Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 ... 496
Рецензія на: Lusrtacja województw ruskiego, podolskiego i belskiego 1564-1565. Czesc II (Михайловський Віталій)
Рецензія на: Maciej Janowski. Polska myśl liberalna do 1918 roku (Середа Остап)
Рецензія на: Pritsak O. The Origin of Rus. – Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute, 1981. – Vol.1: Old Scandinavian Sources other than the Sagas (Андрусяк Микола)
Рецензія на: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus-Ukraine (Домбровський Олександр)
Рецензія на: R. Brubaker. Nationalism Refrained: Nationhood and the National Question in the New Europe (Гентош Ліліана)
Рецензія на: Rzecz o hetmanie Wyhowskim (Мицик Юрій)
Рецензія на: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją F. Kiryka (Зазуляк Юрій)
Рецензія на: Semaszko W. Semaszko E. Ludobójstwo dokonane przez nacionalistów ukrainśkich na ludnosci polskiej Wołynia 1939–1945 (Марчук Ігор)
Рецензія на: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów (Ворончук Ірина)
Рецензія на: Szporluk R. Communism and Nationalism. Karl Marx versus Friedrich List (Грицак Ярослав)
Рецензія на: The Emergence of Ukraine. Self-Determination, Occupation, and War in Ukraine, 1917–1922. (Гаухман Михайло)
Рецензія на: Theodor Mackiw, Mazepa im Lichte der Zeitgenössischen deutschen Quellen (Оглоблин Олександр)
Рецензія на: Zapomniany pokόj. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat pόźniej (Корольов Геннадій)
Рецензія на: А.Б. Кліш. Між політикою та релігією: суспільно-християнський рух у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Криськов Андрій)
Рецензія на: А.В. Пивовар. Поселення «Задніпрських місць» до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ ст. (Вирський Дмитро)
Рецензія на: Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917-1921 рр.) (Величенко Степан)
Рецензія на: Атаманенко Алла. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (Власенко Валерій)
Рецензія на: Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского; Крыжановский В.К. Дневники (Шандра Валентина)
Рецензія на: Беркгоф К. Жнива розпачу (рос.) (Гогун Олександр)
Рецензія на: В. Левицький. Легка промисловість українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (Криськов Андрій)
Рецензія на: В.Брехуненко, В.Ковальчук, М.Ковальчук, В.Корнієнко «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст. (Зуляк Іван)
Рецензія на: В.Брехуненко, В.Ковальчук, М.Ковальчук, В.Корнієнко «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст. (Місько Володимир)
Рецензія на: В.М. Андрєєв. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого (Кривошея Володимир)
Рецензія на: Василь Міщанин. Радянізація Закарпаття 1944–1950 рр. (Криськов Андрій)
Рецензія на: Верига Василь. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр. (Миронець Надія)
Рецензія на: Верига Василь. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр. (Ясь Олексій)
Рецензія на: Винар Богдан. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці (Власенко Валерій)
Рецензія на: Волинь 1943. Боротьба за землю (Грицьків Роман)
Рецензія на: Волинь і Східна Галичина. 1943–1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах (В'ятрович Володимир)
Рецензія на: Гаврилів І. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність: монографія (Футала Василь)
Рецензія на: Галантъ И.В. Къ исторіи поселенія евреевъ въ Польшѣ и Руси вообще и въ Подоліи въ частности. («Восходъ», 1897) (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (Ясь Олексій)
Рецензія на: Ґречило Андрій. Сучасні символи областей України (Фелонюк Андрій)
Рецензія на: Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) (Чорновол Ігор)
Рецензія на: Д.Вирський. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI - середина XVII ст.) (Вісліч Томаш)
Рецензія на: Д.Вирський. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI - середина XVII ст.) (Тимошенко Леонід)
Рецензія на: Доба Богдана Хмельницького (до 400-річчя від дня народження великого гетьмана) (Федорук Ярослав)
Рецензія на: Долинська Мар'яна. Історична топографія Львова ХІV–ХІХ ст. (Фелонюк Андрій)
Рецензія на: Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. Наукове видання. – К.: Темпора, 2009. – 312 с. (Кононенко Василь)
Рецензія на: Жерела до історії України-Руси. Том 8 (Доманицький Василь)
Рецензія на: Журба О.І. Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIIІ–ХІХ ст. (Гирич Ігор)
Рецензія на: Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (Федорук Ярослав)
Рецензія на: Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття (Кулаковський Петро)
Рецензія на: Извѣстія Общества любителей изученія Кубанской области, Вып. I. Екатеринодаръ, 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Іваненко В., Якунін В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології (Мотика Ґжеґож)
Рецензія на: Й. Баберовскі. Червоний терор: Історія сталінізму (Гогун Олександр)
Рецензія на: Капраль Мирон. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (Білоус Наталія)
Рецензія на: Книга Київського підкоморського суду (1584-1644) (Крикун Микола)
Рецензія на: Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культурного «ідентифікаційного» коду (Галенко Олександр)
Рецензія на: Колодзейчик Д. Кримське ханство й Польсько-Литовська держава: Міжнародна дипломатія на європейській периферії (XV–XVIII ст.) (Черкас Борис)
Сторінки:  1 ... 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 ... 496