Віктор Петров
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Віктор Петров

(В. Домонтович, Віктор Бер)
Український письменник, філософ, соціальний антрополог, літературний критик, археолог, історик і культуролог.
10.10.189408.06.1969
Німеччина, Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Людина, що сміється» Публ. Не визначено 1930
Акад. Володимир Гнатюк у своїх фольклорних студіях Істор. Стаття 1926
Академік Ф. М. Колесса і його книга «Українська усна словесність» Наук. Стаття 1940
Аліна й Костомаров Люб. Оповідання 1929
Антропологічні особливості українського народу Істор. Стаття 1947
Без ґрунту Худ. Роман 1943
Болотяна люкроза (фрагмент: Університетські роки) Істор. Не визначено 1948
Болотяна люкроза. З приводу «Спогадів про неокласиків» Публ. Не визначено
Вірування в вихор і чорна хороба Наук. Стаття 1926
Вступна стаття до розвідки В.П. Петрова «Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса «Несучасність сучасної людини»)» Наук. Стаття 2015
Гр. Сковорода в «Очерке развитая р. философии» Шпета Наук. Рецензія 1926
Дівчина з ведмедиком. Болотяна лукроза Худ. Не визначено
Доктор Серафікус Худ. Роман 1929
Доктор Серафікус • Поза межами болю Худ. Не визначено
Доктор Серафікус. Без ґрунту Худ. Роман
Драматична поема Л. Українки «Кассандра» Наук. Стаття 1946
Екскурси в мистецтво Наук. Стаття 1946
Етногенез слов'ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика Істор. Праця 1972
Зарубинецкий могильник (По материалам раскопок В.В. Хвойки в 1899 г.) (рос.) Істор. Стаття 1959
Зарубинецько-корчуватівська культура Середнього Подніпров’я і синхронні культури суміжних територій Істор. Стаття 1961
Імена скіфських божеств у Геродота Істор. Стаття 1963
Історична географія та проблеми слов'янського етногенезу на матеріалах гідронімії (Гідронімія Росі й Надросся) Істор. Стаття 1966
Історична топографія Києва (Першопочатки міста) Істор. Стаття 1964
Історіософічні етюди Публ. Стаття 2008
Історіософічні етюди (вид. 1946) Істор. Стаття 1946
Казематні поезії Тараса Шевченка (квітень-травень 1847 р.) Наук. Стаття 1947
Кузьма-Дем'ян в українському фольклорі Наук. Стаття 1930
Куліш і Шевченко (До історії їх взаємовідносин в 1843-1844 роках) Наук. Стаття 1925
М.Ф. Сумцов як історик етнографії Наук. Стаття 1926
Маси, техніка й лібералізм (3 приводу книги Хозе Ортеґи і Ґассет «Повстання мас») Істор. Стаття 1948
Матеріяли до історії приятелювання Куліша й Шевченка р. 1856–1857-го Наук. Стаття 1926
Матеріяли до історії співробітництва Куліша в «Современникѣ» Некрасова р. 1852—3 Істор. Стаття 1927
Місце фольклору в краєзнавстві Наук. Стаття 1925
Місце фольклору в краєзнавстві (1926) Істор. Стаття 1926
Мітологема «сонця» в укр. нар. віруваннях та візантійсько-гелліністичний культурний цикл Наук. Стаття 1927
Наукові праці В. П. Петрова з проблем етногенезу та археології Істор. Довідник 1997
Наш час, як він є (З приводу статті Нормана Казнса «Несучасність сучасної людини»…) (вступна стаття О.В. Яся) Істор. Стаття 2015
Нова генетична теорія походження заговорів Наук. Рецензія 1923
Нові українські варіанти легенди про походження лихих жінок Наук. Стаття 1928
Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: життя, ідеологія, творчість. Том 1 Наук. Нарис 1929
Перебування Куліша на Україні влітку року 1856-го Істор. Стаття 1927
Подсечное земледелие (рос.) Наук. Праця 1968
Потебня й Лотце Наук. Рецензія 1924
Походження українського народу Істор. Праця 1947
Походження українського народу (вид. 1992) Істор. Праця 1992
Про зміну археологічних культур на території УРСР у V ст. н.е. Істор. Стаття 1965
Проблеми епохи Публ. Стаття 1947
Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства Наук. Нарис 1946
