Ірина Ворончук
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ірина Ворончук

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Малі міста» Острожчини за інвентарем 1620 р. Істор. Стаття 2015
Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) Істор. Праця 2001
Дворищна система селянського господарювання на Волині ранньомодерної доби Істор. Стаття 2021
До питання про соціально-економічне становище Волині в першій половині XVII ст. Істор. Стаття 1992
Інвентарі дворів та замочків Острожчини 1621 р. Істор. Стаття 1995
Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби Істор. Стаття 2014
Між двох вогнів: друга половина XVI — перша половина XVII ст. Істор. Не визначено 1996
Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники Істор. Праця 2012
Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні в XVI–XVIІ ст. (на матеріалах ранньомодерної Волині) Істор. Стаття 2006
Правовий статус українського пізньосередньовічного селянства. Історіографічний аспект Істор. Стаття
Приватне життя князів Острозьких: стан, проблеми і перспективи Істор. Стаття 2013
Про коефіцієнт диму на Волині в другій половині ХVІ – середині ХVІІ ст. Істор. Стаття 1999
Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) Істор. Стаття 2003
Рецензія на: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów Істор. Рецензія 2015
Система селянського господарювання та її вплив на типологію селянської родинної структури (за матеріалами Волині XVI — першої половини XVII ст.) Істор. Стаття 2014
Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внітрішніх зв’язках і стосунках: батьки і діти Істор. Стаття
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. Істор. Документ 2014
Шляхетський двір, його слуги та челядь Істор. Стаття 2004