Максим Яременко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Максим Яременко

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«До мене-де никто не имеетъ власти, кромъ ясневелможного»: самоідентифікація могилянського студента крізь призму конфлікту 1752 р. Істор. Стаття 2007
«Киевская академия, по назначению своему для духовенства…»? (Контингент могилянських спудеїв у XVIII ст.) Наук. Стаття 2013
«Матеріальний світ» ректора Академії середини XVIII ст.: на прикладі архимандрита Сильвестра Ляскоронського Наук. Стаття 2004
«На престолі плащениця и покривало калом птичим [...] весма перемараны»: стан церков Роменської протопопії у середині XVIII ст. Наук. Стаття 2021
«Посполиті» в Києво-Могилянській академії у XVIII ст.: селяни чи міщани? Наук. Стаття 2010
«Сεй сосудъ ко употреблεнію свящεныѧ води соωрудися»: до характеристики ректорства Теодосія Ґуґуревича Наук. Стаття 2016
«Щоденні нотатки» київського протоієрея Модеста Залеського з колекції Національного музею історії України Наук. Стаття 2018
Ekonomiczne kontakty mieszkańców Rzeczypospolitej i Hetmańszczyznyw pierwszej połowie XVIII wieku (пол.) Істор. Стаття 2018
Бібліотека та статус Києво-Братського Богоявленського монастиря у XVIII ст. Наук. Стаття 2004
Біографічні реєстри чернецтва київських чоловічих неставропігійних монастирів 70-80-х рр. ХVІІІ ст.: характеристика джерела та інформаційні можливості Істор. Стаття 2002
Видання вибраних творів Інокентія Ґізеля Наук. Стаття 2016
Вихованці Києво-Могилянської академії: світила першої величини та «червоні зорі» Істор. Стаття 2006
Вірогідне, можливе та малоймовірне про студентські роки Григорія Сковороди Наук. Стаття 2022
Дві Академії (про зв'язок між Українською академією наук та Київською духовною академією) Наук. Стаття 2017
Для «честі дому», заради користі «отчизни» та «в прислугу государственную» (стимули до навчання дітей козацької старшини у XVIII ст.) Істор. Стаття 2012
До біографії Василя Івановича Лучицького Наук. Стаття 2015
Жалувана царська грамота 1703 р. Братському монастирю Наук. Стаття 2011
Зміна церковного календаря у Київській митрополії XVIII ст. Наук. Стаття 2017
Із «польської нації» в імперське підданство: приклад братів Лятошевичів Наук. Стаття 2017
Києво-Могилянська академія за гетьманування Івана Мазепи : про et contra двотисячного контингенту вихованців Наук. Стаття 2008
Києво-Подольська Святовасилівська парафія у першій половині XVIII ст. Істор. Стаття 2017
Київські монастирські та приватні чернечі бібліотеки XVIII століття і «літературні уподобання» монашества Істор. Стаття 2004
Коли і хто вперше прочитав у Києво-Могилянському колегіумі повний богословський курс? Наук. Стаття 2019
Курс «Історія Гетьманщини» та його тематичне наповнення Навч. Стаття 2020
Міжконфесійні відносини в Україні та Білорусі у XVIII ст. (постановка проблеми) Істор. Стаття 2003
Навчатися чи не навчатись? До питання про «освітні стратегії» посполитих Гетьманщини ХVІІІ ст. та пов'язану з ними соціальну мобільність Істор. Стаття 2008
Наречення імені та пошанування східнослов'янських святих в українсько-російських контактних зонах наприкінці XVIII ст. / Яременко М. В. Наук. Стаття 2020
Насолоди освічених в Україні XVIII століття (про культуру вживання церковною елітою чаю, кави та вина) Істор. Стаття 2012
Невідомий епістолярій Лева Мацеєвича з колекції Національного музею історії України Наук. Стаття 2019
Одне коріння, дві релігійні культури? Київські та почаївські місяцеслови кінця XVIII ст. Наук. Стаття 2019
Освіта парафіяльного духовенства Решетилівської протопопії 1770-х рр.: між пасторськими і синодальними настановами та повсякденними практиками Наук. Стаття 2011
Освітні стратегії козацької еліти Наук. Стаття 2018
Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х pp. (на прикладі Глухівської протопопії) Худ. Стаття 2008
Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х рр. (на прикладі Глухівської протопопії) Істор. Стаття 2008
Пам'ять про Галшку Гулевичівну в Києво-Могилянській академії у XVIII столітті: пригадування чи вигадування? Істор. Стаття 2009
Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті Істор. Не визначено 2017
Плата за спасіння: церковно-релігійне життя у Роменській протопопії другої половини XVIII ст. у світлі грошових витрат (за матеріалами НМІУ) Наук. Стаття 2020
Подільські краєзнавці Микола Яворовський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій Істор. Стаття
Річпосполитська шляхта у Києво-Могилянській академії XVIII ст. Істор. Стаття 2010
Роль освітнього цензу кандидатів у номінуванні на парафіяльні настоятельства у Київській митрополії XVIII ст. Наук. Стаття 2014
Синодальна стандартизація та її наслідки для Київської митрополії у ХVIII ст. Наук. Стаття 2020
Спеціальні історичні дисципліни: навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей Навч. Посібник 2010
Стратегії інтеграції річпосполитських уродженців у соціальний простір Російської імперії у XVIII ст.: випадок священика Павла Лобка Наук. Стаття 2020
Студенти Києво-Могилянської академії XVIII ст.: характеристика складу та стимули до навчання Істор. Дисертація 2014
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Успіхи та невдачі «освітнього дисциплінування» парафіяльного духовенства Києво-Печерської протопопії 1770-х рр. Істор. Стаття 2010
Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і - середина 80-х рр. ХVІІІ ст.) Істор. Дисертація 2002
Фрагмент архіву Роменської протопопії в колекції Національного музею історії України: подокументний опис Наук. Стаття 2020
Характерні риси латинського шкільництва Гетьманщини (на прикладі Переяславського колегіуму) Істор. Стаття 2011
Ціна «міщанської любові» або скільки коштувала прихильність обивателів Києво-Подолу до могилянських студентів Істор. Стаття 2005
Ціна дяківської науки Наук. Стаття 2010
Яких козаків діти навчалися в Києво-Могилянській академії? Істор. Стаття 2010