Олександр Гуржій
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Гуржій

нар. 02.02.1955
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Іван носить плахту, а Настя - булаву»? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст. Істор. Стаття 2002
100 великих постатей і подій козацької України Істор. Довідник 2008
XVIII ст. як поворотний етап у розвитку економічних відносин західноєвропейських країн і Гетьманщини Істор. Стаття 2021
Адміністративний устрій і управління міст України та Білорусі в другій половині XVIІ–XVIІІ ст. Істор. Стаття 2017
Біобібліографічний покажчик Істор. Довідник 2015
Витоки: від найдавніших часів до першої половини IX ст. Істор. Не визначено
Гетьман Іван Скоропадський Істор. Праця 2004
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний Істор. Праця 2004
Гетьманська Україна Істор. Праця 1998
Діяльність гетьмана І. Скоропадського в оцінці вітчизняних і зарубіжних істориків Істор. Стаття 2000
Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII—XVIII ст.) Істор. Праця 1994
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
З когорти репресованих бандуристів Істор. Рецензія 2018
Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник Істор. Довідник 2004
Історія України в особах: IX-XVIII ст. Істор. Нарис 1993
Купецтво Києва та Київщини XVII–XIX ст. Істор. Праця 2013
М.С. Грушевський про соціальну структуру середньовічної України Істор. Стаття 1989
Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII ‒ початок XX ст.) Істор. Праця 2018
Наукова діяльність К.Стецюк в Інституті історії України (До століття з дня народження історика та 70-річчя Інституту) Істор. Стаття 2007
Новий ракурс у дослідженні міжнародно-правового статусу Української козацької держави (Рецензія на: Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр.) Істор. Рецензія 2003
Окремі аспекти повсякденного життя київських купців XIX ст. Істор. Стаття 2009
Олешківська Січ (1711–1728 рр.) Істор. Стаття 1998
Олешківська Січ (1711–1728 рр.) у російсько-турецько-польському трикутнику Істор. Стаття
Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Істор. Документ 1991
Переяславська угода і українсько-російські стосунки 1654—1657 рр. у сприйнятті народних мас України Істор. Стаття 1995
Південна Україна в процесі розвитку хлібної торгівлі XIX ст.: історіографія Істор. Стаття 2010
Політика І. Скоропадського у сфері торгівлі Істор. Стаття 2000
Політика Катерини ІІ щодо Слобідської України у 1762–1767 рр. Істор. Стаття 2018
Політико-адміністративне й територіальне реформування Гетьманщини у XVIII ст.: причини, перебіг, наслідки Істор. Праця 2015
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 2 Істор. Праця 2004
Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII-XVIII ст.) Істор. Стаття 2011
Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII—XVIII ст.) Істор. Праця 1994
Про деякі оцінки політичної й військової діяльності Богдана Хмельницького в історичних піснях та думах українського народу Істор. Стаття 1995
Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра І Істор. Стаття 2015
Проблеми формування південних губерній Російської імперії в політиці Катерини ІІ Істор. Праця 2017
Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVII ст. до 1861 року) Істор. Праця 1962
Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст. Істор. Праця 1954
Руїна: друга половина XVII ст. Істор. Не визначено 1996
Селяни України та їх оподаткування в XVII - середині XIX ст. Істор. Праця 2012
Становлення поштової справи в Українській козацькій державі в другій половині XVII–XVIII ст. Істор. Стаття 2001
Суспільно-політичні відносини в Криму після його анексії Росією (остання чверть XVIII ст.) Істор. Стаття 2020
Сучасна воєнно-історична та воєнна термінологія: проблемні питання Істор. Стаття 2009
Україна в суспільно-політичних комбінаціях імперського уряду Росії (30–90-ті рр. ХVІІІ ст.) Істор. Праця 2019
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі та населення Істор. Праця 1992
Українська козацька держава в другій половині XVII—XVIII ст.: кордони, населення, право Істор. Праця 1996
Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії Істор. Праця 1990
Українське селянство другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.: деякі аспекти світогляду та етикету Істор. Стаття 2002
Українське шовківництво у контексті економічних інтересів Російської імперії (ХVІІІ ст.) Істор. Стаття 2023
Хлібна торгівля в Україні у XIX ст.: висвітлення деяких аспектів проблеми в історіографії 30-х років XIX – середини 80-х років XX ст. Істор. Стаття 2007
Чумацький промисел в Україні: причини занепаду Істор. Стаття 2014
Як запорожці в Петра І «вольності» виборювали Істор. Стаття 1997
Як і коли почала формуватися українська нація Істор. Праця 1991