Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 ... 496
Рецензія: Тамара Демченко. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького. – Чернігів: ПП «Освітній центр», 2016 (Іваницька Світлана)
Рецензія: Турченко Ф.Г. ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя (Іваницька Світлана)
Рецепція Берестейської унії у Львівській єпархії в першій половині XVII століття (спростування одного історіографічного міфу) (Скочиляс Ігор)
Рецепція візантійських адміністративних структур у Давньоруській державі (постановка питання на прикладі посади столичного міського голови) (Домановський Андрій)
Рецепція козацтва в українській історіографії Галичини ХІХ ст. (Куций Іван)
Рецепція литовського статутового права у Гетьманщині наприкінці 1680-х – початку 1760-х рр.: модернізація чи відстоювання «старизни»? (Кононенко Василь)
Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (Бачинська Олена)
Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповідях жінок України (Кісь Оксана)
Рецепція ренесансних ідей у релігійно-філософських поглядах Касіяна Саковича (Войтов Богдан)
Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати (Харитонов Є.О.)
Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати (Харитонова О.І.)
Рецепція слов’янофільства у суспільно-політичній думці середини ХІХ століття (Гедін Максим)
Рештки тандира з пониззя Псла (Кулатова Ірина)
Рибальні заводи на низу Дніпра (Яворницький Дмитро)
Рибальство Галичини XVI – початку XX ст.: історіографія та джерела (Проців Олег)
Рибальство на Черемоші кінця XIX – початку XX століття (Проців Олег)
Рибальські снасті та способи їх застосування (Глушко Михайло)
Риболовецькі промисли запорожців у Східному Приазов’ї (Грибовський Владислав)
Ризький мир у дипломатичних документах урядів УНР і УСРР (серпень 1920 – березень 1921 років) (Кавунник Валентин)
Ризький мирний договір 1921 р. і Східна Галичина (Галицька-Дідух Тамара)
Ризький прелімінарний договір від 12 жовтня 1920 року в документах Сергія Шелухина (Кавунник Валентин)
Рико Ярий - загадка ОУН (Кучерук Олександр)
Рим а наші церковні постанови з окрема калєндар (Коренець Олександр)
Римо-католицька церква в українській провінції 1920–1930-х рр.: Фастівщина (Рубльова Наталія)
Римо-Католицька церква на Поділлі в умовах Радянської релігійної політики у 20-Х рр. ХХ ст. (Андрущак Роман)
Римо-католицькі костьоли Києва і Київщини (Горбик Олена)
Римо-католицькі товариства на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Буравський Олександр)
Римов — давньоруське місто-застава (Сокол М.)
Римокатолицизм у контексті розвитку державно-церковних стосунків в СРСР (1920–1960-ті рр.) (Байдич Володимир)
Римська військова присутність в античних державах Північного Причорномор'я (Сон Наталія)
Римська військова присутність у Дура-Европос в контексті парфянських кампаній Северів (Гуменний Віктор)
Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець І ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.) (Гуменний Віктор)
Римська монета як джерело вивчення історії племен черняхівської культури (Кононець Петро)
Римське військове спорядження в Тавриці I ст. до н. е. — І ст. н. е. (за матеріалами розкопок святилища Гурзуфське Сідло) (Новиченкова Марія)
Римське право в судах України XVII в. (Яковлів Андрій)
Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти (Блануца Андрій)
Риси господарства і соціально-політичної історії населення Болохівської землі ХІІ–ХІІІ ст. (Винокур Іон)
Рицарі Данила Романовича. Рицарська зброя серед персонажів Галицько-Волинського літопису (Гуцул Володимир)
Рицарська тактика таранного бою кушованим списом в ХІІІ ст. на рукописних мініатюрах Старого заповіту Пірпонта Моргана (Гуцул Володимир)
Рівень життя населення України у 90-х роках ХХ ст. (Ніколаєць Катерина)
Рівненське лихоліття: очима свідків, мовою документів (Спроба презентації ще не виданої книги: від редактора й упорядника) (Півницький Микола)
Рід Гоголів на Волині (Сенютович-Бережний В'ячеслав)
Рід Грушевських у культурно-освітньому і громадському житті України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (Журавльов Святослав)
Рід Даниловичів у кінці XVI – на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження (Целуйко Олександр)
Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII – початок ХХ ст.) (Андрєєв Віталій)
Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII – початок ХХ ст.) (Руденко Антон)
Рід і родина Виговських (Сенютович-Бережний В'ячеслав)
Рід Ілляшенків-Кириловичів: приклад реконструкції родоводу провінційної шляхти Лівобережжя (середина XVII - початок XX ст.) (Шелудько Сергій)
Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.) (Скрипченко Н.)
Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.) (Гаврилишина Наталія)
Сторінки:  1 ... 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 ... 496