Олена Русина
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олена Русина

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Записки» НТШ Істор. Рецензія 1991
La similitude du dissemblable. La Russie et la grande-principauté de Lituanie XIVe-milieu du XVIe siècle (фр.) Істор. Стаття 2005
On the Kyivan Princely Tradition from the Thirteenth to the Fifteenth Centuries (англ.) Істор. Стаття 1994
Адміністративно-територіальний устрій давньої Чернігівщини на початку литовського володарювання Істор. Стаття 2007
Буес Альмут. Курляндське князівство і північні регіони Речі Посполитої шляхетської в XVI i XVII ст. Істор. Рецензія 2002
Василь Никольський — невідомий книжник XVI століття і його творчість Істор. Стаття 2000
Від Кузьмищі-киянина до киянина Скобейка (моделювання смерті в «Хроніці Биховця») Істор. Стаття 2002
Грамоти Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському монастирю (у копіях севського походження) Істор. Стаття 1993
До атрібуції вкладних записів Лаврашівського Євангелія Істор. Стаття 1999
До історії монастирського господарства на Сіверщині (Випис 1606 р. путильського Молчинського монастиря) Істор. Стаття 1999
До питання про земельні володіння Києво-Печерського монастиря на Лівобережжі (за актами XVI—XVII ст.) Істор. Стаття 1992
До питання про київських князів татарської доби Істор. Стаття
Із спостережень над «Реєстром Чернігівських границь» з 20-х років XVI століття Істор. Документ
Історія Київського князівства ХIV - XV ст. у світлі нових даних Істор. Стаття 2010
Історія України в особах: Литовсько-польська доба Істор. Праця 1997
Київ як sancta civitas у московській ідеології та політичній практиці XIV–XVI ст. Істор. Стаття 2004
Київська виправа Ґедиміна (Текстологічний аспект проблеми) Істор. Стаття 1996
Мисаїлове послання Сиксту IV за Синодальним списком Істор. Документ 2002
На исторических распутьях. К вопросу о социокультурном дистанцировании восточнославянских земель в XIV–XVI столетиях (рос.) Істор. Стаття 2014
Нариси з історії дипломатії України Істор. Нарис 2001
Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам'яток XV ст. Істор. Стаття 2008
Проблеми політичної лояльності населення Великого князівства Литовського у XIV—XVI ст. Істор. Стаття 2003
Публикация источников XVI-XVIII ст. в постсоветской Украине (рос.) Істор. Стаття 2009
Путивльські волості XV – початку XVII століть Істор. Стаття 1996
Радзивілли та Україна: культурні конотації Істор. Стаття 2015
Рецензія на: «М.М. Кром. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. — М.: Археографический центр, 1995. — 304 с.» Істор. Рецензія 1997
Рецензія на: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть Істор. Рецензія 2006
Синьоводська «Задонщина»: історична першість чи історіографічний гібрид? Істор. Рецензія 1999
Синьоводська битва в сучасній українській історіографії Істор. Стаття 2013
Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського Істор. Праця 1998
Студії з історії Києва та київської землі Істор. Нарис 2005
Супрасльська обитель на перехресті культур: українські аспекти (XVI ст.) Істор. Стаття 2020
Супрасльський монастир в українському духовному контексті XVI–XVII ст. Істор. Стаття 2020
Традиція державності на Київщині у ХІІІ-ХІV ст. Істор. Стаття 1991
Україна під татарами і Литвою Істор. Праця 1998
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 Істор. Праця 2008
Українська Дмитріада Істор. Рецензія 1999
Українські аспекти білорусько-литовського літописання: історія й історіографія Істор. Стаття 2016
Українські землі у московській зовнішній та внутрішній політиці кінця XV – початку XVII ст. Істор. Стаття 1996
Українські реалії в літературному доробку Михалона Литвина Істор. Стаття 2019
Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла Істор. Стаття 2014
Формування і зміст топоніму «Сіверська земля» Істор. Стаття 1990
Чернігів і «Руська земля» у Середньому Подніпров'ї Істор. Стаття 1995
Ще раз про іконографію «Радивілщини» 1651 р. Істор. Не визначено 2018