Ірина Верховцева
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ірина Верховцева

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Волосні суди у нас усюди не вдалися»: селянське правосуддя в Росії пореформеної доби Істор. Стаття 2014
«Краще суд панський, ніж селянський»: волосний суд в Росії в умовах модернізації села пореформеної доби Істор. Стаття 2014
«Порадившись між собою, одноголосно приговорили»: практика проведення сходів і становлення правосвідомості та самоврядування селян в Російській імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) Істор. Стаття 2016
Волосне правосуддя та проблеми селянського самоврядування у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Істор. Стаття 2013
Деспотизм поміщика замінений деспотизмом общини: П. О. Валуєв про селянське самоврядування першого десятиріччя функціонування Істор. Стаття 2013
До питання націєтворчої діяльності земських найманих працівників в Україні Істор. Стаття 2011
Етнічні культури Українського Подунав'я в умовах радянізації краю Істор. Стаття 2010
Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Істор. Стаття 2014
Колективізація сільського господарства у Подунав’ї: аграрно-культурні аспекти Істор. Стаття 2011
Наративні джерела про селянське самоврядування другої половини ХІХ ст. Істор. Стаття 2013
Опікунська діяльність установ селянського самоврядування в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2014
Повсталі громади: самоврядування селян у Російській імперії в умовах суспільно-політичних потрясінь початку ХХ ст. Істор. Стаття 2018
Політизація самоврядування селян у Російській імперії у 1902 – 1907 роках як початковий етап селянської революції Істор. Стаття 2016
Проблеми селянського самоврядування в Росії у матеріалах комісії 1881-1885 рр. під головуванням М.С. Каханова: земці проти бюрократії Істор. Стаття 2014
Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах «Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості» 1902-1905 рр. Істор. Стаття 2014
Реформування волосного суду в Російській імперії у 1912-1914 рр. Істор. Стаття 2015
Реформувати – не можна – скасувати: волосний суд у реформаторських планах російського істеблішменту початку ХХ ст. Істор. Стаття 2014
Самоврядування селян в імперському дискурсі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: терміни «сільська громада», «община», «адміністративна община» Істор. Стаття 2017
Самоврядування селян у Російській імперії як чинник Селянської революції початку ХХ ст. Істор. Стаття 2017
Село Південної Бессарабії в умовах радянізації краю Істор. Стаття 2010
Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст.: ідейно-теоретичні аспекти Істор. Стаття 2015
Селянське самоврядування versus селянська бюрократія: до питання модернізації аграрного ладу в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2015
Селянське самоврядування в Ізмаїльському повіті Бессарабії (кінець XIX - початок XX ст.) Істор. Стаття 2012
Селянське самоврядування в планах епохи великих реформ: традиційне та «новаторське» Істор. Стаття 2017
Селянське самоврядування в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Дисертація 2018
Селянське самоврядування в Російській імперії за умов Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) Істор. Стаття 2015
Соціальна діяльність установ селянського самоврядування в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2015
Соціальний патронат в українському селі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2016
Соціокультурна спадщина українського Подунав'я: регіон як ментальне утворення Істор. Стаття 2012
Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) Істор. Стаття 2013
Суспільна опіка в Українському Подунав'ї (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): соціокультурні аспекти Істор. Стаття 2013
Українське Подунав'я в етноконфесійних слов’яно-романо-тюркських відносинах Істор. Стаття 2013
Українське Подунав'я у слов'яно-романських відносинах в Північно-Західному Причорномор'ї у середньовіччі та ранньомодерну добу: етноконфесійні аспекти Істор. Стаття 2012