Валерій Смолій
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Валерій Смолій

Український історик, доктор історичних наук, академік НАН України.
нар. 01.01.1950
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика Істор. Стаття 2014
Богдан Хмельницький: політичний і соціальний аспекти діяльності Істор. Стаття 1995
Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет Істор. Праця 1995
В.І. Вернадський і Україна Наук. Стаття
В'ячеслав Липинський та його праця «Україна на переломі. 1657–1659» Істор. Стаття 1992
Валерій Степанков: штрихи до портрета вченого Істор. Стаття 2007
Вторгнення Яна Собеського у Правобережну Гетьманщину та його переговори з Петром Дорошенком про умови входження до Речі Посполитої (осінь 1674 – зима 1675 рр.) Істор. Стаття 2010
Гетьман Богдан Хмельницький і його доба Істор. Стаття 1995
Дипломатія на «межі світу»: міжнародні відносини та зовнішня політика Української держави (XVII ст. – 1750-ті рр.) Навч. Посібник 2016
Дипломатія Українського Гетьманату в міжнародних політичних комбінаціях раннього нового час Істор. Праця 2022
Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь Істор. Праця 2016
Донеччина і Луганщина: етнонаціональна ситуація, перспективи та інструменти державного регулювання. Аналітична доповідь Істор. Не визначено 2015
Донеччина і Луганщина: місце в модерному українському національному проекті. Аналітична доповідь Істор. Нарис 2015
Дослідник ранньомодерної історії України [В.С. Степанков] Істор. Стаття 2017
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
Ідеали будучності та злободенна сучасність, або Як українці уявляли й проектували своє майбутнє (XX ‒ початок XXI ст.) Істор. Праця 2019
Ідея протекторства в геополітичній доктрині Богдана Хмельницького та переяславський проект 1654 року: Тематичні нариси Істор. Праця 2023
Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії Наук. Стаття 2016
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 1. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року Істор. Довідник 2009
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 1. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 2. Історія міста Києва періоду 1861-першої половини 1917 рр. Істор. Довідник 2009
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 1. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 3. Історія міста Києва періоду 1917-1990 рр. Істор. Довідник 2009
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 1. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 4. Київ на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) Істор. Довідник 2009
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 2. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 10. Демографія. Етнічні спільноти у Києві Істор. Довідник 2010
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 2. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 11. Історико-культурна та географічна характеристика міста Істор. Довідник 2010
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 2. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 5. Пам'ятки Істор. Довідник 2009
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 2. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 6. Храми Києва Істор. Довідник 2009
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 2. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 7. Скульптурні пам'ятки Істор. Довідник 2009
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 2. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 8. Райони та вулиці Істор. Довідник 2010
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 2. Хронологічний літопис міста Києва. Книга 9. Наукові товариства. Культурно-мистецькі установи: музеї, виставки, колекції Істор. Довідник 2010
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 3. Зведені допоміжні покажчики. Книга 12. Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія Істор. Довідник 2010
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 3. Зведені допоміжні покажчики. Книга 13. Зведений іменний покажчик Істор. Довідник 2010
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Том 3. Зведені допоміжні покажчики. Книга 14. Зведений покажчик назв книг та статей Істор. Довідник 2010
Історія України в особах: IX-XVIII ст. Істор. Нарис 1993
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Книга для читання з історії Української РСР (7-8 класи) Істор. Нарис 1988
Коліївщина 1768 р.: малодосліджені сторінки історії Істор. Стаття 1993
Кримські татари: шлях до повернення. Частина 1 Наук. Документ 2004
Максим Залізняк Істор. Стаття 1990
Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник Наук. Енциклопедія 2005
Нариси з історії дипломатії України Істор. Нарис 2001
Нариси історії української революції 1917-1921 років. Книга 1 Істор. Нарис 2011
Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси Наук. Нарис 2012
Петро Дорошенко. Політичний портрет Істор. Праця 2011
Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XX ст. Історичні нариси Істор. Нарис 2002
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 2 Істор. Праця 2004
Правобережна Україна у другій половині XVII—XVIII ст.: проблема державотворення Істор. Праця 1993
Революції у цивілізації раннього модерну: паралелі українського та світового досвіду Істор. Стаття 2021
Становлення козацького політичного сепаратизму Істор. Стаття 2005
Суспільні ідеали та уявні проекції українського майбутнього у репрезентації «діючих» генерацій інтелектуалів XX ‒ початку XXI ст. Істор. Не визначено 2019
Сучасна російсько-українська війна у світлі постколоніалізму Істор. Стаття 2022
Схід і Південь України: час, простір, соціум. Том 1 Істор. Стаття 2014
Традиції визвольної війни 1648-1654 рр. в антифеодальній боротьбі на Україні (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.) Істор. Стаття 1991
Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації Істор. Нарис 2013
Україна і Польща в період феодалізму (збірка) Наук. Стаття 1991
Україна і Росія в другій половині XVII-XVIII ст.: самобутність та інтеграція Істор. Стаття 1991
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Українська державна ідея XVII — XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації Істор. Праця 1997
Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії Істор. Праця 1990
Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) Істор. Праця 1999
Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) (вид. 2009) Істор. Праця 2009
Український політичний проект XVII ст.: становлення національного інституту влади Істор. Праця 2014
Феномен Української національної революції XVII ст.: компаративні та евристичні проекції Істор. Праця 2019
Хиткі образи нового віку: ідеали й обрії прийдешності у візіях українських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наук. Стаття 2019
Ще раз про Богдана Хмельницького, Переяславську угоду та уроки історії Істор. Стаття 1996
Як і коли почала формуватися українська нація Істор. Праця 1991
Як навчити громадянина мислити. Неювілейні думки. До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського та 80-річчя Інституту історії України Наук. Стаття 2016
Пов'язані твори:
Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія (авт. Збірник статей) Істор. Стаття 2010