Проза. Три томи. Том І Худ. Не визначено
Проза. Три томи. Том ІІ Худ. Не визначено
Проза. Три томи. Том ІІІ Худ. Не визначено
Ранньослов’янські пам’ятки корчацького типу Істор. Стаття 1962
Рецензія на: Dmitrij Zelenin. Russische (Ostslavische) Volkskunde Наук. Рецензія 1927
Рецензія на: А. Ковалівський, Розвиток етичних поглядів Гр. Сковороди в звязку з ного життям, Харків 1924 Наук. Рецензія 1925
Рецензія на: М. Ю. Брайчевський. Біля джерел слов'янської державності Істор. Рецензія 1965
Різдво р. 1846 Істор. Стаття 1928
Розвідки. Том 1 Наук. Нарис 2013
Розвідки. Том 2 Наук. Нарис 2013
Розвідки. Том 3 Наук. Нарис 2013
Розмови Екегартові з Карлом Гоцці Худ. Оповідання 1946
Самотній мандрівник простує по самотній дорозі Худ. Не визначено
Скифская генеалогическая легенда (рос.) Істор. Стаття 1963
Слов'яни і Візантія. Про зміну археологічних культур на території України в V-VII ст. н. е. Істор. Стаття 1965
Спроби монографічного дослідження села Наук. Рецензія 1925
Сучасний образ світу. Криза класичної фізики Наук. Стаття 1947
Сучасний стан української поезії Публ. Стаття 1943
Тарас Шевченко р. 1847 та його «Казематні вірші» Наук. Стаття 1947
Тарас Шевченко як поет нації Публ. Нарис 1946
Теорія «нероблення» Гр. Сковороди Наук. Стаття 1926
Українська інтелігенція – жертва большевицького терору Істор. Стаття 1955
Український фольклор (заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу) Наук. Праця
Українські культурні діячі Української РСР 1920-1940 Наук. Праця 1944
Християнство й сучасність Публ. Стаття 1947
Я й мої черевики (збірка) Худ. Оповідання
Переклади:
Новели (вид. 1925) (авт. Ґеорґ Гайм) Худ. Не визначено 1911
Пов'язані твори:
"Epoch theory" by Viktor Petrov: frustrated revolution of the Ukrainian historiography (англ.) (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2015
«...Cеред скитів-чинбарів»: підступи до символіки взуття у творчості Віктора Петрова-Домонтовича (авт. Оксана Пашко) Наук. Стаття 2011
«Доктор Серафікус» В. Домонтовича: Осмислення епохи через призму Біблійних символів (авт. Олександр Артамонов) Наук. Стаття 2014
«Київський текст» у романах В. Домонтовича: поетика інтер'єру (авт. О. Гусейнова) Наук. Стаття 2005
Avant-gardist versus Neoclassicist: Viktor Domontovych's Early Novels (англ.) (авт. Мирослав Шкандрій) Наук. Стаття 2000
Балто-слов'янські відносини за роботами Віктора Платоновича Петрова (авт. Олег Петраускас) Істор. Стаття 1997
В. Петров – міфотворець, або Замасковане обличчя автентичності (на матеріалі романів «Доктор Серафікус» і «Без ґрунту») (авт. Т.І. Демчик) Наук. Стаття 2011
В. Петров та Л. Вітгенштайн як критики антропологічних ідей праці Дж. Фрезера "Золота гілка" (авт. Юрій Джулай) Наук. Стаття 2002
В. Петров: кар'єра українського радянського академічного вченого та відносини з владою (1920-ті – 1941 рр.) (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2012
В.К. Винниченко і В.П. Домонтович: типологія філософських пошуків (авт. Ганна Бежнар) Наук. Стаття 2005
В.П. Петров — учений універсал (авт. Михайло Брайчевський) Істор. Стаття 1990
В.П. Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом (авт. Наталія Абашина) Істор. Стаття 2005
В.П. Петров про поняття «археологічна культура» (авт. Наталія Абашина) Істор. Стаття 1997
В.П. Петров як історик філософії (авт. С.В. Руденко) Наук. Стаття 2005
Вивчення етногенезу слов'ян в працях В.П. Петрова (авт. Наталія Абашина) Істор. Стаття 1986
Віктор Петров і його критики (авт. Андрій Портнов) Істор. Праця 2011
Віктор Петров та його діяльність під час «перебудови» української академічної науки (1930-ті рр.): внесок в археологію (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2018
