Олександр Гуржій
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Гуржій

нар. 02.02.1955
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Іван носить плахту, а Настя - булаву»? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст. Істор. Стаття 2002
100 великих постатей і подій козацької України Істор. Довідник 2008
XVIII ст. як поворотний етап у розвитку економічних відносин західноєвропейських країн і Гетьманщини Істор. Стаття 2021
Адміністративний устрій і управління міст України та Білорусі в другій половині XVIІ–XVIІІ ст. Істор. Стаття 2017
Біобібліографічний покажчик Істор. Довідник 2015
Витоки: від найдавніших часів до першої половини IX ст. Істор. Не визначено
Гетьман Іван Скоропадський Істор. Праця 2004
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний Істор. Праця 2004
Гетьманська Україна Істор. Праця 1998
Діяльність гетьмана І. Скоропадського в оцінці вітчизняних і зарубіжних істориків Істор. Стаття 2000
Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII—XVIII ст.) Істор. Праця 1994
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
З когорти репресованих бандуристів Істор. Рецензія 2018
Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник Істор. Довідник 2004
Історія України в особах: IX-XVIII ст. Істор. Нарис 1993
Купецтво Києва та Київщини XVII-XIX ст. Істор. Праця 2013
М.С. Грушевський про соціальну структуру середньовічної України Істор. Стаття 1989
Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII ‒ початок XX ст.) Істор. Праця 2018
Наукова діяльність К.Стецюк в Інституті історії України (До століття з дня народження історика та 70-річчя Інституту) Істор. Стаття 2007
Новий ракурс у дослідженні міжнародно-правового статусу Української козацької держави (Рецензія на: Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр.) Істор. Рецензія 2003
Окремі аспекти повсякденного життя київських купців XIX ст. Істор. Стаття 2009
Олешківська Січ (1711–1728 рр.) Істор. Стаття 1998
Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Істор. Документ 1991
Переяславська угода і українсько-російські стосунки 1654—1657 рр. у сприйнятті народних мас України Істор. Стаття 1995
Південна Україна в процесі розвитку хлібної торгівлі XIX ст.: історіографія Істор. Стаття 2010
Політика І. Скоропадського у сфері торгівлі Істор. Стаття 2000
Політика Катерини ІІ щодо Слобідської України у 1762–1767 рр. Істор. Стаття 2018
Політико-адміністративне й територіальне реформування Гетьманщини у XVIII ст.: причини, перебіг, наслідки Істор. Праця 2015
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 2 Істор. Праця 2004
Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII-XVIII ст.) Істор. Стаття 2011
Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII—XVIII ст.) Істор. Праця 1994
Про деякі оцінки політичної й військової діяльності Богдана Хмельницького в історичних піснях та думах українського народу Істор. Стаття 1995
Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра І Істор. Стаття 2015
Проблеми формування південних губерній Російської імперії в політиці Катерини ІІ Істор. Праця 2017
Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVII ст. до 1861 року) Істор. Праця 1962
Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст. Істор. Праця 1954
Руїна: друга половина XVII ст. Істор. Не визначено 1996
Селяни України та їх оподаткування в XVII - середині XIX ст. Істор. Праця 2012
Становлення поштової справи в Українській козацькій державі в другій половині XVII–XVIII ст. Істор. Стаття 2001
Суспільно-політичні відносини в Криму після його анексії Росією (остання чверть XVIII ст.) Істор. Стаття 2020
Сучасна воєнно-історична та воєнна термінологія: проблемні питання Істор. Стаття 2009
Україна в суспільно-політичних комбінаціях імперського уряду Росії (30–90-ті рр. ХVІІІ ст.) Істор. Праця 2019
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі та населення Істор. Праця 1992
Українська козацька держава в другій половині XVII—XVIII ст.: кордони, населення, право Істор. Праця 1996
Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії Істор. Праця 1990
Українське селянство другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.: деякі аспекти світогляду та етикету Істор. Стаття 2002
Хлібна торгівля в Україні у XIX ст.: висвітлення деяких аспектів проблеми в історіографії 30-х років XIX – середини 80-х років XX ст. Істор. Стаття 2007
Чумацький промисел в Україні: причини занепаду Істор. Стаття 2014
Як запорожці в Петра І «вольності» виборювали Істор. Стаття 1997
Як і коли почала формуватися українська нація Істор. Праця 1991