Михайло Возняк
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Михайло Возняк

03.10.188120.11.1954
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Терен у нозі». Недрукована поема Ів. Франка Худ. Не визначено 1927
Антін Головатий в українській літературі Істор. Не визначено 1943
Апологія кирилиці Дениса Зубрицького Істор. Стаття 1929
Битва під Загалєм у сучасній польській пісні Істор. Стаття 1927
Виправа Запорожців на Перекоп у 1608 р. Істор. Стаття 1929
Галицькі граматики українскої мови першої половини XIX ст. Істор. Праця 1911
Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. Наук. Стаття 1911
Грицько Сковорода Істор. Праця 1922
Дві дрібнички до характеристики Марк. Шашкевича Істор. Стаття 1911
До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція «Розправи о язицї южно-рускім і его нарічіях») Наук. Стаття 1914
До діяльности Михайла Комарова Наук. Не визначено
До початків нового українського письменства Істор. Стаття 1928
До українського перекладу думок Богдана Залеского Публ. Не визначено 1935
До характеристики Петра Лодія Істор. Стаття 1913
Житє і значеннє Івана Франка Істор. Нарис 1913
Життя в Україні в другій половині 18-го ст. Істор. Стаття 1934
З діяльности Ів. Франка як етнографа (в 10 річницю смерти) Істор. Не визначено
З листування Івана Нечуя-Левицького з галичанами Істор. Спогади 1927
З письменської спадщини Василя Мови (Лиманського) Істор. Стаття 1928
З років заслання Петра Єфименка на Архангельщину (Листування з Олександром Кониським рр. 1863–1867) Істор. Стаття 1928
Із співаника Домініка Рудницького Наук. Стаття 1929
Історія української літератури. Книга I Наук. Праця 1920
Історія української літератури. Книга II Наук. Праця 1924
Історія української літератури. Том 1. До кінця XV віку Наук. Праця 1920
Історія української літератури. Том 2. Віки XVI-XVIII. Частина I Наук. Праця 1921
Історія української літератури. Том 3. Віки XVI-XVIII. Частина II Наук. Праця 1924
Кирило-Методіївське Братство Істор. Праця 1921
Легенда про листування Шевченка з Богданом Залєським Публ. Не визначено 1935
Маркіян Шашкевич Істор. Не визначено 1941
Маркіян Шашкевич як фольклорист Наук. Стаття 1911
Мартин Пашковський про козацькі сутички з Татарами й долю ясиру Істор. Стаття 1927
Матеріали до історії української пісні і вірші. Тексти й замітки Наук. Праця 1913
Матеріяли до життєпису Франка (З додатком двох недрукованих його автобіографій) Істор. Стаття 1927
Матірне серце у «Неофітах» (З кого взяв Шевченко зразок для поеми) Публ. Не визначено 1934
Наша рідна мова, географія України і характер українця, поляка і москаля Істор. Нарис 1917
Ол. Кониський і перші томи «Записок» Істор. Стаття 1929
Оповіданє про Маркіяна Шашкевича Істор. Нарис 1911
Памяти Івана Франка (опис життя, діяльности й похорону) Публ. Праця 1916
Писання Маркіяна Шашкевича Худ. Не визначено 1912
Початки української комедії Наук. Праця 1919
Початки української комедії (1619-1819) (вид. 1919) Наук. Праця
Причинки до студій над писаннями Лаврентія Зизанїя Істор. Стаття 1908
Просвітні змаганя галицьких Українців в 19 віці (до 1850 р.) Істор. Нарис 1912
Спогади Агати Ускової про Тараса Шевченка Істор. Спогади 1926
Студії над галицько-українськими граматиками XIX в. Наук. Стаття 1910
Українська Державність Істор. Праця 1918
Український господарський порадник з 1788 Наук. Стаття 1915
Український протипапський памфлет XVI в. „Исторія о єдномъ папѣ римскомъ" Істор. Стаття 1913
Українські драматичні вистави в Галичинї в першій половинї XIX столїтя (замітки й матеріяли) Істор. Праця 1909
Уривок граматики Ів. Лаврівського Навч. Стаття 1910
Хто й чому започаткував азбучну справу з 1859 р. Істор. Стаття 1936
Цікава пам'ятка української пісенности XVII в. Істор. Стаття 1929
Пов'язані твори:
Листи Михайла Грушевського до Михайла Возняка (авт. Михайло Гнатюк) Істор. Спогади 1990
Наукова та громадська діяльність Михайла Возняка (1881 – 1954) (авт. Леся Клебан) Істор. Дисертація 2010
Співпраця академіків В. М. Перетца та М. С. Возняка у світлі епістолярних документів (авт. Андрій Шаповал) Істор. Стаття 2019
Університетська справа Михайла Возняка (авт. Роман Горак) Істор. Стаття 2015