Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 ... 496
Рец. на: Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства» (Павленко Сергій)
Рец. на: Тексты и разыскания по кавказской филологии. Том 1 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне: видавець Олег Зень, 2008. - 119 с. (Глушко Михайло)
Рец. на: Труды Полтавской Ученой Архивной Коммиссіи. Выпускъ 6. Частъ 1-2; И.Ф. Павловскій. Полтава. Историческій очеркъ ея, какъ губернскаго города въ эпоху управленія генералъ-губернаторами (1802—1856 г. г.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) (Галенко Олександр)
Рец. на: Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.П. Попова. – К.: Знання, 1998. – 262 с. (Глушко Михайло)
Рец. на: Черкас Б.В. Західні володіння Улусу Джучи (Пилипчук Ярослав)
Рец. на: Яворський М.І. Нарис історії України, ч.ч. І і II (1925) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Яфетический сборник.— Ленинград, 1927 (Пархоменко Володимир)
Рец. на:Смішко М.Ю. Карпатські кургани першої половини I тисячоліття н.е. (Махно Євгенія)
Рец. на.: Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. - Kraków, 1892. - 389 s. (Коцовський Володимир)
Рец.: «Війна і мир» гетьмана Богдана Хмельницького в прочитанні історика Ярослава Федорука (Чухліб Тарас)
Рец.: Frost Robert I. After the Deluge. Poland-Lithuania in the Second Nothern War (Федорук Ярослав)
Рец.: HOMO BYZANTINUS, або Людина, яка створила Візантійський Всесвіт (Домановський Андрій)
Рец.: Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki (Федорук Ярослав)
Рец.: Барвисті брязкальця української візантиністики: «варварські» наслідування в очікуванні на варварів? (Домановський Андрій)
Рец.: Велике князівство Литовське у європейській політиці другої половини 50-х років XVII століття (Федорук Ярослав)
Рец.: Візантологія церковна, візантологія світська: (не)усвідомлена необхідність кроку назустріч (Домановський Андрій)
Рец.: Два обличчя Юліана Кулаковського (Домановський Андрій)
Рец.: Історія одного регіону (Войтович Леонтій)
Рец.: Круц С.И. Население территории Украины в эпоху меди — бронзы (Телегін Дмитро)
Рец.: Листування Михайла Грушевського (Іваницька Світлана)
Рец.: Нові документи до історії грецько-російської дипломатії середини XVII століття (Федорук Ярослав)
Рец.: Новые издания источников по истории Галицко-Волынской Руси (библиографический обзор) (рос.) (Майоров Олександр)
Рец.: Основа української геральдики княжої доби (Войтович Леонтій)
Рец.: Перша українська історія візантійського і поствізантійського приватного права (книга юриста очима істориків) (Домановський Андрій)
Рец.: Русский след в борьбе за австрийское герцогство в 1246–1278 гг. (рос.) (Волощук Мирослав)
Рец.: Т.Ґ.Таїрова-Яковлева. Іван Мазепа й Російська імперія. Історія «зради» (Чухліб Тарас)
Рец.: Три видання або особливості наукового перекладу (проблема творення наукової термінології української візантиністики) (Домановський Андрій)
Рец.: Тритомна історія візантійської економіки (Домановський Андрій)
Рецензентові «Тризуба» (Андрусяк Микола)
Рецензия на: Строев В. Бироновщина и кабинет министров: Очерк внутренней политики императрицы Анны. Ч. I: 1730–1735 г. М., 1909 (Джиджора Іван)
Рецензия на: Чухліб Т.В. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500−1700 років (рос.) (Кононенко Василь)
Рецензійна діяльність Мирона Кордуби на сторінках «Kwartalnika Historycznego» («Історичного квартальника») (Руда Оксана)
Рецензійний огляд (Мицик Юрій)
Рецензія на «Белорусское Полесье. Сборник этнографических материалов, собранных М. Довмаром-Запольским. Вып. 1» (рос.) (Кримський Агатангел)
Рецензія на Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie (пол.) (Ляска Віталій)
Рецензія на англомовне видання першого тому «Історії України-Руси» Михайла Грушевського (Гальперін Чарльз)
Рецензія на англомовне видання сьомого тому «Історії України-Руси» Михайла Грушевського (англ.) (Химка Іван-Павло)
Рецензія на видання: Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади) (Іваницька Світлана)
Рецензія на видання: Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади) (Єрмашов Тарас)
Рецензія на видання: Науковий інструментарій українознавця: Довідник (Іваницька Світлана)
Рецензія на видання: Науковий інструментарій українознавця: Довідник (Турченко Федір)
Рецензія на журнал "Україна модерна" (2008, №2) (англ.) (Єкельчик Сергій)
Рецензія на кн.: Довбищенко М.В. Волинська шляхта у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст. (Зінченко Арсен)
Рецензія на книги "Ukraine and Russia in Their Historical Encounter" та "National History as Cultural Process: A Survey of the Interpretations of Ukraine's past in Polish, Russian, and Ukrainian Historical Writing from the Earliest Times to 1914" (англ.) (Гаґен Марк фон)
Рецензія на книги: Шаповал Ю. Михайло Грушевський; Новацький Р. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866–1934) (Гирич Ігор)
Рецензія на книгу "Ukraine and Russia in Their Historical Encounter" (англ.) (Каппелер Андреас)
Рецензія на книгу «Володимир єврейський. Історія і трагедія єврейської громади м. Володимира-Волинського» (Гаухман Михайло)
Рецензія на книгу Dennison J. The Greens in British politics: Protest, Anti-Austerity and the Divided Left (Брайлян Єгор)
Сторінки:  1 ... 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 ... 496