Борис Черкас
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Борис Черкас

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Самаро-Орельський» улус Золотої Орди Істор. Стаття 2014
[Огляд] Вирський Д. Околиця ренесансу: Річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.). – К., Інститут історії України НАН України, 2007. – у 2-х ч. – ч. 1. – 326 с; ч. 2. (додатки). – 175 с. Істор. Стаття 2008
Боротьба за Україну між Великим князівством Литовським і Кримським ханатом на переломі ХV-ХVI ст.: причини, передумови, наслідки Істор. Стаття 2007
Великий кордон як чинник соціальних пертурбацій в середовищі військово-службового населення Київської землі пізнього середньовіччя Істор. Стаття 2020
Військова справа українських козаків очима польського історика (Рецензія на: Maciej Franz “Wojskowosc Kozaczyzny Zaporoskiej w ХVІ-ХVІI wieku. Geneza i character.) Істор. Рецензія 2004
Вільно, Краків, Кіркор у 1519-1520 рр. Істор. Стаття 2007
Воєнна кампанія Великого князівства Литовського та Корони Польської 1524 р. на українських землях Істор. Стаття 2002
Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) Істор. Стаття 2013
Західні володіння Улусу Джучи ХІІІ – XIV ст.: суспільно-політичний та економічний розвиток Істор. Праця 2015
Західні володіння Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста (XIII–XIV ст.) Істор. Праця 2014
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Козацтво на службі уряду в першій третині ХVI ст. Істор. Стаття 2010
Крило Мувала і його кордони. Спроба реконструкції Істор. Стаття 2016
Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: Український шлях до Чорного моря Істор. Праця 2016
Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст. Істор. Праця 2020
Ольшаницька битва 1527 р. Істор. Стаття 2008
Ординський «рубікон» Вітовта в контексті політичного права та впливів географічного фактора Істор. Стаття 2020
Остафій Дашкович — черкаський і канівський староста XVI ст. Істор. Стаття 2002
Подільське князівство і «ногаєві» татари: боротьба за Придністров'я (1374–1380) Істор. Стаття 2015
Політична криза в Кримському ханстві і боротьба Іслам-Гірея за владу в 20-30-х роках XVI ст. Істор. Стаття 2000
Політична ситуація на українських землях в контексті політики Золотої Орди 1312–1322 рр. Істор. Стаття 2017
Політичні відносини Великого князівства Литовського з Кримським ханатом у 1533–1540 рр. Істор. Стаття 2003
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 2 Істор. Праця 2004
Похід хана Джанібека на Правобережну Україну 1352 р. Істор. Стаття 2010
Правління Токти і його політичні поступки на заході. Стосунки з генуезцями, болгарами і Руським королівством Істор. Стаття 2015
Прикордонний староста Семен Полозович Істор. Стаття 2004
Рецензія на: Колодзейчик Д. Кримське ханство й Польсько-Литовська держава: Міжнародна дипломатія на європейській периферії (XV–XVIII ст.) Істор. Рецензія 2014
Рецензія на: О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний Істор. Рецензія 2005
Русь «після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького Істор. Праця 2016
Синьоводська битва 1362 р. в контексті політичної історії західних улусів Золотої Орди (Крило Мувала) під час «Великої Замятні» Істор. Стаття 2013
Служиві татари в обороні українських земель Великого князівства Литовського XV—XVI століть Істор. Стаття 2008
Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів (XIV–XVI ст.) Істор. Праця 2011
Східне Пограниччя Європи: Український фронтир у добу пізнього середньовіччя Істор. Не визначено 2021
Токтамиш – Вітовт. З історії політичного союзу кінця XIV ст. Істор. Стаття 2015
Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515-1540) Істор. Праця 2006
Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти Істор. Праця 2011
Україна під час Стародубської війни 1534-1537 років Істор. Стаття 2006
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 Істор. Праця 2008
Українське козацтво у військово-політичних процесах Великого князівства Литовського (20–30-ті рр. ХVІ ст.) Істор. Стаття 2004
Улус Манкерман: спроба реконструкції Істор. Стаття 2011