Олександр Моця
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Моця

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Анти»-«руси»-«українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. Істор. Праця 2012
«Русь», «Мала Русь», «Україна» в післямонгольські та козацькі часи Істор. Праця 2009
«Слово о полку Ігоревім» і світогляд русів у ХІІ ст. Істор. Стаття 2003
«Українська тема» в працях Володимира Антоновича Наук. Стаття 2011
Археологічна розвідка по «Шляху Мономаха» Наук. Стаття 2009
Битва на Синіх водах і її місце в середньовічній історі Європи Істор. Стаття 2014
Давньоруська народність Істор. Стаття 1990
До вивчення джерельної бази «Повісті временних літ» Істор. Стаття 2010
Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України Істор. Стаття 2010
Етнічні процеси на Русі в часи ранньофеодальної монархії Істор. Стаття 2001
Жовнинський могильник XI—XIII ст. Істор. Стаття 1986
З «міфів народів світу»: про час появи східнослов'янських націй Істор. Стаття 2002
Замки Київської Русі як соціальний тип поселень Істор. Стаття 2000
Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І. Мазепи Істор. Стаття 2012
Исследования летописного Юрьева на Роси и его окрестностей (рос.) Істор. Стаття 1985
Історично-географічна ситуація на українських землях у ХVІІ ст. з погляду Самійла Величка Істор. Стаття 2008
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Київська Русь: держава, культура, народність Істор. Стаття 2004
Культура «мовчазної більшості» епохи Київської Русі Істор. Стаття 2003
Мандрівка угрів за Карпати: інформація писемних джерел та археологічні реалії Наук. Стаття 2011
Монети з давньоруських поховань Середнього Подніпров’я Істор. Стаття 1984
Населення Південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. (за матеріалами некрополів) Істор. Праця 1993
Населення Поросся давньоруського часу за даними некрополів Істор. Стаття 1979
Наукові дослідження відділу і проблеми та перспективи давньоруської та середньовічної археології в Україні Наук. Стаття 2010
Новые сведения о торговом пути из Булгара в Киев (рос.) Істор. Стаття 1985
Питання етнічного складу населення давнього Києва (за матеріалами некрополів) Істор. Стаття 1979
Південні межі Галицького князівства в контексті вивчення південноруського прикордоння Істор. Стаття 2005
Поховання вікінга з Шестовиці Істор. Стаття 2007
Про відмінності давньоруської Півночі від Півдня Істор. Стаття 2004
Рецензія на книгу Наталії Юсової "Генезис концепції давньоруської народності" (рос.) Істор. Рецензія 2006
Самоідентифікація східних слов’ян у часи Русі Істор. Стаття 2015
Синьоводська битва 1362 р. в контексті майбутніх досліджень Істор. Стаття 2006
Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи Істор. Стаття 2012
Соціально-економічний аспект вивчення слов’янських культур півдня Східної Європи Істор. Стаття 1987
Список наукових праць. 1975-2010 Наук. Довідник 2010
Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень Наук. Стаття 2012
Українські козаки і західноєвропейські лицарі (порівняльна характеристика) Істор. Стаття 2004
Центральноукраїнські землі в системі економічних зв'язків Золотої Орди Істор. Стаття 2006
Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) Істор. Праця 2017
Чернігівська ділянка «Шляху Мономаха» Наук. Стаття 2013
Як Русь ставала Україною Істор. Стаття 2007