Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 ... 503
Родина Войнаровських в Швеції (Єнсен Альфред)
Родина генерального судді В.Л. Кочубея (Герасько Марина)
Родина гетьмана Дем'яна Ігнатовича (Мамалага Віталій)
Родина Ґобелів (Ґебелів) в інтелектуальному середовищі Львова періоду пізнього Середньовіччя (Петришак Богдана)
Родина князiв Острозьких (Войтович Леонтій)
Родина Кочубеїв у творчості Тараса Шевченка (Дробязко Наталія)
Родина Курінних у громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця ХІХ-першої половини ХХ століття (Опацький Ігор)
Родина Лизогубів та її внесок у розвиток культури (Самохіна Наталія)
Родина Мерінгів в освітньому та громадському житті України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (Мерінг Василь)
Родина Мізоцьких - слуги, бояри, шляхта (Тесленко Ігор)
Родина Острозьких у документах 235-ї книги Литовської метрики (Ващук Дмитро)
Родина священиків села Шкурати Пирятинської протопопії: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів другої половини XVIII ст. (Дмитренко Віталій Анатолійович)
Родина Симиренків у світлі «сімейної історії» (Карпенко Вікторія)
Родина Сіцінських-Січинських та Українське історично-філологічне товариство в Празі (1923 - 1945 рр.) (Трембіцький Анатолій)
Родина Солтанів за свідченням «Послання Мисаїла» (Заторський Назар)
Родина Хараджаєвих у Маріуполі (Новікова Світлана)
Родини менської сотенної старшини у сповідних розписах ХVIII ст. (Казіміров Дмитро)
Родини Стрілецьких і Красовських у Львові другої половини XVII – початку XVIII століть (Шестакова Ніна)
Родинна хроніка останньої чверті ХVI ст. (Ульяновський Василь)
Родинна хроніка останньої чверті ХVI ст. (Яковенко Наталія)
Родинне листування М. І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Сохань Світлана)
Родинний архів Шихуцьких: структура та іменний покажчик (Горобець Сергій)
Родинний клан Єрличів (Тесленко Ігор)
Родинні зв'язки князів Несвіцьких з князями Острозькими (Сенютович-Бережний В'ячеслав)
Родинні зв’язки великих коронних та польних гетьманів Речі Посполитої у Подільському воєводстві в XVI–XVII ст. (Михайловський Віталій)
Родинні світлини Скоропадських як джерело до вивчення суспільної характеристики української аристократії (Осташко Тетяна)
Родня. Полиция и партизаны, 1941-1944. На примере Украины (рос.) (Гогун Олександр)
Родня. Полиция и партизаны, 1941-1944. На примере Украины (рос.) (Кентій Анатолій)
Родова геральдика Війська Запорозького низового XVIII ст. (Однороженко Олег)
Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV – XVI ст. (Однороженко Олег)
Родова геральдика Сіверськоï, Смоленськоï та Мстиславськоï земель ВКЛ в ХІV–ХVІІ ст. (Однороженко Олег)
Родова геральдика Сіверської та Смоленської земель доби Середньовіччя (друга половина XIV – XV ст.) (Однороженко Олег)
Родовий герб у легітимаціях правобережної шляхти кінця XVIII - першої третини XIX ст. (Чернецький Євген)
Родовичі (Сліпачук Василь)
Родові володіння Вишневецьких на території Волині, Брацлавщини і Київщини в рецепції українських і польських істориків (Зимницька Світлана)
Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV – першої половини XVІI століть (Однороженко Олег)
Родовід Андрія Бачі з Кечковець (Бача Юрій)
Родовід Андрія Бачі з Кечковець (Бача Іван)
Родовід гетьмана І. Мазепи (Павленко Сергій)
Родовід Мирона Кордуби (Огорчак Адріана)
Родовід сім’ї гетьмана Данила Апостола (Засипко Мар'яна)
Родовід Стрельських: генеалогічна реконструкція (Войцехівська Ірина)
Родовід Стрельських: генеалогічна реконструкція (Патик Вікторія)
Родовід Терещенків за матеріалами Російського державного історичного архіву (Козлов Олександр)
Родовід українських шляхтичів Дяковських з Поділля 1696 р. (Мицик Юрій)
Родовід Шептицьких за матеріалами Перемишльських гродських і земських актів XVI – першої половини XVIII століття (Смуток Ігор)
Родовіл княгині Ольги за європейським епосом (Мицько Ігор)
Родоводи казацької старшини (доба козацько-гетьманської держави) (Кривошея Володимир)
Рожищенський край під час Франко-російської війни 1812 року (Хоміч Дмитро)
Рожне поле (Грушевський Михайло)
Сторінки:  1 ... 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 ... 503