Олександр Моця
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Моця

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Анти»-«руси»-«українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V-XIX ст. Істор. Праця 2012
«Русь», «Мала Русь», «Україна» в післямонгольські та козацькі часи Істор. Праця 2009
«Слово о полку Ігоревім» і світогляд русів у ХІІ ст. Істор. Стаття 2003
«Українська тема» в працях Володимира Антоновича Наук. Стаття 2011
Археологічна розвідка по «Шляху Мономаха» Наук. Стаття 2009
Битва на Синіх водах і її місце в середньовічній історі Європи Істор. Стаття 2014
Давньоруська народність Істор. Стаття 1990
Давньоруський Чернігів Істор. Не визначено 2011
Давньоруські пам'ятки поблизу хутора Зелений Гай Сумської області Істор. Стаття 1987
До вивчення джерельної бази «Повісті временних літ» Істор. Стаття 2010
Етнічна історія давньої України Наук. Праця 2000
Етнічний склад населення південноруських земель (за матеріалами поховальних пам’яток X—XIII ст.) Істор. Стаття 1992
Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України Істор. Стаття 2010
Етнічні процеси на Русі в часи ранньофеодальної монархії Істор. Стаття 2001
Жовнинський могильник XI—XIII ст. Істор. Стаття 1986
З «міфів народів світу»: про час появи східнослов'янських націй Істор. Стаття 2002
Замки Київської Русі як соціальний тип поселень Істор. Стаття 2000
Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І. Мазепи Істор. Стаття 2012
Исследования летописного Юрьева на Роси и его окрестностей (рос.) Істор. Стаття 1985
Історично-географічна ситуація на українських землях у ХVІІ ст. з погляду Самійла Величка Істор. Стаття 2008
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Київська Русь: держава, культура, народність Істор. Стаття 2004
Культура «мовчазної більшості» епохи Київської Русі Істор. Стаття 2003
Мандрівка угрів за Карпати: інформація писемних джерел та археологічні реалії Наук. Стаття 2011
Монети з давньоруських поховань Середнього Подніпров’я Істор. Стаття 1984
Населення Південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. (за матеріалами некрополів) Істор. Праця 1993
Населення Поросся давньоруського часу за даними некрополів Істор. Стаття 1979
Наукові дослідження відділу і проблеми та перспективи давньоруської та середньовічної археології в Україні Наук. Стаття 2010
Нові дослідження шляху з Булгара в Київ (попереднє повідомлення) Істор. Стаття 1989
Новые сведения о торговом пути из Булгара в Киев (рос.) Істор. Стаття 1985
Обряд кремації у стародавнього населення території України (V тис. до н.е. — І тис. н.е.) Істор. Стаття 1989
Питання етнічного складу населення давнього Києва (за матеріалами некрополів) Істор. Стаття 1979
Південні межі Галицького князівства в контексті вивчення південноруського прикордоння Істор. Стаття 2005
Поховання вікінга з Шестовиці Істор. Стаття 2007
Поховання скандінавів на Півдні Київської Русі Істор. Стаття 1990
Про відмінності давньоруської Півночі від Півдня Істор. Стаття 2004
Рецензія на книгу Наталії Юсової "Генезис концепції давньоруської народності" (рос.) Істор. Рецензія 2006
Самоідентифікація східних слов’ян у часи Русі Істор. Стаття 2015
Синьоводська битва 1362 р. в контексті майбутніх досліджень Істор. Стаття 2006
Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи Істор. Стаття 2012
Соціально-економічний аспект вивчення слов’янських культур півдня Східної Європи Істор. Стаття 1987
Список наукових праць. 1975-2010 Наук. Довідник 2010
Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень Наук. Стаття 2012
Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців Істор. Праця 2016
Українські козаки і західноєвропейські лицарі (порівняльна характеристика) Істор. Стаття 2004
Феодалізація Чернігівської округи в X ст. (за даними поховальних пам'яток) Істор. Стаття 1988
Центральноукраїнські землі в системі економічних зв'язків Золотої Орди Істор. Стаття 2006
Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) Істор. Праця 2017
Чернігівська ділянка «Шляху Мономаха» Наук. Стаття 2013
Як Русь ставала Україною Істор. Стаття 2007