Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 ... 496
Розбрат (Книш Зиновій)
Розбудова та соцiально-економiчний розвиток Чернiгова у XVIII ст. (Євстратов Віталій)
Розвал Европи й Україна (Босий Володимир)
Розвиток адміністративно-територіальної структури Галицької греко-католицької митрополії (1918–1939 рр.) (Пилипів Ігор)
Розвиток антикознавства у Львівському університеті в 30-х – 50-х роках ХХ ст.: між польськими та українськими впливами (Петречко Олег)
Розвиток археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії») (Павлик Олександр)
Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX – у першій половині XX ст. (Субін-Кожевнікова Альона)
Розвиток Бессарабії за часів румунського панування: освітньо-конфесійний аспект (1918-1940 рр.) (Березовська Вікторія)
Розвиток бібліотечної справи у німців Криму в ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст. (Задерейчук Іван)
Розвиток бортництва у слов'янських народів (Готун Ігор)
Розвиток бортництва у слов'янських народів (Коваль Олександр Анатолійович)
Розвиток бортництва у слов'янських народів (Петраускас Андрій)
Розвиток британсько-російських протиріч у Східному питанні (листопад 1875 – квітень 1876 рр.) (Гончаренко Анатолій)
Розвиток британсько-російських протиріч у Східному питанні в січні-липні 1878 р. (Гончаренко Анатолій)
Розвиток будівельної промисловості у німців Криму в ХІХ – на початку ХХ ст. (Задерейчук Іван)
Розвиток винокуріння та шинкування у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (Казьмирчук Марія)
Розвиток винокурної промисловості в Київській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (Степник Зоряна)
Розвиток винокурної промисловості в Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (Степник Зоряна)
Розвиток винокурної промисловості в Україні в другій половині XIX – на початку XX ст. (Москалюк Микола)
Розвиток гідрографії у Північному Причорномор'ї у ХІХ – на початку ХХ ст. (Мітковська Тетяна)
Розвиток господарської діяльності на території сучасної України у просторі і часі (Савчук Іван)
Розвиток допоміжних галузей рослинництва на Поділлі у добу НЕП (1921–1929 рр.) (Свідерська Оксана)
Розвиток дрібнотоварних селянських господарств Полтавщини в умовах формування ринкових відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Мар'євська Марина)
Розвиток економіки Волинської області в другій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ століття (Гусак Дарія)
Розвиток засобів індивідуального броньового захисту військовослужбовців Збройних Сил України в 1991–2018 роках (Мелькін Василь)
Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії і практиці німецькомовних країн (друга половина XIX – XX ст.) (Федчишин Надія)
Розвиток історичних знань у другій половині ХVІІІ ст. і Григорій Сковорода (Гоцуляк Віктор)
Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.) (Китиченко Тетяна)
Розвиток кінологічної справи у Львові (сер. XIX – поч. XX ст.) (Проців Олег)
Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст (Кароєва Тетяна)
Розвиток козакознавчих студій у Миколаєві та Херсоні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Музичко Олександр Євгенович)
Розвиток легкої промисловості на Лівобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Левицький Віталій)
Розвиток легкої промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (Левицький Віталій)
Розвиток легкої промисловості Чернігівської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (Левицький Віталій)
Розвиток Львова та Кракова у XIII–XVIII століттях: порівняльний історико-урбаністичний аналіз (Капраль Мирон)
Розвиток матеріально-технічної бази поміщицьких та селянських господарств Харківської губернії в умовах ринкової трансформації українського суспільства (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (Трубчанінов Микола)
Розвиток медицини у Львові в XIV-XVIII ст.: література, проблеми, дискусії (Потимко Оксана)
Розвиток мережі міських осередків Галицько-Волинської держави в ХІІІ - першій половині XIV ст. (Баран Олександр)
Розвиток міського самоврядування Чернівців у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Добржанський Сергій)
Розвиток музейної справи на теренах Києво-Печерської лаври в 1918–1926 рр. (Качан Роман)
Розвиток музейної справи на теренах Києво-Печерської лаври в 1918–1926 рр. (Хведченя Сергій)
Розвиток народних промислів в умовах фінансової реформи Івана Самойловича 1678 (Солдатова Каріна)
Розвиток нових владних установ Золотої Орди на Русі (Бабенко Роман)
Розвиток нотаріату на Півдні України (1866–1917 рр.) (Шевченко Наталія Володимирівна (історик нотаріату))
Розвиток поліського житла: проблема генезису стелі (Радович Роман)
Розвиток польської освіти в Україні у 1917–1918 рр. (Білобровець Ольга)
Розвиток приватної торгівлі Харкова (1924–1928 рр.) (Онацький Максим)
Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст.: витоки, еволюція народної і наукової термінології (Куйбіда Віктор)
Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині XIX ст. (до 1848 р.) (Гербільський Григорій)
Розвиток промислів та ремесел на Бойківщині в кінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. (Андрейків Христина)
Сторінки:  1 ... 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 ... 496