Тарас Ковалець
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Тарас Ковалець

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
"A było tych pustych horodyszcz (...) siła wielka". Dawne umocnienia obronne Ukrainy i fortyfikacja polowa Kozaków zaporoskich w czasie powstań w latach 20 i 30-tych XVII wieku (пол.) Істор. Стаття 2015
«Kozak, Tatar, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki»… Співпраця Запорожжя і Криму у повстаннях 20-30 х років XVII ст. в Україні Істор. Стаття 2016
«Litwie z Koroną spólna sprawa…». Облога запорожцями Гомеля та козацько-литовські переговори у червні 1651 року за матеріалами маловідомих документів (публікація джерел) Наук. Стаття 2021
«Relacja z obozu w Kryłowie». Przyczynek do powstania kozackiego 1638 roku (пол.) Істор. Стаття 2015
«To wojsko rozłożone tarczą obozowi...» Військо Запорозьке у Хотинській битві 1621 р. за діаріушем Яна Рудоміни-Дусяцького Наук. Стаття 2021
«А було тих порожніх городищ… велика сила»: стародавні оборонні укріплення України та козацька польова фортифікація у повстаннях 20–30-х рр. XVII ст. Істор. Стаття 2013
«Аби був вогонь, то в нього полізуть». Причинки до козацько-польських стосунків 1622 р. Наук. Стаття 2022
«Військо таке, якого ще Польща не мала». Маловідомі документи з передодня Берестецької битви 1651 р. (публікація джерел) Наук. Стаття 2022
«Вони - законні сини цієї Корони»: Запорозьке козацтво у нововіднайдених листах київського біскупа Юзефа Верещинського 90-х рр. XVI ст. (публікація джерел) Наук. Стаття 2020
«Дума Хотинська» - малознане джерело до історії великої битви 1621 р. Істор. Стаття 2013
«Дума Хотинська» – малознане джерело до історії великої битви 1621 р. Істор. Стаття 2013
«Зі славою і з пожитком нашим…». Невідомий лист Самуеля Зборовського та реєстри плат запорожцям початку 80-х рр. XVI ст. Наук. Стаття 2019
«Конституція Язловецького гетьмана з Бучача з козаками низовими запорозькими року Божого 1571». Невідома постанова першої козацької комісії Істор. Стаття 2015
«Конституція Язловецького гетьмана з Бучача із козаками низовими запорозькими року Божого 1571»: невідома постанова першої козацької комісії Істор. Стаття 2015
«Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками» : малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року Істор. Стаття 2015
«Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками»: малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року Істор. Стаття 2015
«Реляція з обозу в Крилові»: джерело до історії козацького повстання 1638 року Істор. Стаття 2017
«Этот род человеческий пестрый, из разных наций…»: Этническое лицо запорожского войска в 20–30-х гг. XVII в. (рос.) Істор. Стаття 2013
Bellatores vs Vulgus: фактор насилля у стосунках людей війни і населення українського Подніпров’я під час козацького виступу 1630 р. Істор. Стаття 2020
Korupcja i Wojsko Zaporoskie w latach 20–30. XVII wieku (пол.) Істор. Стаття 2015
Антипольські повстання 1637-1638 років за неопублікованими «Материалами для истории воссоединения Руси» П. Куліша Істор. Стаття 2012
Військова символіка Війська Запорозького у повстаннях 20–30-х pp. XVII ст. в Україні Істор. Стаття 2011
Військові ради запорозьких козаків у 20-30-х роках XVII ст. Істор. Стаття 2012
Джерело без купюр: маловідома версія діаріуша Хотинської війни 1621 р. Прокопа Збіґнєвського Істор. Стаття 2016
Діаріуш Анджея Кості-Збіроховського про козацькі повстання 1625 та 1630 рр. в Україні Істор. Стаття 2015
Діаріуш Міколая Мархоцького – маловідоме джерело з історії Хотинської битви 1621 р. Істор. Стаття 2016
Етнічний та соціальний склад Війська Запорозького у повстаннях 20–30-х pp. XVII ст. в Україні Істор. Стаття 2011
Загадки боїв 4 вересня 1621 року під Хотином: звичайний день битви, шанс перелому, уникнена пастка? Наук. Стаття 2022
Запорозьке військо у повстаннях 1625 та 1630 рр. в Україні: внутрішня організація та військове мистецтво Істор. Дисертація 2014
Збройний виступ козаків у 1625 р. в Україні: причини та передумови Істор. Стаття 2010
Козак-бут – хто він такий? До питання про етнічний склад Війська Запорозького у першій половині XVII ст. Істор. Стаття 2013
Козацька стратегія у повстанні 1625 р. в Україні Істор. Стаття 2013
Козацька стратегія у повстанні 1630 р. в Украні Істор. Стаття 2013
Козацькі повстання 1625 та 1630 рр. в Україні за матеріалами діаріуша Анджея Кості-Збіроховського Істор. Стаття 2015
Козацькі повстання 1637 і 1638 рр. в Україні у світлі маловідомих джерел Істор. Стаття 2015
Корупція і Військо Запорозьке у 20-30-х рр. XVII ст. Істор. Стаття 2013
Маловідомий «Щоденник походу на поган» 1629 р. Істор. Стаття 2017
Маловідомі козацькі й татарські конфесати із часів Жванецької кампанії 1653 року Істор. Стаття 2018
Маловідомі щоденники облоги Замостя 1648 р.: публікація джерел Істор. Стаття 2016
Мешканці козацьких таборів некомбатанти під час збройних виступів Війська Запорозького до Хмельниччини: спроба актуалізації образу Наук. Стаття 2019
Невідомий гетьман Марко Ковтун: Документи з історії української козаччини XVI–XVII ст. Істор. Стаття 2016
Організаційна структура Запорозького війська у повстаннях 20-30-х рр. XVII ст. в Україні Істор. Стаття 2012
Османська імперія у кампанії проти Речі Посполитої 1621 р. (на підставі маловідомих звітів розвідки Республіки) Наук. Стаття 2021
Перед лицем критики. Одна українська історична праця та її польське видання (Рецензія) Істор. Рецензія 2016
Повстання 1630 р. в Україні за нововіднайденими польськими реляціями: публікація джерел Істор. Стаття 2014
Повстання Війська Запорозького 1625 року у світлі невідомих документів Замойських: публікація джерел Наук. Стаття 2018
Постачання і забезпечення Війська Запорозького у повстаннях 20-30-х рр. XVII ст. в Україні Істор. Стаття 2011
Сермяги як елемент козацької «барви»: до проблеми верхнього одягу запорожців у першій половині XVII ст. Істор. Стаття 2013
Стратегічний задум І. Сулими після зруйнування фортеці Кодак: спроба реконструкції Істор. Стаття 2013
Тарас Федорович: спроба реконструкції історичного образу, або Козацька доля – наче голлівудський сценарій Істор. Стаття 2016
Транспортування припасів Дніпром як один із шляхів забезпечення запорожців у повстаннях 20-30-х рр. XVII ст. Істор. Стаття 2013
Узброены канфлікт запарожцаў і віцяблян у пачатку XVII ст. (білор.) Істор. Стаття 2016
Штурм Москви 10-11 жовтня 1618 р. (за нововідкритим джерелом) Істор. Стаття 2018