Ярослава Верменич
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ярослава Верменич

доктор історичних наук, завідуюча відділом історичної регіоналістики Інституту історії України НАНУ
нар. 01.05.1967
Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки Істор. Праця 2003
Гадяцький трактат і його оцінки в українській історіографії XIX – початку XX ст. Наук. Стаття
Географія, хорографія і хорологія: етапи становлення й концептуалізації Істор. Стаття 2007
До дискусії про концепцію синтетичної «історії України» Істор. Стаття 2010
Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз Істор. Стаття 2015
Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір Істор. Праця 2015
Дослідження питань державного устрою Гетьманщини в історіографії кінця XIX – початку XX ст. Наук. Стаття
Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст. Істор. Праця 2014
Історико-краєзнавчі дослідження в діяльності Південно-західного відділу Російського географічного товариства (1873–1876 pp.) Істор. Стаття 1999
Історична географія й регіонознавство: наступність і взаємодія Істор. Стаття 2004
Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми Істор. Дисертація 2005
Конструювання української ідентичності: національні й регіональні проекти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Істор. Праця 2016
Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917–2017 рр. Істор. Стаття 2017
Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу Істор. Стаття 2013
Макро-, мезо-, мікропідходи в історіографічному аналізі: концептуальний плюралізм Істор. Стаття 2012
Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями Істор. Праця 2018
Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями ‒ 2 Істор. Праця 2019
Національна політика більшовиків і опозиція: підґрунтя маневрів навколо українізації 20–30-х рр. XX ст. Істор. Стаття
Національна реформа 20-30-х рр. в Україні: підсумки, політичні наслідки, уроки Істор. Стаття 2004
П. Чубинський як дослідник національної правової культури України Істор. Стаття 2000
Початки національної історичної науки: київські центри регіональних досліджень у 50–70-х рр. ХІХ ст. Істор. Праця 1997
Проблеми дефініції і генезизу міста у науковій спадщині М. Вебера Істор. Стаття 2009
Регіоналізація України в українознавстві XIX ст. Істор. Стаття 2003
Регіональна інтеграція в умовах глобалізації: теорії та сучасні реалії Істор. Праця 2018
Реформування адміністративно-територіального устрою УРСР у 20-30-х рр.: прорахунки й уроки Істор. Стаття 2003
Схід і Південь України: час, простір, соціум. Том 1 Істор. Стаття 2014
Українсько-російське пограниччя у просторі конфлікту ідентичностей в історії та сучасності Істор. Праця 2024
Українсько-російське пограниччя: історичний досвід та сучасні виклики регіонального розвитку Істор. Праця 2023
Урбанізаційні процеси в УРСР як об'єкт дослідження у системі локальної історії Істор. Стаття 2007
Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України Істор. Праця 2018