Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 ... 502
Рецензія на: Осадчій Т.И. Крестьянское товарищеское землевладѣніе въ Херсонской губерніи. Одесса, 1897 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи (Гирич Ігор)
Рецензія на: Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.) (Білоус Наталія)
Рецензія на: Плохій С. Козацький міф: Історія та націєтворення в епоху імперій (Осіпян Олександр)
Рецензія на: Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (Гаухман Михайло)
Рецензія на: Полное собрание летописей. – Т. 40: Густынская летопись (Мицик Юрій)
Рецензія на: Поляковъ И. Крупное землевладѣніе на Волыни. Кіевъ, 1898 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929–1939 роках (Дарованець Олександр)
Рецензія на: Розанов С. К вопросу о «Житии преп. Антония Печерского»; Пархоменко В. В какой мере было тенденциозным сохранившееся древнейшее «Житие Антона Печерского» (пол.) (Томашівський Степан)
Рецензія на: С. Єкельчик. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття (Шандра Валентина)
Рецензія на: Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, Вип. XXIII. Тифлисъ, 1897 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Старченко Н. Честь, кров і риторика: Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI – початок XVII століття) (Михайловський Віталій)
Рецензія на: Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна-Русь у битві за «золоте яблуко» Європи (Кононенко Василь)
Рецензія на: Тетяна Євсєєва. Російська православна церква в Україні 1917–1921 рр.: конфлікт національних ідентичностей у православному полі (Преловська Ірина)
Рецензія на: Тураев Б. Очерк истории изучения финикийской древности (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Фонт Марта, Шошголмі Ендре. Держава, влада, ідеологія. Наукові дослідження про особливості російської/руської історії (Волощук Мирослав)
Рецензія на: Черкас Б. Західні володіння Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста (ХІІІ–ХІV ст.) (Вирський Дмитро)
Рецензія на: Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В., Шептуха В.П. Інструменты средневековой монетной мастерской из Харьковской области (Хромов Костянтин)
Рецензія на: Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В., Шептуха В.П. Інструменты средневековой монетной мастерской из Харьковской области (Хромова Ірина)
Рецензія на: Э. Бертельс, Персидский театр, Ленінград 1924. (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Янсен Я., Остергаммель Ю. Деколонізація: коротка історія (Брайлян Єгор)
Рецензія Ніколає Йорґи на «Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes» Михайла Грушевського (Тельвак Віталій)
Рецензія О. Білецького на шостий том «Історії Української Літератури» (Білокінь Сергій)
Рецензія: Sysyn F.E. Between Poland and the Ukraine: the dilemma of Adam Kysil, 1600 - 1653 (Плохій Сергій)
Рецензія: Архіви Скоропадських - джерельний пошук (Кривошея Володимир)
Рецензія: Вінкельман по Ціцеронах або про «іконокарпатознавство» ще раз (Александрович Володимир)
Рецензія: Іваницька С.Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ - початок ХХ століття) (Демченко Тамара)
Рецензія: Історія як академічний проект (Біленький Сергій)
Рецензія: Новий погляд на українську історіографію XIX – початку XX століття (Зашкільняк Леонід)
Рецензія: Перший том «Українського дипломатарію XVI–XVIII ст.» (Кулаковський Петро)
Рецензія: Серія: Урядники давньої Речі Посполитої XII–XVIII ст. Списки (1987–1998. T. 1–11) (Михайловський Віталій)
Рецензія: Тамара Демченко. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького. – Чернігів: ПП «Освітній центр», 2016 (Іваницька Світлана)
Рецензія: Турченко Ф.Г. ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя (Іваницька Світлана)
Рецепція Берестейської унії у Львівській єпархії в першій половині XVII століття (спростування одного історіографічного міфу) (Скочиляс Ігор)
Рецепція візантійських адміністративних структур у Давньоруській державі (постановка питання на прикладі посади столичного міського голови) (Домановський Андрій)
Рецепція козацтва в українській історіографії Галичини ХІХ ст. (Куций Іван)
Рецепція литовського статутового права у Гетьманщині наприкінці 1680-х – початку 1760-х рр.: модернізація чи відстоювання «старизни»? (Кононенко Василь)
Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (Бачинська Олена)
Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповідях жінок України (Кісь Оксана)
Рецепція ренесансних ідей у релігійно-філософських поглядах Касіяна Саковича (Войтов Богдан)
Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати (Харитонов Є.О.)
Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати (Харитонова О.І.)
Рецепція слов’янофільства у суспільно-політичній думці середини ХІХ століття (Гедін Максим)
Рештки тандира з пониззя Псла (Кулатова Ірина)
Рибальні заводи на низу Дніпра (Яворницький Дмитро)
Рибальство Галичини XVI – початку XX ст.: історіографія та джерела (Проців Олег)
Рибальство на Черемоші кінця XIX – початку XX століття (Проців Олег)
Рибальські снасті та способи їх застосування (Глушко Михайло)
Риболовецькі промисли запорожців у Східному Приазов’ї (Грибовський Владислав)
Ризький мир у дипломатичних документах урядів УНР і УСРР (серпень 1920 – березень 1921 років) (Кавунник Валентин)
Сторінки:  1 ... 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 ... 502