Віктор Петров як дослідник етногенезу українців: деякі питання методології й методики (авт. Федір Медвідь) Істор. Стаття 2005
Віктор Петров: «скіфський сюжет» інтелектуальної біографії (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2010
Віктор Петров: верхи долі — верхи і долі (авт. В'ячеслав Брюховецький) Істор. Праця 2013
Віктор Петров: становлення інтелектуала-гуманітарія (1913 – початок 1920-х рр.) (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2013
Віктор Петров: Фокус долі (авт. В'ячеслав Брюховецький) Істор. Нарис 2013
Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого (авт. Віталій Андрєєв) Наук. Праця 2012
Вклад В.П. Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов'яно-руської доби (авт. Андрій Томашевський) Істор. Стаття 2005
Вступна стаття до розвідки В.П. Петрова «Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса «Несучасність сучасної людини»)» (авт. Олексій Ясь, Віктор Петров) Наук. Стаття 2015
Діяльність В. Петрова в Етнографічній комісії при ВУАН (1921–1933 рр.) (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2012
Дніпропетровський текст Віктора Петрова (авт. Андрій Портнов) Істор. Стаття 2020
Документи В.П. Петрова в науковому архіві інституту археології НАН України (авт. Валентина Корпусова) Істор. Стаття 2005
Інтелектуальна проза В.Петрова: жанрово-стильові особливості (авт. Наталя Мариненко) Наук. Дисертація 2005
Історіософія Пантелеймона Куліша в інтерпретації В. Петрова (авт. С.В. Бондар) Наук. Стаття 2005
Метод дослідження у мистецтвознавстві за роботами В.П. Петрова-Домонтовича (авт. Рада Михайлова) Наук. Стаття 2005
Модерністська експериментальна проза періоду МУРу (на матеріалі творів Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова) (авт. Анна Мукан) Наук. Дисертація 2020
На два фронти (авт. Микола Шудря) Істор. Спогади 2005
Наукова діяльність Віктора Петрова (40-ві рр. ХХ ст.) (авт. Оксана Франко, Н.А. Хомин) Істор. Стаття 2012
Науково-організаційна діяльність Віктора Петрова (20–30-ті роки ХХ ст.) (авт. Оксана Франко, Н.А. Хомин) Істор. Стаття 2010
Невідомий документ: «Петров Віктор Платонович. Праці з філософії» (авт. Валентина Корпусова) Істор. Документ 2005
Пам'яті Віктора Платоновича Петрова (авт. Євгенія Махно) Істор. Спогади 1975
Питання історії стародавніх слов'ян у працях В.П. Петрова (авт. Євген Максимов) Істор. Стаття 1986
Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору (авт. Роман Корогодський) Наук. Стаття 2005
Проект історії без часу в історіософії Віктора Петрова (авт. Володимир Васильович Приходько) Наук. Стаття 2005
Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича) (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2019
Роман В. Домонтовича "Без ґрунту" у світлі схоластичного екземпляризму (авт. Олександр Артамонов) Наук. Стаття 2023
Синдром парадокса: Віктор Петров-Домонтович як персонаж української гуманітаристики (авт. Катерина Рубан) Істор. Рецензія 2010
Скіфські студії Віктора Петрова (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2009
Трипільська та післятрипільська «епохи» в історії України в контексті історичної концепції В. Петрова (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2013
Українознавчий зміст філософсько-культурологічного вчення В.П. Петрова (авт. Ірина Кальмук) Наук. Праця 2015
Український Фуко чи французький Петров? Разюча схожість двох історіософів (авт. Джон Фізер) Наук. Стаття 1999
Філософія культури Віктора Петрова (авт. С.В. Руденко) Наук. Стаття 2005
Філософський аспект аналізу В. Петровим суспільних поглядів П. Куліша (авт. Георгій Вдовиченко) Наук. Стаття 2005
Фраґмент про Домонтовича (авт. Ігор Костецький) Наук. Есей 1952
Шостий у ґроні. В. Домонтович в історії української прози (авт. Юрій Шевельов) Наук. Стаття