Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 ... 496
Реформувати – не можна – скасувати: волосний суд у реформаторських планах російського істеблішменту початку ХХ ст. (Верховцева Ірина)
Рец. на: «Смеялось время над людьми, Упорно люди храм взводили». Сборник материалов по истории украинско-русского рода ХVI – ХХ вв. составитель В.К. Шахбазова. – М.: «Древлехранилище», 2008. – 364 с. (Кондратьєв Ігор)
Рец. на: Byzantium and the Viking World, by Fedir Androshchuk, Jonathan Shepard and Monica White. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016 (англ.) (Филипчук Олександр)
Рец. на: D. M. Odinec. Płipojeni Ukrajiny k Moskevskemu statu. (Historicko-pravni naěrtek) (Окіншевич Лев)
Рец. на: Dr. Antoni J. Opowiadania historyczne, serya siodma. Lwow, 1891 (Грушевський Михайло)
Рец. на: Dr. L. Finkel. Okopy świętej Trójcy, dwa epizody z dziejów Polski. We Lwowie, 1889 (Грушевський Михайло)
Рец. на: Jan Adamus. Uwagi o pierwotnem małżeństwie polskiem i słowianskiem (Черкаський Іринарх)
Рец. на: Karol Koranyi. Wpływ prawa fłandryjskiego na polskie w XVI wieku (Іваницький Сергій)
Рец. на: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego / Pod red. naukową J. Bohdanowicza. – Wrocław: Wyd-wo PTL, 1997. – T. IV: Transport i komunikacja łądowa / Red. tomu Z. Kłodnicki. – 316 s., il. (Глушко Михайло)
Рец. на: Lietuvos metrika. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22 (Жеребцова Лариса)
Рец. на: Lubor Niederle. Slovanské starožitnosti. Původ a počatky Slovanů východních. Oddil I. Svazek IV. V Praze. 1924 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Makulski Franciszek. Bunty ukraińskie czyli Ukraińca nad Ukrainą uwagi z przydanem kazaniem w czasie klującego się buntu. - W drukarni wolnej. Nakładem autora, roku 1770. - 1790. - 206 s. (Копач Іван)
Рец. на: Stanisław А. Sroka. Genealogie Andegawenów węgierskich // Towarzystwo naukove «Societas Vistulana».— Kraków, 1999. — 94 s. (Войтович Леонтій)
Рец. на: А. Яковлів. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою р. 1654 (Окіншевич Лев)
рец. на: Акад. О. О. Малиновський. Кари майнові та кари особисті. (Нарис з історії давньо-руського, західно-руського та українського права) (Черкаський Іринарх)
Рец. на: Андрій Блануца. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.) (Жеребцова Лариса)
Рец. на: Антоновичъ В.Б. Раскопки въ странѣ Древлянъ (Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые императорскою археологическою коммиссіею, №11, Древности Юго-Западного края). СПб. 1893 (Грушевський Михайло)
Рец. на: Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті.— К., 1928 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: В.И. Веретенников. К вопросу о построении истории учреждений. (Из опыта изучения учреждений России XV-XIX веков) (Окіншевич Лев)
Рец. на: Василенкова-Полонська Н. З історії останніх часів Запорожжя (1926) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (1917 – 1953 рр.) (Демченко Тамара)
Рец. на: Вячеслав Липинський, Історичні студії та монографії. Т. III. Україна на переломі (1657-1659) (Клименко Пилип)
Рец. на: Гейсман А.П. Гейсманъ П.А. Русскія войска и конфедераціи въ Польшѣ въ 1767 и 1768 гг. (рос.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Д.І. Богалїй: Історія Слобідської України (Данилевич Василь)
Рец. на: Іван Крипякевич. Студії над державою Богдана Хмельницького. V. Гетьманські універсали. VI. Суд (Окіншевич Лев)
Рец. на: Київ та його околиця в історії і пам'ятках (1926) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в ХIII—XV вв. Л., «Наука», 1976 (Сухобоков Олег)
Рец. на: Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в ХIII—XV вв. Л., «Наука», 1976 (Черненко Євген)
Рец. на: Коган В.М., Домбровский-Шалагин В.И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. Санкт-Петербург: Паритет, 2004. 686 с. (Войтович Леонтій)
Рец. на: Кримський Аг. Звенигородщина. Шевченкова Батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: відтворення з авторського макету 1930 р.; [автор передм. А.Ю. Чабан]. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2009. (Глушко Михайло)
Рец. на: Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Частина перша. Княжа доба (1923) (Борисенок Степан)
Рец. на: Лященко А. Летописные сказания о смерти Олега Вещего (Пархоменко Володимир)
Рец. на: М.Б.Петров. Місто Кам'янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку: Міське і замкове управління (Войтович Леонтій)
Рец. на: Мавродин В. Очерки истории Левобережной Украины (рос.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Марр Н. Из переживаний доисторического населения Европы, племенных или классовых, в русской речи и топонимике (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Мирза-Авакьянц Н. История Украины в связи с историей Западной Европы (1928) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Н. Мірза-Авак'янц. Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття. ІІ. Норми права та типи злочинів у судовій практиці (Черкаський Іринарх)
Рец. на: Науковий збірник У. В. У. Том 5. 1948 (Андрусяк Микола)
Рец. на: Охорона пам'яток культури на Україні: Збірник I. — Харків, 1927 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: П. Смирнов «Волзький шлях і стародавні руси» (1928) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Пархоменко В. П.И. Малицкій. Исторія Христіанской Церкви. Выпускъ первый. Первые три Христіанскихъ вѣка (1909) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Перетц В. Слово о полку Ігоревім (1926) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Переяславскій епископъ Гервасій Линцевскій и начало возсоединенія уніатовъ въ западной иди польской Украинѣ (1757—1769) С. Иваницкаго (рос.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Правительство императрицы Анны Ивановны въ его отношеніяхъ къ дѣламъ Православной церкви; Арсеній Мацѣевичъ, митрополитъ Ростовскій и Ярославскій (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Том 1. Киевская Русь (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Проблемы изучения Черняховской культуры (рос.) (Брайчевський Михайло)
Рец. на: Проф. Ростислав Лащенко. Копні суди на Україні, їх походження, компетенція і устрій (кінець) (Черкаський Іринарх)
Рец. на: Р. Лащенко, Лекції по історії українського права. Ч. II (Окіншевич Лев)
Рец. на: Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорізької.— К., 1927 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Смирнов П. Волзький шлях і стародавні руси.— К., 1928 (Пархоменко Володимир)
Сторінки:  1 ... 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 ... 496