Ірина Кривошея
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ірина Кривошея

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Сказки» козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело Істор. Стаття 2009
Бунчукове товариство Гетьманщини в першій половині XVIII cт.: статус і чисельність Істор. Стаття 2015
Бунчуковий товариш Федір Маркович у дзеркалі свого тестаменту Істор. Стаття 2019
Військове товариство Гетьманщини у XVIII ст. Істор. Стаття 2010
Військове товариство на останньому етапі існування Української козацької держави (друга половина XVIII ст.) Істор. Стаття 2016
Володіння бунчукового товариша Андрія Васильовича Борковського та його нащадків у XVIII ст. Істор. Стаття 2007
Генеалогічні матеріали Козелецької актової книги (1664–1765): Коровки-Вольські та Мокієвські Істор. Стаття 2017
Генеалогія значкового товариства Миргородського полку: Авраменки, Короленки, Чапи Істор. Стаття 2006
Генеалогія козацької старшини Полтавського полку другої половини ХVII ст.: Прогонські, Маджари, Зайці та інші Істор. Стаття 2018
До історії бунчукового, військового та значкового товариства Істор. Документ 2008
Дячки і село Мале Старосілля (XVIII–XX ст.) Істор. Стаття 2009
Значкове товариство Гетьманщини на етапі інкорпорації до Російської імперії (друга половина XVIIІ ст.) Істор. Стаття 2015
Значкове товариство Ніжинського полку на початку 40-х рр. XVIII ст.: два нових списки товариства Істор. Стаття 2009
Значковое товарищество Гетманщины XVIII в.: социальный портрет сообщества (рос.) Істор. Стаття
Значне козацьке товариство XVII ст. у документах польських архівів та виданих збірках Істор. Стаття 2014
Значне товариство військове Ніжинського полку на етапі переходу до сталих чинів неурядової старшини (кінець XVII – перша чверть XVIII ст.) Істор. Стаття 2015
Инкорпорация бунчукового товарищества в состав служебной и социальной элиты Российской империи в последней трети XVIII в. Істор. Стаття 2016
Інститут «товаришів» у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини Істор. Стаття 2010
Інформативний потенціал актової книги м. Козельця (друга половина XVII – перша половина XVIII ст.) Істор. Стаття 2016
Інформативні можливості реєстру позики до військового скарбу 1743 р. для вивчення історії неурядової старшини Гетьманщини Істор. Стаття 2015
Компути 20-х років XVIII ст. як джерело історії бунчукового товариства Істор. Стаття 2015
Краєзнавчі матеріали Козелецької актової книги (1664 – 1765 рр.) Істор. Стаття 2016
Мілітарна мандрівка: бунчукове товариство в Сулацькому поході (1725–1727) в дзеркалі щоденника генерального підскарбія Якова Марковича Істор. Стаття 2015
Нариси історії Київщини періоду козацтва. Яготин Істор. Праця 2002
Невідома ревізія Переяславського полку як джерело до історії неурядової старшини Істор. Стаття 2009
Неурядова старшина в дипломатичних місіях другої половини XVII ст. Істор. Стаття 2015
Неурядова старшина Гетьманщини Істор. Праця 2008
Неурядова старшина Гетьманщини (2008) Істор. Нарис 2008
Неурядова старшина Гетьманщини XVІI–XVІII ст. у сучасній українській історіографії Істор. Стаття 2015
Неурядова старшина Гетьманщини і міщанська верхівка в середині ХVIII ст. (На прикладі м. Стародуба) Істор. Стаття 2009
Неурядова старшина Полтавського полку в другій половині XVII – першій третині XVIII ст. Істор. Стаття 2011
Неурядова старшина та урядники Переяславського полку за присягами 1676 і 1682 рр. Істор. Стаття 2011
Основні службові обов'язки значного товариства військового Гетьманщини в XVII ст. Істор. Стаття 2015
Основні функції бунчукового товариства Гетьманщини (XVIII ст.) Істор. Стаття 2015
Персональний склад неурядової старшини Гетьманщини: проблема стабільності на прикладі значкового товариства в 30-х роках XVIII ст. Істор. Стаття 2015
Польський інститут «товаришів хоругв» і запорозька традиція другої половини XVI – першої половини XVII століть як чинники формування неурядової старшини козацької держави Істор. Стаття 2015
Присяги російським царям ХVІІ-ХVІІІ ст. як джерело історії неурядової старшини Гетьманщини Істор. Стаття 2011
Присяги ХVII–XVIII ст. як джерело історії неурядової старшини Прилуцького полку Істор. Стаття 2011
Реєстри значкових товаришів Стародубського полку 1735 та 1737 років Істор. Документ 2009
Товариство сотні в XVII–XVIIІ ст.: проблеми дослідження Істор. Стаття 2015