 463
«Апологія» Бернарда Претвича як джерело до історії українського козацтва середини ХVІ ст. (Ярмошик Іван)
«Апологія» Михайла Малиновського: до історії кризи у греко-католицькій церкві 1882 року і характеристики поглядів «святоюрців» (Химка Іван-Павло)
«Арештувати як українського есера...» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) (Левченко Валерій)
«Арештувати як українського есера...» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) (Петровський Едуард)
«Армія терпить понадто від тисячних ран…». До питання про чисельність Української галицької армії на Великій Україні в 1919 р. (Ковальчук Михайло)
«Баварський географ»: проблеми локалізації слов'янських племен (Войтович Леонтій)
«Баварський географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. (Войтович Леонтій)
«Баварський Географ»: Спроба локалізації слов'янських князівств в ІХ столітті (Войтович Леонтій)
«Бажаю ще раз послужити моїй Батьківщині...» (Генерал Андрій Шкуро і Організація українських націоналістів) (Кучерук Олександр)
«Батиєва» дорога у XII-XIV ст.: історико-географічний коментар (Терський Cвятослав)
«Батьківщина слонів», або Варіації на тему формування української національної археографії (Журба Олег)
«Батько народів» очима часу (Медуниця Михайло)
«Безмежно відданий наркому Успенському» (Олександр Нілович Троїцький) (Бажан Олег)
«Безмежно відданий наркому Успенському» (Олександр Нілович Троїцький) (Золотарьов Вадим)
«Беріївська відлига» в Закарпатті (Капітан Лариса)
«Беріївська відлига» в УРСР (кінець 1938–1939 рр.): політичні аспекти (Васильєв Валерій Юрійович)
«Бийте у дзвони…»: настрої та поведінка селянства Поділля наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. у документах ДПУ УСРР (Рубан Володимир)
«Битва за Балтику» і зміни в торговій політиці Ганзи в XV—XVI ст. (Подаляк Наталія)
«Битва за культуру» в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959–1984 рр. (Жук Сєрґєй)
«Битва за Україну» (1943–1944 рр.): історіографічна візія на тлі подій (Сімперович Володимир)
«Бійтесь Дракона!»: Катакомбна церква на Вінниччині у XX столітті (Логінов Олександр)
«Білий кентавр українського козацтва»: до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського (Пиріг Руслан)
«Білі плями» історії козацької старшини Гетьманщини (Кривошея Володимир)
«Білі» хорвати чи «карпатські» хорвати? Продовження дискусії (Войтович Леонтій)
«Більшовицький експеримент» як об'єкт вивчення Оперативним штабом рейсхсляйтера Розенберга східних територій у період Другої світової війни (Кашеварова Наталія)
«Боротьба за Крим» - Бахчисарайські дипломатичні комбінації Москви, Варшави та Чигирина напередодні та з початком російсько-польської війни 1654–1667 рр. (Газін Володимир)
«Боротьба за правду про великий голод» (Заходи української громади США і Канади з визнання Голодомору 1932–1933 років в УСРР) (Ковальчук Олена)
«Був невміру совісним і невтомним» (сходинами життєпису Іллі Кокорудза) (Качкан Володимир)
«Бунт» посесійних робочих на Глушківській сукняній мануфактурі наприкінці XVIII віку (Матвієвський Павло)
«Бюлетень Української Вільної Академії Наук» за 1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в діаспорі (Атаманенко Алла)
«В ім'я Ісуса»: перський проект християнської коаліції проти турків із початку XVII ст. (Пилипенко Володимир)
«В кузнице Сталина»: шведские колонисты Украины в тоталитарных экспериментах XX века (рос.) (Котлярчук Андрій)
«В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля». Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису (Вілкул Тетяна)
«В моей жизни встреча с Вами составляет огромную важную полосу...» (з епістолярію Агатангела Кримського — Володимира Вернадського) (Василюк Оксана)
«В обороні честі дому шляхетського»: справа про страту слуг князем Самуелем Каролем Корецьким на Волині 1645 р. (Старченко Наталя)
«Важно, щоб безумством тремтіла ваша душа…» (З епістолярної спадщини М.Є. Слабченка) (Юркова Оксана)
«Вдячність» за відданість (Козак Євген)
«Велика Вітчизняна війна» (Пігідо Федір)
«Велика, Мала і Біла Русь» (вид. 1917) (Грушевський Михайло)
«Велике шевоше» 1355 року Чорного Принца: гасконський аспект (Озимчук Олег)
«Великий кордон» Ф. Дж. Тернера та Запоріжжя (Пилипенко Володимир)
«Великий план перетворення природи» (1948 – 1965 рр.): український вимір (Чепурда Ганна)
«Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі (Подкур Роман)
«Великий терор» 1937–1938 рр. на Хмельниччині (Місінкевич Леонід)
«Великий терор» на Полтавщині (Бажан Олег)
«Великий терор» на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви (Бажан Олег)
«Великий терор» на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви (Золотарьов Вадим)
«Великий терор» очима «шістдесятників» (Ведмідь Людмила)
«Венец Димитрию». Ростовська драма 1704 р. (Рєзанов Володимир)
«Вервольф»: що ми знаємо про це? (Бранько Ярослав)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 463