Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 ... 496
Рецензія на: Коник О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) (Шандра Валентина)
Рецензія на: Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар'ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ–ХХ століть. (Гирич Ігор)
Рецензія на: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть (Головко Олександр)
Рецензія на: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть (Русина Олена)
Рецензія на: Лазаревский А. Описание Старой Малороссии (Материалы для истории заселения, землевладения и управления. К., 1902. Т. III: Полк Прилуцкий) (Джиджора Іван)
Рецензія на: Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) (Гирич Ігор)
Рецензія на: Літопис УПА. Нова серія. Життя і боротьба генерала «Тараса Чупринки» (1907–1950). Документи і матеріали (Забілий Руслан)
Рецензія на: М. Слабченко. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України XIX століття. Том І. Харків, 1925 (Оглоблин Олександр)
Рецензія на: М. Ю. Брайчевський. Біля джерел слов'янської державності (Петров Віктор)
Рецензія на: М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський. Держава і цивілізація в історії України (Кривошея Володимир)
Рецензія на: Марина Гримич. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX - початку ХХ ст. (Гурбик Андрій)
Рецензія на: Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор'ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (Гирич Ігор)
Рецензія на: Н.Білоус. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування (Люта Тетяна)
Рецензія на: Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України (Мицик Юрій)
Рецензія на: О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний (Черкас Борис)
Рецензія на: О.О. Ковальчук. Українське історичне джерелознавство доби романтизму (Ясь Олексій)
Рецензія на: Олександр Ігнатуша. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) (Преловська Ірина)
Рецензія на: Описаніе отдѣльныхъ русскихъ хозяйствъ, Вып. III. СПБ., 1897 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Осадчій Т. Образованные земледѣльцы въ Южной Руси. К., 1897 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Осадчій Т.И. Крестьянское товарищеское землевладѣніе въ Херсонской губерніи. Одесса, 1897 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи (Гирич Ігор)
Рецензія на: Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.) (Білоус Наталія)
Рецензія на: Плохій С. Козацький міф: Історія та націєтворення в епоху імперій (Осіпян Олександр)
Рецензія на: Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (Гаухман Михайло)
Рецензія на: Полное собрание летописей. – Т. 40: Густынская летопись (Мицик Юрій)
Рецензія на: Поляковъ И. Крупное землевладѣніе на Волыни. Кіевъ, 1898 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929–1939 роках (Дарованець Олександр)
Рецензія на: Розанов С. К вопросу о «Житии преп. Антония Печерского»; Пархоменко В. В какой мере было тенденциозным сохранившееся древнейшее «Житие Антона Печерского» (пол.) (Томашівський Степан)
Рецензія на: С. Єкельчик. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття (Шандра Валентина)
Рецензія на: Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, Вип. XXIII. Тифлисъ, 1897 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Старченко Н. Честь, кров і риторика: Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI – початок XVII століття) (Михайловський Віталій)
Рецензія на: Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна-Русь у битві за «золоте яблуко» Європи (Кононенко Василь)
Рецензія на: Тетяна Євсєєва. Російська православна церква в Україні 1917–1921 рр.: конфлікт національних ідентичностей у православному полі (Преловська Ірина)
Рецензія на: Тураев Б. Очерк истории изучения финикийской древности (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Фонт Марта, Шошголмі Ендре. Держава, влада, ідеологія. Наукові дослідження про особливості російської/руської історії (Волощук Мирослав)
Рецензія на: Черкас Б. Західні володіння Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста (ХІІІ–ХІV ст.) (Вирський Дмитро)
Рецензія на: Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В., Шептуха В.П. Інструменты средневековой монетной мастерской из Харьковской области (Хромов Костянтин)
Рецензія на: Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В., Шептуха В.П. Інструменты средневековой монетной мастерской из Харьковской области (Хромова Ірина)
Рецензія на: Э. Бертельс, Персидский театр, Ленінград 1924. (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Янсен Я., Остергаммель Ю. Деколонізація: коротка історія (Брайлян Єгор)
Рецензія Ніколає Йорґи на «Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes» Михайла Грушевського (Тельвак Віталій)
Рецензія О. Білецького на шостий том «Історії Української Літератури» (Білокінь Сергій)
Рецензія: Sysyn F.E. Between Poland and the Ukraine: the dilemma of Adam Kysil, 1600 - 1653 (Плохій Сергій)
Рецензія: Архіви Скоропадських - джерельний пошук (Кривошея Володимир)
Рецензія: Вінкельман по Ціцеронах або про «іконокарпатознавство» ще раз (Александрович Володимир)
Рецензія: Іваницька С.Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ - початок ХХ століття) (Демченко Тамара)
Рецензія: Історія як академічний проект (Біленький Сергій)
Рецензія: Новий погляд на українську історіографію XIX – початку XX століття (Зашкільняк Леонід)
Рецензія: Перший том «Українського дипломатарію XVI–XVIII ст.» (Кулаковський Петро)
Рецензія: Серія: Урядники давньої Речі Посполитої XII–XVIII ст. Списки (1987–1998. T. 1–11) (Михайловський Віталій)
Сторінки:  1 ... 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 ... 496