Іван Монолатій
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Іван Монолатій

Український історик, етнополітолог; кандидат історичних наук, доктор політичних наук.
нар. 20.12.1976
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Viribus unitis». Інституціоналізація політичної системи Австро-Угорщини: вимушені ініціативи й напівдекларації Істор. Стаття 2009
«Все стало нашим»: міжетнічні взаємини в Коломиї за першої радянської окупації (1939–1941 рр.) Істор. Стаття
«Прощання з віденством»: кінець Дунайської монархії і проголошення ЗУНР Істор. Стаття 2009
«Український джентельмен західньо-европейського покрою і жидівської національности»: штрихи до етнополітичного портрета видавця Якова Оренштайна Істор. Стаття 2013
Institutionalization and interactions of ethnic political actors in Austria-Hungary (by the example of Galicia and Bukovina) (англ.) Істор. Стаття
Австрійська колонізаторська політика в Галичині (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) Істор. Стаття
Австро-Німецька колонізація Галичини кінця XVIII – другої половини ХІХ століть: напрямки, тенденції, підсумки Істор. Стаття
Вагомий внесок в історіографію історії України нової доби Істор. Рецензія 2003
Видавець Яків Оренштайн і проблема міжнаціональних відносин у Галичині Істор. Стаття 2003
Галицькі німці в роки великої війни (1914-1918 рр): етнонаціональний та етноконфесійні виміри Істор. Стаття
Галичина та галицькі українці у «Спогадах» Павла Скоропадського: ідейні орієнтації та національні пріоритети Істор. Стаття 2005
Громадянське рівноправ'я в обмін на етнічне самозречення: інтеґрація євреїв Галичини в Габсбурзьку державу Істор. Стаття 2014
Джерела до вивчення інституціоналізації та взаємодії етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині Істор. Стаття 2011
Етнонаціональні спільноти Галичини (1867–1914 рр.): теоретико-методологічні засади історико-етнологічного дослідження Істор. Стаття
Єврейський дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери (кінець XIX – початок XX ст.) Істор. Стаття 2012
З історії українського театру на Покутті в 1918-1919 рр. Істор. Стаття
Західноукраїнське місто як епіцентр протистояння «іншостей» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2010
Зв’язки німецького населення Галичини з національно-культурними організаціями Веймарської республіки (1918–1921 рр.) Істор. Стаття
Історичні гуртки в Коломийській українській гімназії Істор. Стаття
Історичні міфи етнічних акторів: місце й роль на регіональній шахівниці Галичини Істор. Стаття 2014
Кореспонденція Якова Оренштайна 1920–1930-x років до інституцій Другої Речі Посполитої та Німецького Райху як джерело до біографії видавця Істор. Стаття 2015
Національні вимоги як дзеркало поступок імперської партії. Випадок українців у революційній Росії Істор. Рецензія 2012
Німці Галичини у міжвоєнний період: джерела та історіографія Істор. Стаття 2002
Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в Модерну добу Наук. Праця 2007
Політичні актори українців підавстрійських Галичини й Буковини: формалізація політичної участі Істор. Стаття
Претензії до «чужих» як фактор врегулювання інтересів етнонацій західноукраїнських земель у транзитивний період Істор. Стаття
Разом, але майже окремо: взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Наук. Праця 2010
Суб’єкти партійно-політичного представництва євреїв західноукраїнських земель у транзитивний період Істор. Стаття
У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів Істор. Праця 2016
Українські легіонери. Формування та бойовий шлях Українських Січових Стрільців 1914-1918 Істор. Праця 2008
Українські січові стрільці - лицарі рідного краю Істор. Праця
Українсько-єврейський етносоціальний конфлікт у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) Істор. Стаття 2011
Українсько-німецькі відносини в Галичині міжвоєнного періоду: джерела та історіографія Істор. Стаття
Українсько-польський антагонізм у земельному питанні в Галичині як етносоціальний конфлікт Істор. Стаття 2013