Олександр Реєнт
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Реєнт

нар. 10.05.1949
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Історичні зошити» (огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя) Істор. Праця 1997
140 років Емському указу: у сприйнятті сучасників та оцінках істориків Істор. Стаття 2016
Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії Істор. Стаття 2014
Гетьманат Павла Скоропадського: українсько-російські відносини – науковий зріз Істор. Стаття 2013
Державотворчі процеси на західноукраїнських землях крізь призму національно-демократичної революції 1914–1923 рр. Істор. Стаття 2019
Деякі проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки Істор. Стаття 2000
До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. Істор. Стаття 2011
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 2 Істор. Праця 2011
Експорт хлібних продуктів з українських губерній Російської імперії (1861–1914 років) Істор. Стаття 2011
Іван Франко – співець єдності України Наук. Стаття 2016
На чолі Української Держави (до 140-річчя з дня народження Павла Скоропадського) Істор. Стаття 2013
Нариси життя Літинщини 1917-1921 рр.: революційні події та повсякденність Істор. Праця 2017
Нариси з історії дипломатії України Істор. Нарис 2001
Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII ‒ початок XX ст.) Істор. Праця 2018
Науково-методологічні засади сучасного краєзнавства Наук. Стаття 2017
Національно-демократична революція на західно-українських землях 1914–1923 рр.: до проблеми концепту Істор. Стаття 2018
Патріарх українського краєзнавства [Петро Тимофійович Тронько] Істор. Стаття 2000
Перша світова війна 1914-1918 pp. і Україна. Українські землі у центрі цивілізаційної кризи Істор. Не визначено 2015
Перша світова війна 1914–1918 рр.: український контекст Істор. Стаття 2014
Перша світова війна і Україна Істор. Праця 2004
Політика державної влади Російської імперії з "українського питання" напередодні Першої світової війни Істор. Стаття 2014
Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XX ст. Історичні нариси Істор. Нарис 2002
Проголошення ЗУНР: проблема легітимації Істор. Стаття 2009
Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) Істор. Праця 2011
Сім Шевченкових ювілеїв Наук. Стаття
Ставлення пролетаріату України до Центральної Ради Істор. Стаття 1994
Торговельний баланс України на початку ХХ ст. Істор. Праця 2018
Україна в першій світовій війні: сучасні науково-методологічні акценти Істор. Стаття 2007
Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання Істор. Рецензія 2012
Україна у Кримській війні 1853-1856 pp. (до 150-річчя Східної війни) Істор. Праця 2006
Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки) Істор. Праця 1995
Українське національне відродження в ХІХ–ХХ ст.: від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі Наук. Стаття 2019
Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу Істор. Стаття 2004
Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Істор. Праця 1999
Українсько-білоруські взаємини у XIX - на початку XX ст.: період становлення Істор. Стаття 2008
Українсько-польські відносини в XIX - на початку XX ст. Істор. Стаття 2003
Усі гетьмани України. Легенди, міфи, біографії Істор. Праця 2008
Формування сучасної історіографії української нації Наук. Стаття